Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2015
260 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5350-8 (brož.)
Manažer
Obsahuje bibliografii na s. 252-260
001417713
O autorovi 11 // Předmluva 12 // Recenze knihy 14 // Úvod 15 // 1. Definice metody koučování 17 // 1.1 Koučování v rámci leadershipu 18 // 1.1.1 Manažer jako vedoucí pracovník 19 // 1.1.2 Manažer jako lídr 19 // 1.1.3 Manažer jako kouč 20 // 1.2 Definice a vymezení pojmu 21 // 1.2.1 Mentoring versus koučování 21 // 1.2.2 Psychologické poradenství versus koučování 22 // 1.2.3 Konzultantství versus koučování 22 // 1.2.4 Psychoterapie versus koučování 23 // 1.2.5 Trénink versus koučování 23 // 1.2.6 Lektorství versus koučování 24 // 1.2.7 Supervize versus koučování 24 // 1.2.8 Instruktáž versus koučování 25 // 1.2.9 Psychoanalýza versus koučování 25 // 1.3 Filosofie a paradigma koučování 26 // 1.3.1 Definice koučování z pohledu kuhnovského paradigmatu 26 // 1.3.2 Vymezení hranic - koučování jako věda či umění 27 // 1.3.3 Koučování jako dialogická komunikace 29 // 1.3.4 Koučování a jazykové významy 30 // 1.4 Základní principy koučování 31 // 1.4.1 Partnerství 31 // 1.4.2 Vědomícíle 31 // 1.4.3 Podpora sebedůvěry 32 // 1.4.4 Objektivita 33 // 1.4.5 Odpovědnost 33 // 1.4.6 Proaktivní přístup 33 // 1.4.7 Kognitivní procesy a vůle 34 // 1.4.8 Vnitřní motivace 34 // 1.4.9 Hledání alternativ ; 35 // 2. Psychoanalyticky přístup v koučování 37 // 2.1 Významné psychoanalytické směry 41 // 2.1.1 Klasická psychoanalýza 42 // 2.1.2 Egopsychologie 51 // 2.1.3 Psychosociální vývoj osobnosti podle Erika H. Eriksona 52 // 2.1.4 Teorie separace-individuace 53 // 2.1.5 Kleiniánská doktrína 57 // 2.1.6 Teorie objektních vztahů 59 // 2.1.7 Selfpsychologie 64 // 2.1.8 Mentalizace 67 // 2.2 Metody psychoanalýzy a jejich využití při koučování 69 // 2.2.1 Interpretace 69 // 2.2.2 Přenos a protipřenos 71 // 2.2.3 Volná asociace a odpor 75 // 2.2.4 Sen, vtip, chybný výkon 77 // 2.2.5 Setting a pravidla 85 //
2.2.6 Obranné mechanismy ega 90 // 2.2.7 Holding a kontejnování 95 // 3. Typologie koučování 97 // 3.1 Typologie koučování podle základních teoretických paradigmat 98 // 3.1.1 Ericksonovský přístup 98 // 3.1.2 Gestalt koučování 99 // 3.1.3 Humanistické koučování 100 // 3.1.4 Kognitivně-behaviorální koučování 101 // 3.1.5 Neurolingvistické programování (NLP) 102 // 3.1.6 Systemické pojetí koučování 103 // 3.1.7 Transakční analýza 104 // 3.1.8 Eklektické pojetí koučování 105 // 3.2 Typologie podle aplikačních manažerských oblastí 106 // 3.2.1 Koučování řídicího stylu 106 // 3.2.2 Koučování organizační role 107 // 3.2.3 Koučování sebeřízení 108 // 3.2.4 Koučování rozvoje osobnosti 108 // 3.2.5 Koučování kariéry 109 // 3.2.6 Koučování podnikatelského myšlení 110 // 3.2.7 Koučování zvládání stresu a zátěže 110 // 3.2.8 Interkulturní koučování 111 // 3.2.9 Další oblasti koučování 111 // 3.3 Modely, procesy a programy koučování 112 // 3.3.1 GROW 112 // 3.3.2 SMARTER 112 // 3.3.3 ADAPT 113 // 3.3.4 KVAK 114 // 3.3.5 Postup při koučovacím rozhovoru 115 // 3.3.6 Programy koučování 119 // 4. Praktické aplikace koučování 121 // 4.1 Metody koučování z hlediska stylu a směru působení 122 // 4.1.1 Manažerský přístup 122 // 4.1.2 Psychologický přístup 122 // 4.1.3 Individuální koučování 123 // 4.1.4 Týmové koučování 124 // 4.1.5 Externí koučování 125 // 4.1.6 Interní koučování 126 // 4.1.7 Koučování jako styl řízení v rámci podnikové kultury 127 // 4.2 Uplatnění metody koučování v principech firemního řízení 128 // 4.2.1 Systémové pojetí organizace 128 // 4.2.2 Náročnost koučování 129 // 4.2.3 Podstata firemního řízení ve vztahu ke koučování 130 // 4.2.4 Kouč jako autorita 132 // 4.2.5 Organizační struktura a koučování 132 //
4.2.6 Nové role mistra jako kouče 133 // 4.3 Ekonomická efektivita koučování 134 // 4.3.1 Zkušenosti s měřením efektivity koučování 134 // 4.3.2 Analýza dílčí a celkové rovnováhy 135 // 4.3.3 Monopolní postavení na trhu koučování 136 // 4.3.4 Externality a podmínky efektivity koučování 137 // 4.3.5 Vliv asymetrických informací na efektivitu metody koučování 138 // 4.3.6 Možnosti snížení nákladů a analýza efektivity nákladů // koučování 139 // 4.3.7 Je tedy koučování ekonomicky efektivní metodou rozvoje manažerů? 140 // 5. Osobnost kouče 141 // 5.1 Schopnosti, dovednosti a charakterové vlastnosti kouče 142 // 5.2 Klíčové kompetence kouče 143 // 5.3 Profesionalizace koučování a etika profese kouče 145 // 6. Nediagnostikovaná psychopatologie v manažerské praxi 147 // 6.1 Duševní zdraví a psychické poruchy 148 // 6.2 Kulturní kontext, stigmatizace a etiopatogeneze psychických poruch 150 // 6.3 Typologie psychických poruch a způsoby účinné komunikace s nimi 154 // 6.3.1 Neurózy 155 // 6.3.2 Poruchy osobnosti 159 // 6.3.3 Psychózy 173 // 6.3.4 Emoční poruchy 176 // 6.3.5 Psychosomatické poruchy 180 // 6.3.6 Poruchy příjmu potravy 181 // 6.3.7 Psychogenní sexuální dysfunkce 182 // 6.3.8 Jiné psychické poruchy 184 // 6.3.9 Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek // a jiné závislosti 184 // 6.3.10 Sexuální deviace 187 // 6.3.11 Demence a mentální retardace 191 // 6.4 Prevence a léčení psychických poruch 193 // 6.4.1 Praktická psychiatrie 193 // 6.4.2 Klinická psychologie 193 // 6.4.3 Psychofarmakologie 194 // 6.4.4 Psychoterapie 194 // 7. Praxe psychoanalytického koučování 197 // 7.1 Úvodní interview 198 // 7.2 Psychoanalytické koučovací dialogy 203 // 7.3 Zakončení procesu psychoanalytického koučování 208 //
7.4 Výcvik a supervize v psychoanalytickém koučování 209 // 8. Výzkum v oblasti psychoanalytického koučování 213 // 8.1 Výsledky chápání funkce koučování 216 // 8.1.1 Koučování jako výuka metodiky nebo pseudoškolení 217 // 8.1.2 Podpůrná funkce koučování 217 // 8.1.3 Koučování orientované na růst osobnosti 217 // 8.1.4 Koučování orientované na nápravu osobnosti 218 // 8.1.5 Koučování jako krizová intervence 218 // 8.1.6 Specifické efekty koučování neboli vedlejší produkty koučování .. 219 // 8.1.7 Účelové důvody pro koučování 220 // 8.2 Výsledky výzkumu efektivity koučování 220 // 8.3 Výsledky zkoumání frekvence využívání různých modelů // a procesů koučování v praxi 222 // 8.4 Výsledky zkoumání osobnosti kouče 223 // 8.5 Výsledky vlivu firemní kultury na aplikaci principů koučování 226 // 8.6 Výsledky zkoumání přínosů, nevýhod a rizik metody koučování 228 // 8.6.1 Přínosy koučování 228 // 8.6.2 Nevýhody a chyby koučování 229 // 8.6.3 Rizika koučování 230 // 8.7 Zkušenosti z výzkumu efektivity psychoanalytického koučování 230 // 9. Případové studie s využitím psychoanalytického koučování 235 // 9.1 Kasuistika 1: Autoritativní styl řízení a vztah k otci 236 // 9.2 Kasuistika 2: Konflikt hodnot: Utilitarismus versus etika 237 // 9.3 Kasuistika 3: Příklad milníkového koučovacího rozhovoru 238 // 9.4 Kasuistika 4: Respektování základních principů koučování 238 // 9.5 Kasuistika 5: Manažer na vedlejší koleji a fáze procesu koučování 240 // 9.6 Kasuistika 6: Koučování, které není potřeba 241 // 9.7 Kasuistika 7: Tvrdá, neoblíbená a ambiciózní mladá manažerka // v nové pozici 242 // 9.8 Kasuistika 8: Nepodařené a uspěchané psychoanalytické koučování 243 // 9.9 Kasuistika 9: Vcelku úspěšné psychoanalytické koučování 245 // Závěr 251 // Literatura 252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC