Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vydanie prvé
Bratislava : Ústav politických vied SAV : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014
351 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-224-1425-8 (vázáno)
Monografie a štúdie ; zväzok 24
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Slovenský a český text, anglická, slovenská a česká resumé
001417808
5 // Obsah // Predhovor - Eva Jaššová... 8 // Predhovor - Andrej Tušer... 11 // I. diel // Populizmus a politická propaganda v strednej Európe // prof. Dr. Pál Tamás ... 16 // Sloboda médií v kontexte aktivity OBSE // prof. Dr. Andrei Richter, DrSc... 29 // Prostriedky masovej komunikácie a masmediálna politika na Slovensku // Mgr. Ivan Sečík, CSc... 38 // Masmediálne manipulácie (i nechcené) // prof. Ing. Ivan Stadtrucker, DrCs... 45 // Prínos politickej ekonómie komunikácie k objasňovaniu vzťahu médií a politiky // doc. PhDr. Samuel Brečka, CSc... 58 // Trójsky kôň komunikácie - manipulácia // doc. PhDr. Eva Jaššová, PhD... 67 // Sloboda prejavu v arabskom svete // doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD... 81 // Analýza politického diškurzu // PhDr. Elena Melušová, CSc... 89 // Média a politika - přátelství bez záruky? // Mgr. Pavel Sedláček...105 // 6 // Obsah // Ku genéze geopolitických zón masmediálnych manipulácií // doc. PhDr. Jozef Darmo...124 // Globálna manipulácia a slovenské médiá // doc. PhDr. Imrich Jenča, CSc...142 // Dogmatizmus v politickom prejave // doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD... 150 // Politika zdravia // PhDr. Martin Kasarda, Dr...155 // (Post)modemá spoločnosť a systémové príčiny mediálnej manipulácie: existuje cesta von? // PhDr. Ľuboš Bláha ... 165 // O nevyhnutnosti mediálnej manipulácie // JUDr. et MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr.iur...188 // Mečiarova a Tudmanova „komunikácia"
s médiami: komparatívna štúdia // Mgr. Gabriela Mezeiová...193 // János Eszterházy - symbol revizionistickej politiky v mediálnych a historických manipuláciách a sporoch // PhDr. Viliam Jablonický...202 // Vliv sociálních médií na volby v České republice // Ing. Jiří Dušek, PhD., doc. PhDr. Lubomír Pána, PhD...218 // Využívanie webu a sociálnych sietí v politických kampaniach na Slovensku v rokoch 2009 - 2012 // Mgr. Branislav Ondrášik, MA, PhD...234 // Jazykovo-štylistická a pragmatická potencia editoriálov (úvodníkoví Štefana Hríba // Mgr. Miloš Horváth...254 // Hranice a vymedzenie pojmu nové médiá // Mgr. Vladimír Bačišin, PhD...266 // Obsah // 7 // II. diel // Novinári - vojnoví štváči // Mgr. Eva Koprena...276 // Byl člověk na Měsíci? // MgA. Linda Vorlíčková...283 // Využitie persuázie v komunikačných kampaniach prostredníctvom celebrit // Mgr. Miroslava Michálková ...296 // Porovnávacia reklama v kontexte kultúry. // Analýza porovnávacej kampane na ružinovského starostu // Mgr. Zuzana Ihnátová...302 // Historický prierez vývoja tlače v Spojených štátoch amerických // Mgr. Veronika Džatková...311 // 100 rokov ideológie: Zneužívanie a organická recepcia médií // PhDr. Peter Jan Kosmály...319 // Komunikácia v politickom marketingu // Ing. Mgr. Ivana Kmiťová...329 // Komunikácia ministerstiev s verejnosťou // Mgr. Alexandra Konečná Bernáthová...336 // Wor(l)d of mouth v mediálnej
komunikácii // Mgr. Katarína Uhrinová...345

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC