Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2015
352 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-383-3 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 292-316, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001417975
ÚVOD ...7 // 1. ZRAK, ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ A JEHO VLIV NA VÝVOJ JEDINCE ...11 // 1.1 Klasifikace zrakového postižení ...14 // 1.2 Nejčastější příčiny oslabení nebo ztráty zraku v průběhu života ...18 // 1.3 Anatomické, fyziologické a neurooftalmologické aspekty vidění ...20 // 1.3.1 Základní zrakové funkce, jejich poruchy a funkční dopady ...21 // 1.3.2 Zrakové poznávání a jeho poruchy ...26 // 1.3.3 Zraková pozornost ...29 // 1.4 Psychologické aspekty zrakového postižení ...30 // 1.4.1 Vnímání ...31 // 1.4.2 Pozornost, paměť a zrakové učení ...38 // 1.4.3 Specifika emocionálního prožívání ...40 // 1.5 Filozofickospolečenské aspekty zrakového postižení ...45 // 2. REHABILITACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM ...62 // 2.1 Mezníky vývoje rehabilitace ...62 // 2.2 Současné pojetí ucelené rehabilitace ...65 // 2.3 Klasifikace cílových skupin rehabilitace ...68 // 2.4 Edukační prostředky v rehabilitačním procesu ...70 // 2.5 Proces rehabilitace osob se zrakovým postižením v ČR ...76 // 2.5.1 Rehabilitace v dětském věku ...76 // 2.5.2 Rehabilitace dospělých a starších osob ...77 // 2.5.3 Proces rehabilitace slabozrakých ...83 // 2.5.4 Rehabilitace osob s kombinací zrakového a jiného postižení ...88 // 3. REHABILITACE ZRAKU SLABOZRAKÝCH ...93 // 3.1 Význam a cíle rozvíjení funkční zrakové výkonnosti ...95 // 3.2 Přístupy к rozvoji funkčního zraku ...96 // 3.3 Komplexní přístup к rozvíjení funkčního zraku ...101 // 3.4 Proměnné ovlivňující rozvoj zrakové výkonnosti ...108 // 3.5 Optimalizace prostředí ...111 // 3.6 Rehabilitační technologie ...112 // 3.6.1 Osvětlení ...113 // 3.6.2 Vizualizace a jiné úpravy prostředí ...120 // 3.6.3 Nejčastěji využívané optické a neoptické pomůcky ...125 //
4. STRATEGIE ZVYŠOVÁNÍ ZRAKOVÉ VÝKONNOSTI ...139 // 4.1 Úkoly a prostředky zrakové terapie ...140 // 4.1.1 Komplexní posouzení zrakové schopnosti a výkonnosti ...141 // 4.1.2 Individuální plán rozvoje zrakové výkonnosti ...150 // 4.1.3 Speciální terapeutické techniky ...154 // 4.2 Strategie reedukace zraku ...161 // 4.2.1 Strategie využívání optimáního osvětlení ...163 // 4.2.2 Straregie využívání vizualizace a neoptických pomůcek ...167 // 4.2.3 Strategie využívání zrakové hygieny ...170 // 4.2.4 Strategie a techniky osvojení základních zrakových dovedností bez OP ...173 // 4.2.5 Strategie a techniky využívání optických pomůcek ...178 // 4.2.6 Strategie a techniky využívání elektronických zvětšovacích pomůcek ...186 // 4.2.7 Strategie pro zlepšení efektivity čtení ...191 // 4.2.8 Strategie a techniky využívání funkčního zraku při zaznamenávání dat ...192 // 4.2.9 Strategie rozlišování obrazových informací ...195 // 4.2.10 Strategie využívání funkčního zraku při praktických činnostech 198 // 4.2.11 Strategie v sociální komunikaci ...200 // 4.2.12 Strategie a techniky využívání funkčního zraku při orientaci a pohybu ...201 // 4.2.13 Strategie a techniky kompenzace zraku jinými smysly ...205 // 4.2.14 Podpůrné strategie a prostředky ...212 //
5. REHABILITAČNÍ PROGRAM „ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ VÝKONNOSTI SLABOZRAKÝCH" ...223 // 5.1 Východiska к rozvoji čtenářské výkonnosti ...224 // 5.2 Čtenářská výkonnost a její posouzení ...226 // 5.3 Doporučení pro diagnostiku a výcvik čtenářských dovedností ...233 // 5.4 Strategie výcviku dovedností efektivního čtení ...235 // SLEDOVÁNÍ ZRAKOVÉ VÝKONNOSTI VE ČTENÍ // DOSPĚLÝCH SLABOZRAKÝCH OSOB - VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ ...242 // 6.1 Charakteristika experimentálního programu ...243 // 6.2 Metody výzkumu ...244 // 6.3 Vybrané výsledky výzkumu ...256 // 6.3.1 Shrnutí výsledků výchozí situace ...256 // 6.3.2 Individuální výsledky ...257 // 6.3.3 Souhrnné výsledky ...276 // 6.4 Závěry a diskuze ...284 // SHRNUTÍ ...290 // REFERENČNÍ SEZNAM ...292 // REJSTŘÍK POJMŮ ...317 // SEZNAM OBRÁZKŮ ...318 // SEZNAM ZKRATEK ...322 // SEZNAM PŘÍLOH ...323
(OCoLC)908820334
cnb002572120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC