Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Brno : Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, 2010
132 stran ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-904261-6-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 132
001417651
Seznam zkratek právních předpisů použitých v textu -- Smlouvy a jejich členění -- Oddíl 1 -- 1. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy -- 2. Kupní smlouva o prodeji nemovitostí -- 3. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky -- 1.5 Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem -- 1. Směnná smlouva -- 1. Smlouva o převodu vlastnictví jednotek ve formě dohody o zrušení -- a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytovým jednotkám -- 2. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva -- Oddíl 2 -- 2. Smlouva o nájmu bytu -- 3. Smlouva o nájmu družstevního bytu (§ 685 a násl. ObčZ) -- 4. Smlouva o nájmu nebytových prostor -- 5. Dohoda o zániku nájmu bytu -- 6. Prohlášení vlastníka budovy (§ 4 BytZ) -- 7. Smlouva o převodu práv a povinností spojených s členstvím -- v bytovém družstvu včetně nájmu družstevního bytu -- 8. Smlouva o podnájmu -- Oddíl 3 -- 3. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (§ 152 a násl. ObčZ) -- 4. Smlouva o zřízení věcného břemene doživotního bydlení -- 5. Smlouva o zřízení věcného břemene chůze přes pozemek -- a braní vody ze studny (§151n a násl. ObčZ.) -- 6. Smlouva o zániku věcného břemene -- 7. Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky §603, odst. 2 ObčZ) -- Oddíl 4 -- 4. Rozhodčí smlouva -- 5. Rozhodčí smlouva -- 6. Žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad -- 7. Odvolání
proti rozhodnutí o zastavení řízení -- 8. Smlouva o provedení dražby nedobrovolné -- Oddíl 5 -- 5. Smlouva zprostředkovatelská -- 6. Smlouva o zprostředkování (§ 642 a násl. ObchZ) -- 5. Dohoda o složení zálohy -- Oddíl 6 -- 6. Mandátní smlouva (§ 566 ObchZ) -- Oddíl 7 -- 7. Inflační doložka -- 8. Rozhodčí doložka -- Seznam použité literatury
(OCoLC)681495516
cnb002120884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC