Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vydání
Brno : Paido, 2009
119 stran : ilustrace ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7315-186-7 (brožováno)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; svazek 15
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 103-116, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001417960
1 K roli kompetencí a znalostí v učitelově profesním jednání -- 1.1 Vyučování jako druh učitelova pedagogického jednání -- 1.2 Cyklus pedagogického uvažování a jednání -- 1.3 Učitelovo jednání a kompetence -- 1.4 Učitelovy znalosti a poznatková báze učitelství -- 1.5 Shrnutí -- 2 Didaktické znalosti obsahu: -- motiv propojení oborového a zprostředkujícího -- 2.1 Učitelské vzdělávání a univerzita -- 2.2 John Dewey a psychologizování učiva -- 2.3 Jerome Bruner a konverze -- 2.4 Joseph Schwab a překlad do kurikula -- 2.5 Lee S. Shulman a didaktické znalosti obsahu -- 2.6 Koncept pedagogical content knowledge v Evropě a jeho význam pro oborové didaktiky -- 2.7 Etablování konceptu didaktické znalosti obsahu v České republice -- 2.8 Shrnutí -- 3 Didaktické znalosti obsahu v oborově didaktickém, kurikulárním a pedeutologickém výzkumu -- 3.1 Teoreticko-metodologická východiska Shulmanovy výzkumné školy -- 3.2 Studie zaměřené na pozici didaktických znalostí obsahu v učitelově znalostní bázi -- 3.3 Studie zaměřené na strukturu didaktických znalostí obsahu -- 3.4 Studie zaměřené na povahu didaktických znalostí obsahu -- 3.5 Studie zaměřené na zdroje a procesy rozvíjení didaktických znalostí obsahu -- 3.6 Studie zkoumající vliv didaktických znalostí obsahu na učitelovo jednání ve výuce -- 3.7 Shrnutí -- 4 Metodologické problémy a metody výzkumu didaktických znalostí obsahu -- 4.1 Snahy
o identifikaci a dokumentaci didaktických znalostí obsahu -- 4.2 Metodologie studií zaměřených na povahu didaktických znalostí obsahu -- 4.3 Metodologie studií zaměřených na proces utváření didaktických znalostí obsahu -- 4.4 Měření úrovně didaktických znalostí obsahu -- 4.5 Shrnutí -- 5 Pohledy na didaktické znalosti obsahu: případové studie -- 5.1 Zpracování vzdělávací oblasti ve školním vzdělávacím programu a didaktické znalosti obsahu -- 5.2 Dominanty důležitosti v didaktických znalostech obsahu -- 5.3 Didaktické znalosti obsahu v akci -- 5.4 Znalosti o žákově učení jako součást didaktických znalostí obashu -- 5.5 Dynamičnost jako jedna z kvalit didaktických znalostí obsahu -- 5.6 Didaktické znalosti obsahu autora učebnic -- 5.7 Shrnutí -- 6 Didaktické znalosti obsahu a tvorba kurikula -- 6.1 Vztah obor vyučovací předmět -- 6.2 Obecná taxonomie didaktických znalostí obsahu -- 6.3 Rámcový vzdělávací program a učitelské vzdělávání -- 6.4 Shrnutí -- 7 Didaktické znalosti obsahu a učitelské vzdělávání -- 7.1 Profesionalizace a poznatková báze učitelství -- 7.2 Teoretická východiska rozvíjení didaktických znalostí obsahu a učitelské vzdělávání -- 7.3 Metody rozvíjení didaktických znalostí obsahu -- 7.4 Shrnutí
(OCoLC)505914053
cnb001967497

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC