Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Praha : Argo, 2015
274 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-1320-4 (vázáno)
Historické myšlení ; svazek 67
Obsahuje bibliografii na stan [252]-265, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001417844
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ NA MÍSTO PŘEDMLUVY--- 11 // ÚVOD___ 13 // 1. SMYSL A VÝZNAM, KULTURA A TRANSCENDENCE--- 19 // Úvodem___ 19 // Symboly v rámci kultury jakožto sémiotického systému--- 20 // Jazyk a mluva, kultura a transcendence--- 25 // Závěrem: filozofie dějin a historicko-vědní teorie--- 31 // 2. KULTURA - PAMĚŤ - ZKUŠENOST--- 33 // Úvodem--- 33 // Kultura a „kulturní paměr*--- 34 // Problémy ? diskusi--- 40 // Paměť a narativita--- 44 // Zkušenost, paměť a kultura--- 47 // Závěrem--- 52 // 3. TEORIE JAKO KONSTITUTIVNÍ RYS VĚDECKOSTI // A JEJICH MÍSTO V ČESKÉM DĚJEPISECTVÍ--- 53 // Úvodem___ 53 // Teorie v historických védách--- 54 // Místo teorií v produkci českého dějepisectví uplynulého desetiletí- 56 // Teorie historických věd, filozofie historie--- 56 // Teorie v historicko-vědních studiích--- // Teoretické myšlení v českém „dějepisném prostředí"--- // 4. TEORIE A NARACE (TYPY A ZÁPLETKY) - // PŘÍKRÉ PROTIKLADY, NEBO PROSTUPUJÍCÍ SE KATEGORIE? _ _ 66 // Úvodem--- 66 // Zápletka a typ, narace a teorie--- 67 // Reference a reprezentace--- 69 // Různá pojetí reprezentace--- 71 // Černé nebo hravé kočky?--- 73 // Historické pojmy--- 74 // Jde historické vědě opravdu o „minulost"?--- 79 // „Renesance" a „renesanční"--- 81 // Druhohory a renesance--- 82 // Narativistická kritika dějepisectví a rozhraní mezi historiografií // a (přírodní) vědou a mezi dějepisnou konstrukcí
a literární fikcí-- 83 // Závěrem--- 90 // L s // 5. OBRAZ, POJEM, VYPRÁVĚNÍ. PŘÍSPĚVEK ZDEŇKA VAŠÍČKA // ? TEORII HISTORICKÝCH VĚD___ 91 // Úvodem___ 91 // Dějepisectví a tzv. postmoderní kritika___ 92 // Historické pojmy___ 93 // Obraz a vyprávění___ 98 // Teorie a narace---103 // Archeologizace historie---107 // Závěrem___ ?0 // 6. ETIKA A VÝVOJ - OTÁZKA HISTORIZACE (KŘESŤANSKÉ) // ETIKY A IDEÁLU HUMANITNÍHO V ČESKÉM // EVANGELICKÉM INTELEKTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ___ 111 // Úvodem--- 111 // Osvícenský racionalismus: evangelijní mravouka je přiměřená // lidské přirozenosti--- 113 // (Post)osvícenský racionalismus ve spojení s přírodovědným // evolučním myšlením a historismem___ 117 // Víra v Ježíše Krista jako vykupitele proti rozumu a pokroku_122 // Humanita a pokrok lidský, nebo království boží - autonomie, nebo // heteronomie lidské vůle - vývoj, nebo naddějinné etické hodnoty?_123 // Závěrem---135 // 7. BŮH, NEBO VÝVOJ? NĚKOLIK POZNÁMEK ? HISTORISMU V ÚVAHÁCH EVANGELICKÝCH MYSLITELŮ NA POČÁTKU // 20. STOLETÍ---137 // Úvodem___I37 // Lidské duše coby řečiště dějinného procesu ducha, nebo // záchrana křesťanských hodnot jejich historizací?___138 // Troeltsch a Žilka___142 // Závěrem---150 // 8. STUD, PO LA ŘITNÍ GENDERY NA MÍSTO PLURALITNÍCH A MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ DOTAZNÍKU HISTORICKO-DEMOGRAFICKÝCH BÁDÁNÍ (MOŽNÉ PRŮNIKY HISTORICKÉ DEMOGRAFIE // A KULTURNÍCH DĚJIN)___152
// Úvodem---152 // Vybrané prvky Eliášovy teorie civilizačního procesu___153 // Povaha a proměny genderového diskurzu v českojazyčné // literatuře 16.-18. století___155 // Otázky pro historickou demografii___ 166 // Závěrem___ 168 // ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A ÚVAHY___170 // Co mohou znamenat biologické a evolučně antropologické // teorie (vývoje) kultury pro historické vědy?___170 // Nominalismus jako ochrana proti reifikaci a ideologizaci_176 // Věda versus (hermeneutická) interpretace?___180 // Závěr---183 // POZNÁMKY___185 // SEZNAM LITERATURY___252 // SUMMARY___266 // JMENNÝ REJSTŘÍK___269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC