Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vydání 1.
Praha : Academia ; České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014
189 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2483-1 (Academia ; brožováno)
ISBN 978-80-7394-491-9 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; brožováno)
Episteme
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001417987
Úvod. Exilová tvorba jako přidaná hodnota ... 9 // 1. Je exilová literatura jiná? Pokus o poetiku ... 13 // 2. Recepce české exilové a nezávislé literatury // v pařížské Kultuře ... 23 // 3- Vyrovnání s totalitou ve vzpomínkové tvorbě // exilových autorů po roce 1968 ... 33 // 4. Metafora roku 1968 v exilových prózách // Jiřího Klobouka a Karla Srpna ... 44 // 5. Terapie časem v tvorbě exilových spisovatelů ... 55 // 6. Kam patří dílo Milana Kundery? // Nad otázkou dvojjazyčnosti spisovatelových textů ... 64 // 7. Proč se Pulchra nelíbila aneb není utopie jako utopie ... 71 // 8. Alegorie - groteska - postmoderna. // Postmodernistický ráz Mrchopěvců Jana Kresadla ... 79 // 9. Mezi postmoderností a pornografií - // případ Jana Křesadla ... 90 // 10. Dům Jana Křesadla jako alegorie vlasti ... 101 // 11. Experimenty Lubomíra Martínka // s textem a vlastní identitou ... 109 // 12. Okrajové téma ve středu zájmu: // exilové prózy Jana Pelce a Ivy Pekárkové ... 121 // 13. Emigrace jako „přidaná hodnota" // na příkladu tvorby Jana Nováka a Miloše Formana ... 136 // 14. Kam jsi dospěl, exulante? Problematika času a prostoru v tvorbě (bývalých) // českých exulantů po roce 1989 ... 147 // 15. O exulantech po exilu - čemu dnes slouží // zkoumání exilové literatury? ... 156 // Ediční poznámka ... 167 // English summary ... 169 // Seznam pramenů ... 170 // Seznam literatury ... 175 // Jmenný rejstřík
cnb002658022

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC