Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství gastronomie a turismu, 2013
191 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7248-870-4 (brož.)
100 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 188-191
Určeno studentům bakalářského oboru Lázeňství a turismus
001417189
Obsah // Úvodem...6 // Rychlý náhled studijního materiálu...7 // 1. Základní pojmy a cíle marketingu...9 // 1.1 Definice marketingu...10 // 1.2 Základní marketingový mix...14 // 1.3 Produkt...14 // 1.4 Cena...21 // 1.5 Distribuce...26 // 1.6 Marketingová komunikace...28 // 2. Marketing zboží a marketing služeb...35 // 2.1 Rozdíl mezi zbožím a službou...36 // 2.2 Rozšířený marketingový mix ve službách...40 // 2.3 Lidské zdroje ve službách...42 // 2.4 Procesy ve službách...44 // 2.5 Tvorba balíčků ve službách...46 // 2.6 Partnerství ve službách...48 // 3. Strategický a taktický marketing...51 // 3.1 Strategický, taktický a operativní marketing...52 // 3.2 Strategický marketing služeb...53 // 3.3 Tvorba strategického marketingového plánu...55 // 3.4 Nástroje strategického marketingu služeb...60 // 3.5 CRM - metoda řízení vztahu se zákazníkem...61 // 4. Specifika marketingu cestovního ruchu...64 // 4.1 Kvalita služeb a marketing cestovního ruchu...65 // 4.2 Marketing destinace cestovního ruchu...72 // 4.3 Atraktivita turistické destinace...78 // 4.4 Typologie a segmentace turistů a její aplikace v marketingu...80 // 5. Marketingový informační systém...89 // 5.1 Primární a sekundární data v marketingu...90 // 5.2 MIS - marketingový informační systém...95 // 5.3 Data v cestovním ruchu...101 // 6. Marketingový výzkum...107 // 6.1 Úvod do problematiky...108 // 6.2 Kvalitativní a kvantitativní marketingový
výzkum...111 // 6.3 Procesy a formy marketingového výzkumu...113 // 6.4 Metody a technika sběru dat v marketingovém výzkumu...120 // 6.5 Tvorba dotazníku...125 // 6.6 Analýza dat z marketingového výzkumu...134 // 6.7 Statistické metody zpracování dat z marketingového výzkumu...140 // 7. Případové studie v marketigovém výzkumu...151 // 7.1 Marketingového výzkumu a atraktivity turistického cíle...152 // 7.2 Cestovní ruch - marketingový nebo sociologický výzkum?...159 // 7.3 Cestovní ruch a gastronomie v České republice...163 // 7.4 Podíl wellness center na provozu hotelů...174 // 7.5 Velký výběr je vždy reprezentativní?...182 // Závěr, použitá literatura a zdroje...188
cnb002679216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC