Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Opava : Slezská univerzita, 2014
100 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 30 cm

ISBN 978-80-7510-072-6 (brož.)
Nad názvem: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obsahuje bibliografii na s. 93-100 a bibliografické odkazy
* archeologická památková péče
001417200
Obsah // 1. Archeologická památková péče...6 // 1.2. Druhy archeologických výzkumů z hlediska památkové péče...9 // 1.2.1. Badatelské archeologické výzkumy...9 // 1.2.2. „Záchranné" archeologické výzkumy...11 // 1.2.3. Druhy záchranných archeologických výzkumů...15 // 1.2.4. Další členění výzkumů...21 // 2. Archeologie a legislativa...24 // 2.1. Legislativa archeologické památkové péče v moderním světě...24 // 2.2. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy („Maltská úmluva")...25 // 2.3. Vývoj legislativy archeologické památkové péče u nás...30 // 2.4. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči...32 // 2.4.1. Postavení Archeologického ústavu AV ČR...32 // 2.4.2. Oprávněné organizace...32 // 2.4.3. Předpoklady oprávněné organizace...34 // 2.4.4. Povinnosti oprávněné organizace...35 // 2.4.5. Osoby oprávněné k výzkumům...37 // 2.4.6. Dohoda o provedení archeologického výzkumu...37 // 2.4.7. Povinnosti stavebníka...39 // 2.4.8. Archeologické nálezy...40 // 2.4.9. Vlastnictví a správa archeologických nálezů...43 // 2.4.10. Plán území s archeologickými nálezy...43 // 2.4.11. Práva a zájmy vlastníků, náhrada za majetkovou ujmu...44 // 2.4.12. Orgány a odborná organizace státní památkové péče...45 // 2.4.13. Památkový zákon - shrnutí...47 // 2.5. Problematika novelizace památkového zákona...48 // 2.6. Stavební zákon a archeologické památky...50 // 2.6.1.
Archeologická památková péče a územní plánování...50 // 2.6.2. Archeologická památková péče a stavební řízení...51 // 2.6.3. Další možnosti orgánů památkové péče v rámci stavebního zákona...52 // 2.6.4. Stavební zákon a archeologie - shrnutí...53 // 2.7. Péče o architektonické památky a archeologie („Granadská úmluva")...54 // 2.8. Další legislativní normy...56 // 3. Organizace archeologické práce v ČR...57 // 3.1. Archeologické organizace...57 // 3.1.1. Archeologické ústavy...58 // 3.1.2. Národní památkový ústav...60 // 3.1.3. Ústavy archeologické památkové péče...62 // 3.1.4. Muzea...64 // 3.1.5. Vysokoškolská archeologická pracoviště...66 // 3.1.6. Nestátní neziskové organizace...68 // 3.1.7. Ostatní soukromoprávní organizace...69 // 3.2. Regionální archeologické komise...70 // 3.3. „Soutěž" v archeologii...71 // 4. Management v záchranné archeologii...73 // 4.1. Zdroje informací o záchranném archeologickém výzkumu...73 // 4.2. Cíle výzkumu...75 // 4.2.1. Typy terénního archeologického výzkumu...75 // 4.2.2. Projekt archeologického výzkumu...76 // 4.3. Jednání se stavebníkem...77 // 4.3.1. Doporučené zásady při jednání se stavebníkem...78 // 4.3.2. Rozpočet archeologického výzkumu...79 // 4.5.3. Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu...84 // 4.5.4. Administrativní rámec archeologického výzkumu...86 // 4.5.5. Kontrolní mechanizmy archeologického
výzkumu...87 // 4.5.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a související předpisy...88 // 5. Archeologie a zájmy současné společnosti...89 // Použitá literatura a prameny...93 // Seznam zkratek...100
(OCoLC)904580542
cnb002661420

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC