Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2011
255 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5448-6 (Masarykova univerzita ; brož.)
ISBN 978-80-7392-153-8 (MSD ; brož.)
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 217-228 a rejstříky
Část. slovenský text, anglické resumé
001417585
OBSAH // Úvod...5 // 1 Násilí na pracovišti - teoretická východiska...7 // 1.1 Násilí jako projev mezilidské interakce...7 // 1.1.1 Definice násilí...7 // 1.1.2 Typologie a formy násilí...9 // 1.1.3 Důsledky násilí...11 // 1.2 Agrese a agresivita ...11 // 1.2.1 Terminologické pojetí agrese a agresivity...11 // 1.2.2 Typologie agrese...12 // 1.3 Viktimizace ve vztahu k násilnému jednáni...13 // 1.3.1 Terminologické vymezení viktimizace a viktimity...14 // 1.3.2 Stupně viktimizace...15 // 1.4 Násilí na pracovišti jako forma násilí...16 // 1.4.1 Terminologické vymezení násilí na pracovišti...16 // 1.4.2 Dysfunkční role na pracovišti a aktéři násilí...17 // 1.4.3 Násilí ve škole a učitel jako oběť násilí...18 // 2 Fenomén mobbingu a bossingu jako forma násilí na pracovišti 20 // 2.1 Mobbing v odborné terminologii...20 // 2.1.1 Etablování termínu mobbing...20 // 2.1.2 Užívání pojmu mobbing ve světě...21 // 2.1.3 Mobbing v české terminologii...23 // 2.2 Mobbing v současném pojetí...24 // 2.2.1 Definice a znaky mobbingu...24 // 2.2.2 Formy, strategie a projevy šikany na pracovišti...29 // 2.2.3 Etiologie a aktéři mobbingu...31 // 2.2.4 Fáze mobbingu...я...34 // 2.2.5 Důsledky mobbingu...36 // 2.3 Výzkumy mobbingu...38 // 2.3.1 Skandinávie...40 // 2.3.2 Itálie...41 // 2.3.3 Francie...42 // 2.3.4 Španělsko...43 // 2.3.5 Austrálie...43 // 2.3.6 Slovensko...44 // 3 Mobbing v prostředí základních škol...48
// 3.1 Cíle výzkumu...48 // 3.2 Výzkumné otázky a hypotézy...49 // 3.3 Metoda výzkumu a výzkumný nástroj...51 // 3.4 Výzkumný soubor...52 // 3.5 Deskriptívni analýza výsledků ...57 // 3.5.1 Povědomí a informovanost o mobbingu...58 // 3.5.2 Vnímání závažnosti výskytu mobbingu v prostředí škol...67 // 3.5.3 Učitel jako oběť mobbingu - zkušenost za dobu praxe...72 // 3.5.4 Učitel jako oběť mobbingu aktuální situace ve školách...79 // 3 // 3.5.5 Podoby mobbingu a bossingu v základních školách...87 // 3.5.6 Reakce na mobbing a strategie obrany...90 // 3.5.7 Původci mobbingu a bossingu...95 // 3.5.8 Mobbing a pedagogové bez osobní zkušenosti...102 // 3.5.9 Sociální vztahy a klima ve škole...104 // 3.6 Induktivní analýza výsledků a verifikace hypotéz...114 // 3.6.1 Vnímání nebezpečnosti jevu...114 // 3.6.2 Povědomí o mobbingu...115 // 3.6.3 Vlastní zkušenost s mobbingem...117 // 3.6.4 Obrana proti mobbingu...119 // 3.6.5 Klima a vztahy ve škole...120 // 3.7 Závěry a diskuse výsledků kvantitativního výzkumu...121 // 4 Učitel jako oběť mobbingu - analýza zkušeností...128 // 4.1 Cíle kvalitativního výzkumu...128 // 4.2 Výzkumné otázky...128 // 4.3 Metody výzkumu a výzkumný nástroj...129 // 4.4 Výzkumný soubor...129 // 4.5 Kódování a interpretace rozhovorů...130 // 4.5.1 Příčiny šikany na pracovišti...130 // 4.5.2 Mobbing a bossing jako jev na našich školách...142 // 4.5.3 Kontext mobbingu
a bossingu...164 // 4.5.4 Reakce okolí a odpovědných institucí jako intervenující proměnná...170 // 4.5.5 Strategie řešení šikany na pracovišti ...177 // 4.5.6 Následky šikany na pracovišti...188 // 4.6 Ucelená interpretace rozhovorů (axiální a selektivní kódování) směřující // k zakotvené teorii...199 // 5 Obrana a prevence mobbingu...204 // 5.1 Řešení problematiky ve vybraných zemích...204 // 5.1.1 Skandinávie...204 // 5.1.2 Itálie...205 // 5.1.3 Francie...206 // 5.1.4 Slovensko...207 // 5.2 Právní opora mobbingu v českém právním systému...207 // 5.2.1 Antidiskriminační zákon...207 // 5.2.2 Ustavní ochrana a trestní právo...208 // 5.2.3 Pracovní právo...209 // 5.3 Možnosti obrany proti mobbingu...211 // 5.4 Primární prevence mobbingu...214 // Literatura...217 // Seznam tabulek, grafů a schémat...229 // Jmenný rejstřík ...231 // Věcný rejstřík...234 // Přílohy...239 // Summary...255 // 4
(OCoLC)798992245
cnb002193698

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC