Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Brno : Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, 2009
89 stran ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-904261-1-5 (brožováno)
001417645
I. Vybrané užívací instituty -- 1. Historie -- 2. Právní úprava užívacích vztahů po roce 1989 -- II. Územní plánování a územní řízení, střety zájmů v území, vyvlastnění ve veřejném zájmu -- 1. Územní plánování a udržitelný rozvoj -- 2. Subjekty územního plánování -- 2.1 Orgány územního plánování -- 2.2 Dotčené orgány -- 2.3 Veřejnost -- 2.4 Vlastníci nemovitostí -- 3. Vlastnictví a střet zájmů v území, vyvlastnění -- 4. Politika územního rozvoje -- 5. Územně plánovací dokumentace -- 5.1 Zásady územního rozvoje -- 5.2 Územní plán -- 5.3 Regulační plán -- 6. Územní řízení -- 6.1 Pojem a charakteristika -- 6.2 Subjekty územního řízení -- 6.3 Územní rozhodnutí -- 6.4 Zjednodušené územní řízení -- 7. Územní souhlas -- 8. Veřejnoprávní smlouva -- 9. Územní opatření -- 9.1 Územní opatření o stavební uzávěře -- 9.2 Územní opatření o sanaci území -- 10. Úprava vztahů v území -- 10.1 Předkupní právo -- 11. Územně plánovací informace -- III Účelová kategorizace -- 1. Charakteristiky druhů pozemků -- 2. Speciální právní režim ochrany některých druhů pozemků -- 3. Jednotlivé mechanismy změn druhů pozemků -- IV Katastr nemovitostí (dále jen KN) -- 1. Předmět evidence v KN -- 2. Hlavní zásady KN -- 3. Zápis tzv. jiných údajů a změn -- 4. Předmět zápisu -- 5. Režim zápisu -- 6. Opravy chyb, revize katastru, obnova operátu KN --
7. Přístupy k údajům KN -- V. Ochrana zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) -- 1. Pojem ZPF -- 2. Zásady ochrany ZPF -- 3. Hospodaření na ZPF -- 4. Orgány ochrany ZPF -- 5. Oprávnění orgánů ochrany ZPF -- 6. Ochrana ZPF při některých speciálních činnostech (§ 5 zákona) -- 7. Žádost o odnětí půdy ze ZPF -- VI. Právní režim pozemků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny -- 1. Ochrana přírody a krajiny -- 2. Obecná ochrana -- 3. Zvláštní ochrana krajiny -- 4. Některá omezení vlastnického práva a přístup do krajiny -- VII Pozemkové úpravy -- 1. Vymezení některých pojmů -- 2. Realizace pozemkových úprav -- 3. Soustava pozemkových úřadů -- 4. Účastníci pozemkové úpravy -- 5. Etapy pozemkové úpravy -- 6. Omezení vlastníka pozemků v rámci pozemkové úpravy -- VIII Pozemky sloužící dopravě, model zřizování věcných břemen ve veřejném zájmu -- 1. Právní úprava pozemních komunikací I -- 2. Právní úprava pozemků sloužících dopravě po draháchI -- 3. Právní úprava pozemků sloužících letecké dopravěI -- 4. Právní úprava pozemků sloužících vodní dopravěI -- 5. Společný komentář k pozemkům sloužícím dopravěI
(OCoLC)465272839
cnb001968149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC