Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
112 stran : barevné ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-531-8 (vázáno)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
350 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 94-103, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001418067
ÚVOD 6 // 1 VÝCHOVNÉ STYLY V RODINĚ (Lašek, Loudová) 11 // 1.1 Vývoj morálního já 16 // 1.2 Cíl výzkumného šetření 22 // 1.2.1 Použité metody 22 // 1.2.2 Výzkumný vzorek 26 // 1.3 Výsledky výzkumu 27 // 1.3.1 Výsledky metody NEOBIGFIVE 27 // 1.3.2 Výsledky metody Dotazník morálního dilematu 27 // 1.3.3 Výsledky metody Dotazník rodičovského chování 28 // 1.3.4 Výsledky variančních proměnných 29 // 1.4 Vztahy mezi metodami 33 // 1.4.1 Metoda NEOBIGFIVE a ostatní metody 33 // 1.4.2 Metoda Dotazník morálního dilematu a ostatní metody 34 // 1.5 Shrnutí 35 // 2 RODINA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE UMĚLECKÝCH DOVEDNOSTÍ A ZÁJMŮ A JEJICH VLIV NA SEBEHODNOCENÍ DÍTĚTE (Vondroušová) 36 // 2.1 Zájmy a jejich formování v rodině 36 // 2.2 Úloha rodiny při saturaci sociálních potřeb 37 // 2.3 Význam rozvíjení uměleckých zájmů 40 // 2.4 Výzkumné šetření 41 // 2.5 Shrnutí 47 // 3 PROBLEMATIKA MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI S AKCENTEM NA RODINNÉ PROSTŘEDÍ (Kalibová) 48 // 3.1 Informační a komunikační technologie v současné společnosti 49 // 3.2 Informační a komunikační technologie v rodině 54 // 3.3 Výzkumné šetřeni 58 // 3.4 Základní výsledky výzkumného šetření 62 // 3.5 Další výsledky - nezávisle proměnné 67 //
4 OHROŽENÉ DÍTĚ A JEHO RODINA (Květenská) 72 // 4.1 Vymezení základních pojmů 72 // 4.1.1 Ohrožené dítě 72 // 4.1.2 Nepříznivá sociální situace 73 // 4.1.3 Sociálně právní ochrana 74 // 4.2 Dítě jako oběť trestného činu 74 // 4.2.1 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 75 // 4.2.2 Dítě jako účastník domácího násilí 76 // 4.2.3 Dítě jako oběť trestného činu 77 // 4.3 Dítě ohrožené vlastním delikventním chováním 77 // 4.3.1 Nejzávažnější násilná trestná činnost páchaná dětmi v České republice 80 // 4.4 Vybrané kazuistiky 82 // 4.4.1 Kazuistika č. 1 82 // 4.4.2 Kazuistika č. 2 83 // 4.4.3 Vyhodnocení kazuistik 84 // 4.5 Vliv rodiny na delikventní chování dítěte 84 // 4.5.1 Aktivity к podpoře rodiny 85 // 4.5.2 Možnosti práce s rodinou s delikventním dítětem 87 // 4.6 Shrnutí 88
(OCoLC)907522467
cnb002651127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC