Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Publikace z konference
Biografie
Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2002
605 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7285-020-2 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.)
Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, ISSN 1213-1199 ; sv. 4
400 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. slovenský text
001417193
Předmluva ...11 // VĚDA A POLITIKA // Oldřich Tůma : Společenské a politické souvislosti termínu normalizace ...17 // Petr Vopěnka : Klady a zápory izolované vědy ...25 // Miloš Havelka : První diskuse o tzv. normalizaci: polemika Milana Kundery a Václava Havla 1968-1969 ...35 // Diskuse k úvodnímu bloku ...55 // VYSOKÉ ŠKOLY // František Morkes : Vysoké školy v letech normalizace ...61 // Jan Havránek : Útulky historické vědy: Archiv University Karlovy ...75 // Pavel Urbášek : Diskontinuita jako určující faktor vývoje českých vysokých škol v letech 1970-1975 ...81 // Ladislav Votruba : Věda v letech 1970-1975 na Stavební fakultě ČVUT ...89 // Jiří Dvořák : Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Praha v Českých Budějovicích v letech 1970-1975 ...97 // Alena Mikovcová : Vysoká škola zemědělská v Brně v kontextu vysokého brněnského školství na počátku normalizace ...109 // Eva Peterková : Období normalizace na Vysoké škole veterinární v Brně ...135 // Diskuse k bloku Vysoké školy ...141 // ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD // Alena Míšková : Proces tzv. normalizace v Československé akademii věd (1969-1974) ...149 // Jiří Jindra : Činnost Celoakademického výboru Revolučního odborového hnutí ČSAV v letech 1968-1970 ...169 // Josef Kolmaš : Orientální ústav na prahu „abnormalizace“ ...187 // Ladislav Prokůpek : Normalizace v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV ...201 // Soňa Štrbáňová - Jaroslav Spížek : Vzestup a pád Mikrobiologického ústavu ČSAV: šedesátá a sedmdesátá léta ...219 // Diskuse k bloku Československá akademie věd ...257 //
VÝVOJ VĚDECKÝCH OBORŮ // Jan Svoboda : Normalizační podvracení světovosti naší vědy - osobní pohled na vybrané oblasti experimentální biologie ...267 // Josef Pacák : Historie deoxyfluorglukosy a pozitronové emisní tomografie ...273 // Jan Janko : Ekologie a politika v 70. letech 20. století (několik poznámek) ...277 // Olga Skalníková - Lydia Petráňová : Etnografické studium v letech 1964-1975 ...287 // Jan Dobeš : Normalizační historiografie o období let 1945-1948 ...305 // Jaroslav Pánek : Regionální historiografie v českých zemích v první polovině sedmdesátých let ...321 // Eduard Šimek : Další desetiletí české numismatiky (1964-1975) ...337 // Petr Šámal : „Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura ...349 // Diskuse k bloku Vývoj vědeckých oborů ...365 // SLOVENSKÉ POHLEDY // Lýdia Kamencová : Regres v spoločenských vedách na Slovensku v prvej polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia ...369 // Alexandra Marčeková : Normalizačné procesy v riadení slovenskej vedy v SAV // Milada Písková : Česko-slovenské vztahy v letech 1970-1975 na stránkach časopisu Slovenská literatúra ...383 // Diskuse k bloku Slovenské pohledy ...391 //
OSOBY A OSOBNOSTI // Zdeněk Pousta : Raketový nástup nového školního roku prof. Jaromíra Hrbka ...397 // Petr Blažek : Člen-korespondent ČSAV Jiří Hájek ...423 // Tomáš Hermann : Projekt asubjektivní fenomenologie Jana Patočky: příspěvek evropské filosofii z doby normalizace ...457 // Jaroslav Bouček : Historik v politice. K nedožitým 75. narozeninám Milana Hübla ...499 // Bohumil Jiroušek : Josef Macek - mezi represí a odpustky ...511 // Roman Ferstl : Těžká cesta historikova. Kalistovy profesní a osobní osudy v první půli 70. let ...523 // Diskuse k bloku Osoby a osobnosti ...533 // DOKUMENTY // Miroslav Smidák : Archiv ČSAV jako útočiště před normalizačními postihy ...541 // Tomislav Volek : Příspěvek k tématu „normalizace" na pražských muzikologických pracovištích let sedmdesátých ...545 // František Bahenský - Jiří Woitsch : Analýza hlavních národopisných periodik v letech 1970-1975 s přihlédnutím k období 1964-1969 ...555 // Pozdravná řeč prorektora University Karlovy profesora Jiřího Krause ...571 // Vystoupení hosta konference ing. Lubora Zinka ...575 // Vystoupení velvyslance Polské republiky dr. Andrzeje Krawczyka ve vile Lanna 21. listopadu 2001 ...581 // František Morkes : Vystoupení v diskusi k bloku Vysoké školy ...589 // Libor Pátý : Vystoupení v diskusi k bloku Vysoké školy ...593 // Pavel Urbášek // Vystoupení v diskusi k bloku Vysoké školy ...597 // Seznam přihlášených účastníků konference ...599
(OCoLC)56871980
cnb001302678

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC