Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Opava : Slezská univerzita, 2014
101 s. : barev. il., formuláře ; 30 cm

ISBN 978-80-7510-110-5 (brož.)
Nad názvem: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obsahuje bibliografii na s. 94-101 a bibliografické odkazy
001417202
Obsah // 1. Archeologická dokumentace...5 // 1.1. Úvod...5 // 1.2. Základní a doplňkové druhy dokumentace...5 // 1.3. Fotodokumentace a videodokumentace...6 // 1.4. Kresebná dokumentace...12 // 1.5. Písemná dokumentace - formulářová metoda archeologického záznamu...18 // 1.5.1. Písemný záznam uloženiny...20 // 1.5.2. Písemný záznam stykové plochy...28 // 1.5.3 Písemný záznam výkopu...30 // 1.5.4. Písemný záznam stavební konstrukce...35 // 1.5.5. Písemný záznam pohřbu (kostrového)...43 // 2. Zpracování - „postexkavační" fáze archeologického výzkumu...46 // 2.1. Základní laboratorní očištění a ošetření nálezů a vzorků...47 // 2.1.1. Konzervace...56 // 2.2. Tvorba stratigrafických matic...57 // 2.2.1. Kritika stratigrafických jednotek...57 // 2.2.2. Tvorba stratigrafické matice...58 // 2.2.3. Celková stratigrafická matice...59 // 2.2.4. Seskupování SJ...62 // 3. Spolupráce přírodních a technických věd a archeologie...66 // 3.1. Geovědy...66 // 3.2. Biologické vědy...67 // 3.3. Antropologie...70 // 3.4. Traseologie...72 // 3.5. Přírodovědné datační metody archeologie...—...—...73 // 3.6. Archeologie a výpočetní technika...77 // 4. Výstupy terénního archeologického výzkumu...79 // 4.1. Nálezová zpráva...79 // 4.1.1. Zásady pro vyhotovení nálezové zprávy...79 // 4.1.2. Součásti nálezové zprávy...82 // 4.2. Formuláře ZAA a OZAA...87 // 5. Muzejní archeologie...89 // 5.1. Východiska
muzejní archeologie...89 // 5.2. Sbírkotvorná činnost...90 // 5.3. Evidence archeologických předmětů v muzeích...91 // 5.4. Další činnosti muzejního archeologa...92 // 6. Shrnutí...93 // Použitá literatura a prameny...94 // Seznam zkratek...101
(OCoLC)904580545
cnb002661423

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC