Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Brno : Host ; Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
240 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-503-7 (Ostravská univerzita v Ostravě ; váz.)
ISBN 978-80-7491-425-6 (Host ; váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 187-210, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické, německé a polské resumé
001417271
Poděkování 9 // ÚVODNÍ SLOVO 11 // Zásady zápisu toponym 13 // KAPITOLA 1 / ZEMĚPISNÁ JMÉNA — PROSTOR, MOC, IDENTITA 14 // 1.1 Úvod 14 // 1.2 Vymezení toponym, varianty, standardizace 15 // 1.3 Toponyma „psaná“ a „živá“ 18 // 1.4 Toponomastický přístup 23 // 1.5 Geografie, jazyk a moc 30 // 1.5.1 Jazyková krajina 34 // 1.6 Jazyk, místo a identita z pohledu kulturní antropologie 36 // 1.7 Možnosti studia toponym a teorie krajiny 40 // 1.8 Perspektivy výzkumu toponymie 43 // KAPITOLA 2 / TOPONYMIE MĚSTSKÉHO PROSTORU 45 // 2.1 Vymezení termínu urbanonymum 45 // 2.2 Vývoj městské toponymie od středověku do počátku 21. století 46 // 2.3 Pestré vrstvy městské toponymie 54 // 2.3.1 Vrstva první — standardizovaná urbanonymie 55 // 2.3.2 Vrstva druhá — „venkovská“ pomístní jména 61 // 2.3.3 Vrstva třetí — „živá toponymie“ 65 // 2.3.4 Urbanonymie a orientace v prostoru města 69 // 2.4 „Živá“ urbanonymie městského prostoru (případové studie) 72 // 2.4.1 Prameny a metody výzkumu 72 // 2.4.2 Moravská Ostrava — průmyslové město se středověkými kořeny 74 // 2.4.3 Ostrava-jih — moderní sídliště 85 // 2.4.4 Ostrava-Porubá a Havířov — podobná města, podobná jména 88 // 2.4.5 Znalost toponym v městském prostoru 96 // б // KAPITOLA 3 / TOPONYMIE VENKOVSKÝCH LOKALIT 98 // 3.1 Úvod 98 // 3.2 Metody výzkumu 100 // 3.3 Historická toponymie v současné praxi 101 // 3.4 Nově vznikající toponyma 111 // 3.5 Sociální toponyma 119 // 3.6 Od vesnice k městu 122 // 3.7 Jazyková krajina venkova 126 // 3.8 Toponyma a identita 132 // 3.9 Závěr 136 //
KAPITOLA 4 / TOPONYMA JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PŘEDMĚT PAMÁTKOVÉ OCHRANY 138 // 4.1 Teoretická východiska ochrany toponym // jako kulturního dědictví 138 // 4.1.1 Diskuze o ochraně toponym v širším a světovém kontextu 138 // 4.1.2 Diskuze o ochraně toponym v českém kontextu 143 // 4.2 Urbanonymie budovatelského města — předmět // památkové ochrany? 146 // 4.2.1 Charakteristika urbanonymie budovatelského města 146 // 4.2.2 Změny standardizované urbanonymie — argumenty pro a proti.. .149 // 4.2.3 Honorifikační urbanonyma jako součást kulturního dědictví // a předmět památkové ochrany 152 // 4.3 Způsoby ochrany toponym v městském prostoru 156 // 4.3.1 Koncepce standardizované urbanonymie 156 // 4.3.2 Uliční tabule 158 // 4.3.3 Evidence toponym — uličníky a mapové aplikace 159 // 4.3.4 Naučné stezky, výstavy, vycházky — toponymum // a příběh místa 161 // 4.4 Toponyma ve venkovském prostoru jako kulturní dědictví 162 // 4.5 Způsoby ochrany toponym jako kulturního dědictví // ve venkovském prostoru 164 // 4.5.1 Zdroje ohrožení toponym 164 // 4.5.2 Možnosti ochrany toponym na venkově 165 // 4.5.2.1 Evidence jmen 165
4.5.2.2 Odborná interpretace významu 166 // 4.5.2.3 Respektování nářeční podoby zeměpisného jména 167 // 4.5.2.4 Pojmenovávání nových objektů 168 // 4.5.2.5 Opravy a doplnění mapových podkladů 170 // 4.5.2.6 Interaktivní mapové aplikace 170 // 4.5.2.7 Úřední dokumenty a komunikace s veřejností 171 // 4.5.2.8 Výuka místopisu a vlastivědy 171 // 4.5.2.9 Úřední označování míst 173 // 4.6 Chránit, či nechránit aneb Vox populi (non est) vox Dei 174 // ZÁVĚR 178 // Summary 181 // Streszczenie 183 // Zusammenfassung 185 // Prameny a literatura 187 // Seznam obrázků, tabulek a grafů 211 // PŘÍLOHY 218 // Příloha 1: Příklad evidenčního archu toponyma 218 // Příloha 2: Toponomastický klíč pro klasifikaci místních // a pomístních jmen a urbanonym 219 // Příloha 3: Metodika hodnocení kulturní a historické hodnoty jména 219 // Příloha 4: Názvy míst — mapový portál pro mapování a evidenci toponym 220 // Tematický a věcný rejstřík 229 // Jmenný rejstřík 232 // Autorský kolektiv 238
(OCoLC)908822067
cnb002684676

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC