Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
108 s. : barev. il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3818-4 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy
Obsahuje bibliografii na s. 103-104, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001417453
Obsah // Mýtus dítěte v nás 10 // Úvod 16 // I / Svět předškolního dítěte 22 // 1 / Psychologie předškolního dítěte - úroveň psychomotoriky, myšlení, // rozvoj citu, vůle, emocí a imaginace 23 // 2 / Osoby a prostředí jako zdroj rozvoje emocionálního života dítěte 24 // 3 / Rozvoj řeči ve vztahu ke grafickému vyjadřování 27 // 4 / Význam hry a hračky pro výtvarné činnosti předškolního dítěte 29 // 5 / Vztah poznání a výtvarného projevu u dítěte předškolního věku 31 // 6 / Výtvarný projev a emoce 32 // 7 / Počátky výtvarného projevu, souvislost dětského grafismu // s psychomotorickým vývojem a s vývojem řeči 35 // II / Analogie raného výtvarného projevu dítěte s projevy umělců moderny 40 // Postmoderna a výtvarný projev dítěte // 1 / Dětský výtvarný projev a umění 41 // 2 / Výtvarní umělci moderny a jejich vztah k raným dětským výtvarným // projevům 45 // 3 / Fenomén raného dětství a výtvarná tvorba 48 // 4 / Umělci jako sběratelé dětského výtvarného umění 48 // 5 / Princip „homo ludens“ jako výraz věčného dítěte 50 // 6 / Společná cesta dítěte a umělce za vyjádřením univerza 51 // 7 / Výtvarná skupina CoBrA a magie tvorby dítěte 53 // III / Ontogeneze výtvarného projevu předškolního dítěte 58 // 1 / Charakteristika stadií výtvarného projevu předškolního dítěte 59 // 2 / Specifika iniciace výtvarného projevu dítěte v raných stadiích
vývoje 60 // 3 / Fáze vývoje výtvarného vyjadřování u dítěte předškolního věku 61 // Přehled stadií vývoje 62 // A / Fáze čáranic (2,5-3 roky) 62 // K / Fáze zobrazování opakovaných tvarů 64 // K / Fáze symbolizace a ideoplasticismu 65 // D / Fáze vizualizace a raného poetického fyzioplasticismu 66 // 4 / Závěr 69 // IV / Mezi přirozeností a metodou 70 // 1 / Východiska metodologie výtvarné práce s předškolním dítětem 71 // 2 / Svoboda versus metoda? 71 // Tvar 76 // Prostor 77 // Barva 80 // Kompozice 81 // 3 / Metody senzibilizující 82 // 4 / Metody explorace námětových okruhů 83 // 5 / Metody rozvíjející dialog mezi dítětem a dospělým 83 // 6 / Metody rozvíjející komunikaci mezi dětmi 84 // 7 / Metody rozvíjející sociální vazby 85 // V / Spontaneita a koncept v rané tvorbě dětí 86 // VI / Kazuistiky výtvarných prací předškolních dětí 90 // Závěrem 100 // Resumé 101 // Summary 102 // Použitá literatura 103 // Profil autorky 105 // Rejstříky 106 // Jmenný rejstřík 106 // Věcný rejstřík 106
(OCoLC)900134600
cnb002588730

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC