Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Academia, 2013
314 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2267-7 (brožováno)
Lingvistika
Obsahuje bibliografii na straně 294-302 a rejstříky
České a anglické resumé
001418015
Obsah // 1. Předmluva: Styl mediálních dialogů (S. Čmejrková)—9 // 2. Styl mluvených projevů (S. Čmejrková)—15 // 2.1 Hovorový jazyk a hovorový styl —15 // 2.2 Analýza hovorového stylu televizního interview—18 // 2.3 Interakční utváření stylu —28 // 2.3.1 Hostovo reagování na promluvy moderátorů—28 // 2.3.2 Reagování moderátorů na projev hosta—30 // 2.4 Závěr—31 // 3. Styl dialogu (S. Čmejrková)—32 // 3.1 Monologické a dialogické pojetí stylů—32 // Od stylistiky Pražské školy ? Bachtinovu pojetí dialogického slova—32 // 3.2 Analýza mediální politické debaty—33 // 3.2.1 Registr a styl hostů—35 // 3.2.2 Styl (resp. styly) jako výsledek dialogické interakce —37 // 3.3 Závěr—43 // 4. Typy mediálních dialogů (S. Čmejrková)—45 // 4.1 Počet účastníků—46 // 4.2 Téma a účel rozhovoru—47 // 4.2.1 Informativní rozhovor—47 // 4.2.2 Politický duel—57 // 4.2.3 Zábavné dialogy a dialogy pro zábavu—66 // 4.2.3.1 Talk show—67 // 4.2.3.2 „Blábolivé“ rozhovory—71 // 4.3 Závěr—75 // 5- Styl mediálních rozhovorů ve zpravodajství - specifika rozhlasových rozhovorů—77 // 5.1 ? charakteristickým rysům ranního Radiožurnálu Českého rozhlasu (O. Můllerová)—77 // 5.1.1 Úvod—77 // 5.1.2 Formální a neformální rysy Radiožurnálu—77 // 5.1.3 Prostředky provázanosti, koherence diskurzu—81 // 5.2 Ranní interview jako druh komunikačního žánru // (O. Můllerová)—83
// 5.2.1 Úvod—83 // 5.2.2 Interakční struktura rozhovoru, jeho délka, členění a sekvenční uspořádání; otázky a odpovědi—85 // 5.2.2.1 Délka rozhovoru—85 // 5.2.2.2 Účastníci rozhovoru—85 // 5.2.2.3 Struktura a sekvenční uspořádání rozhovoru—87 // 5.2.2.4 Otázky a odpovědi—92 // 5.2.2.4.1 Otázky—92 // 5.2.24.2 Odpovědi—100 // 5.2.2.5 Přerušování řeči—101 // 5.2.2.6 Situační a konverzační vložky—108 // 5.2.2.6.1 Situačnost—108 // 5.2.2.6.2 Konverzace, žertování—110 // 5.2.3 Jazyk - charakteristika některých rysů vnitřní struktury Ranního interview—111 // 5.2.4 Styl moderátora—115 // 5.3 Předpověď počasí v rozhlasovém vysílání (J. Zeman)—118 54 Závěr—128 // 6. Styl rozhovorů v televizních publicistických pořadech: vyhýbavé strategie českých politiků (J. Hoffmannová)—129 // 7. Styl rozhovorů v televizních zábavních pořadech (J. Hoffmannová)—139 // 7.1 České talk show—139 // 7.1.1 Žánrová specifika talk show ve vztahu ? „partnerskému rozhovoru“—139 // 7.1.2 Funkční profilace některých českých talk show—140 // 7.1.3 Vyjednávání pozic účastníků v partnerských rozhovorech a v talk show—141 // 7.1.4 Informativnost partnerských rozhovorů a talk show—144 // 7-2 Styl mediálního dialogu a vyjednávání pozic v talk show Všechnopárty —145 // 7.2.1 Věková skladba účastníků, generační asymetrie—145 // 7.2.2 Distribuce pozic —146
// 7.2.3 Generační diference a odlišná volba vyjadřovacích prostředků—148 // 7.2.4 Vzájemná kategorizace účastníků dialogu, tykání a vykání—150 // 7.2.5 Tematizace věkových a generačních rozdílů—156 // 7.2.6 Vulgarismy a expresiva jako symptomy odlišných komunikačních stylů—157 // 7.2.7 Nespisovnost a střídání kódů —160 // 7.2.8 Rysy spontánní mluvenosti v projevu moderátora a hostů —162 // 7.2.9 Podíl neverbálních prostředků na komunikačním stylu moderátora talk show—165 // 7.2.10 Závěr—167 // 7.3 Prezentace kultury a jejích představitelů v televizní talk show Všechnopárty—168 // 7.3.1 Rozhovory v talk show: vyjadřování mladých českých divadelníků—168 // 7.3.2 Informativnost a komunikační styl v rozhovorech s muzikálovými hvězdami—169 // 7.3.3 Informativnost a komunikační styl v rozhovorech s dramatiky, režiséry, herci—170 // 7.3.4 Závěr—174 // 8. Televizní rozhovory publicistické a zábavní: některé společné strategie (J. Hoffmannová)—176 // 8.1 Obranné a únikové techniky —176 // 8.1.1 Vybrané techniky a jejich metakomunikační charakter—176 // 8.1.2 Politické debaty a diskuse—177 // 8.1.3 Talk show—181 // 8.1.4 ? žánrovému rozlišení obranných a únikových technik—183 // 8.2 Srovnání různých typů televizních dialogů z hlediska // intertextuality—184 // 8.2.1 Zastoupení různých typů intertextů —184 // 8.2.2 Podíl intertextů na
stylistické charakteristice politických debat, partnerských rozhovorů a talk show—185 // 8.2.3 Úvody televizních dialogických pořadů—193 // 8.3 Závěr—195 // 9- Dvojí řád střídání replik mluvčích v televizních politických debatách (M. Havlík) —196 // 9.1 Střídání replik v televizních politických debatách a problematika přerušování—196 // 9.2 Role moderátora a televize—206 // 9.3 Máte slovo: nechte mě domluvit!—214 // 9.4 Závěr: sekvenční struktura politických debat—227 // 10. Některé stylové jevy v tvarosloví, syntaxi a lexiku mediálních dialogů (S. Čmejrková)—230 // 10.1 Spisovnost a nespisovnost v rozhlasovém rozhovoru—231 // 10.2 Opakující se sporné tvaroslovné a syntaktické jevy v mediálních rozhovorech—244 // 10.3 Lexikální stránka mediálních rozhovorů—260 // 10.4 Jazykový management spisovných a obecněčeských tvarů —272 // 10.5 Závěr—276 // 11. Výslovnost Q. Zeman)—277 // 12. Závěr (S. Čmejrková)—286 // Summary: The Style of Media Dialogues —290 Literatura—294 // Jmenný rejstřík (M. Havlík)—303 Věcný rejstřík (M. Havlík)—305
(OCoLC)862711972
cnb002456858

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC