Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Brno : Konvoj, 2007
201 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7302-133-7 (brož.)
Sborník ze stejnojmenné konference konané v Brně ve dnech 28.-29.3.2007
Na obálce nad názvem: Akademické centrum poradenství a supervize Masarykovy univerzity, Ústav pedagogických věd FF MU, Česká pedagogická společnost
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text, anglická resumé
001417582
Hlavní referáty -- Nečasová, M.: Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce -- Smékal, V.: Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků -- Sekce 1 -- Kurikulum: Prohloubení vnitřní diferenciace a zkvalitnění neučitelských -- studijních oborů (Lenka Hloušková) -- Filipi, V., Kubíčková, H. Zapletal, B.: Neučitelský studijní obor -- Sociální pedagogika na Ostravské univerzitě v období posledních -- patnácti let -- Horká, H.: Rozvoj ekosociální kompetence v sociální pedagogice -- možnosti a meze -- Iljuk, B.: Možnosti sebereflexe studentů pro zkvalitnění psychologické -- odborné přípravy -- Kašpárková, J., Neumeister, P.: Struktura pedagogických disciplín -- při přípravě pracovníků v pomáhajících profesích -- KohnovÁ, J.: Koncepce bakalářského studia Vychovatelství -- Soják, P.: Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů Projekt COPE for -- teens -- ŠvařÍček, R.: Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy -- k výuce kvalitativní metodologie -- Sekce 2 -- Možnosti mezioborové spolupráce: Spolupráce jednotlivých studijních -- oborů v přípravě pracovníků pomáhajících profesí (Dana Knotová). Čadová, L.: Multikulturní výchova kulturní specifika vietnamské -- menšiny v CR -- Čejková, L: Zkvalitňování vzdělávání vzhledem k profesním -- kompetencím studentů oboru Pedagogika volného času -- EhrlichovÁ, M.:
Možnosti supervize v přípravě studentů neučitelských -- pedagogických oborů -- Koťátková, S.: Rogersovské přístupy ve vzdělávání pedagogů a v jejich -- praxi -- Sekce 3 -- Etika v přípravě pedagogických pracovníků (Vladimír Spousta) -- Balvín, J.: Etické aspekty přípravy učitele romských žáků -- Dobšíková, E.: K situaci sociálně znevýhodněných dětí, zejména ve -- vzdělávání -- Gejdoš, M.: Etické kompetencie učiteľa podmienené výchovným -- prostředím -- Kaplánek, M.: Výchova k hodnotám jako součást práce pedagoga -- volného času -- Kučerová, M.: Formování profesní etiky v odborném vzdělávání Spousta, V.: Etika a realita v reality-show aneb V zajetí showbyznysu -- Sekce 4 -- Rozvojové projekty v přípravě pedagogických pracovníků (Bohumíra Lazarová) -- Davidová, J.: Oblastní charita Kutná Hora centrum Maják reflexe z pedagogické praxe -- Dytrtová, R.: Osobnost učitele v reflexi na budoucí profesi studentů učitelství -- Chaloupková, L., Zavadilová, K., Hloušková, L.: Zkvalitňování přípravy budoucích profesionálů v pomáhajících profesích prostřednictvím inovované koncepce praxí -- Lazarová, B., Kolář, J.: Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů -- Ondřejova, E., Myšíková, M., Čížková, Š., Koukola, B., Kolaříková, M.: Specializace v pedagogice obor Sociální patologie a prevence -- SmikovÁ, E.: Využitie interných metod evalvácie vo
výcvikovo -- vzdelávacom školení pre pracovníkov školských zariadení -- Uhrová, A., Humpolíček, P., Bendová, R.: Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra
(OCoLC)741403574
cnb002189389

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC