Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Druhé, přepracované vydání
Praha : Galén : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, [2014]
221 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-938-1 (svazek 4a ; Galén ; brožováno)
ISBN 978-80-246-2802-8 (svazek 4a ; (Karolinum ; brožováno)
ISBN 80-7262-111-4 (soubor ; Galén)
ISBN 80-246-0306-3 (soubor ; Karolinum)
Druhé vydání 4. dílu má ISBN souboru stejné jako první vydání zbývajících dílů (1.-3. a 5. díl)
001418146
Obsah // PŘEDMLUVA... // 10. ANATOMIE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU // Rastislav Draga, Milos Grim, Petr Dubový // IO. I. Obecná anatomie nervového systému... // Petr Dubový, Rastislav Draga, Miloš Grim // 10.1.1. Neuron... // ¦ Bunééné télo... // ? rit) ••••••••••••••••••••*•¦••••••••••••*•**•••¦•••••*¦•¦•*** // ¦ Axon... // ? Axonálni transport... // ? Komunikace mezi neurony... // ¦ Typy chemických synapsi... // ¦ Synapse mezi neuronem a cfektorem... // n Neuromediátory (neurotransmitery) // a jejich receptory... // ¦ Klasifikace neuronů... // 10.1.2. Gliové buňky... // e Astrocyty... // ¦ Oligodendrocyty... // H Mikrogliové buňky... // ¦ Ependymové buňky... // 10.1.3. Lxtracelulární prostor... // 10.1.4. Stavba Šedé a bílé hmoty CNS... // 10.2. Mícha, medulla spinalis... // Rastislav Draga, Miloš Grim // 10*2» 1» \í isni Ht I*\ N • t // ? Topografické vztahy v cauda equina... // 10.2.2. Miini segmenty... // ? Vcrtebromcdulárni topografie... // 10.2.3. Stavba iedé hmoty míäní... // m Neurony šedé hmoty míšní... // 10.2.4. Členění šedé hmoty míšní. // Rexedovy lamely... // ¦ Charakteristiky Rcxcdových lamel // a jejich srovnání s míšními jádry... // 10.2.5. Členění bilé hmoty miiní, míšní dráhy... // ¦ Senzitivní míšní dráhy... // 5 // ? Motorické míšní dráhy...37 // ¦ Dráhy míšních reflexů...39
// ¦ Následky přerušení míchy...41 // 10.3. Mozkový kmen, truncus encephalicus...41 // Rastislav Draga // 10.3.1. Zevní popis mozkového kmene...42 // ¦ Medulla oblongata...42 // ¦ Pons Varoli...42 // ¦ Fossa rhomboidea...43 // ? Mesencephalon...45 // 10.3.2. Vnitřní stavba mozkového kmene...45 // ¦ Jádra hlavových nervů, nuclei nervorum // cranialium...45 // n Retikulárni formace, // formatio reticularis...55 // ? jádra specifická pro jednotlivé oddíly // mozkového kmene...58 // ? Bílá hmota mozkového kmene...63 // 10.4. Mozeček, cerebellum...65 // Rastislav Draga // 10.4.1. Poloha a zevní [»opis...65 // 10.4.2. Kůra mozečku, cortex cerebelli... // ¦ Stratum moleculare... // ¦ Stratum gangliosum // (vrstva Purkyňových buněk)... // ¦ Stratum granulare... // 10.4.3. Bílá hmota mozečku...72 // 10.4.4. Mozečková jádra, nuclei cerebellares...72 // 10.4.5. Spoje mozečku a jeho funkční členěni...73 // ? Aferentni spoje mozečku...73 // ¦ Eferentni spoje mozečku...76 // 10.4.6. Anatomické a funkční členění mozečku...77 // 10.4.7. Funkce mozečku...79 // 10.5. Mczimozek, diencephalon...80 // Rastislav Draga // 10.5.1. Thalamus...80 // ¦ Zevní [»opis thalamu...80 // ¦ Neurony thalamu...81 // ..9 // II // 11 // 11 // 13 // 13 // 13 // 14 // 15 // 15 // 15 // 17 // 17 // 18 // 19 // 19 // 19 // 19 // 20 // 20 // 21 // 23 // 23 // 26 // 26 // 27 // 30 // 30 // 31 // 31 // // 6 // Anatomie centrálního nervového systému // ¦ jádra
thalamu a jejich spoje...82 // ¦ Funkční organizace thalamu...93 // 10.5.2. Epithalamus...93 // 10.5.3. Subthalamus...94 // 10.5.4. Hypothalamus...% // ¦ Stavba hypothalamu...% // ¦ Spoje hypothalamu...97 // ¦ Funkce hypothalamu...?1 // 10.6. Koncový mozek, telencephalon...101 // Rastislav Draga // ? Vývoj tclcnccľala...101 // ¦ Vývoj gyrifikace hemisfér...?? // ¦ Zevní popis hemisfér, gyrifikace...103 // 10.6.1. Bazálni telencefalon...108 // ¦ Septum...108 // ¦ Substantia innominata...1? // 10.6.2. Bazálni ganglia...I ? // ¦ Corpus striatum...?? // ¦ Globus pallidus ...1 )? // ¦ Claustram...119 // ¦ Corpus amygdaloideam...|20 // 10.6.3. Mozková kúra, cortex cerebri...120 // ¦ Allocortex...121 // ¦ Neocortex...129 // ¦ Limbický systém a limbická // korová oblast...143 // 10.6.4. Bílá hmota hemisféry...148 // ¦ Vlákna projekční...148 // ¦ Vlákna asociační...150 // ¦ Vlákna komisurálni...152 // 10.6.5. Funkční a anatomické rozdíly // mezi hemisférami...153 // 10.7. Komorový systém a cirkulace likvoru...155 // Rastislav Draga // 10.7.1. Komorový systém...155 // 10.7.2. liquor cerebrospinalis a jeho cirkulace.158 // 10.8. Obaly centrálního nervstva, meninges...160 // Rastislav Draga // 10.8.1. Tvrdá plena, dura mater...160 // 10.8.2. Pavučnice, arachnoidea...163 // 10.8.3. Omozečnice, ?? mater...163 // 10.9. Cévní zásobeni centrálního nervstva...163 // Rastislav Draga // 10.9.1. Cévní zásobení míchy...164 // 10.9.2. Cévni
zásobení mozkového kmene // a mozečku...165 // 10.9.3. Cévní zásobeni mozku...167 // ¦ Mozkové tepny...167 // ¦ Tepny kotové...170 // ¦ Tepny centrálni (bazálni), // arteriae centrales (basales)...171 // ¦ Tepny zásobující plexus choroidei, // arteriae choroideae...171 // ¦ Mozkové žíly...174 // 10.10. Molekulárně biologické mechanismy // vývoje nervového systému...176 // Miloš Crini, Petr Dubový, Rastislav Draga // ? Neurulace...i76 // 10.10.1. Proliferace a diferenciace // neuroepitelových buněk a apoptóza..178 // ¦ Buněčná smrt, apoptóza, za vývoje // nervového systému...178 // ¦ Gliogeneze...178 // 10.10.2. Segmentace nervové trubice...178 // ¦ Mozkové váčky...17g // ¦ Neuromery...iso // ¦ Diferenciace neuronů podle polohy...181 // ¦ Diferenciace buněk neurální trubice // v dorzoventrálni ose...181 // ? Mediolaterálni specifikace míšních motoneuronů...181 // 10.10.3. Epidermové plakody...181 // 10.10.4. Neurální lišta a buňky, // které se z ni diferencuji...182 // 10.10.5. Neurotrofní růstové faktory...184 // ¦ Postnatální neurogeneze...184 // 10.10.6. Vývoj jednotlivých oddílů CNS...185 // ¦ M»cha...185 // ¦ Rhombencephalon, rhombomery. // Hox geny...185 // ¦ Mozeček...186 // ¦ Mesencephalon...I86 // ? Prosence/alon, prosomery, Pax geny...186 // 10.10.7. Vývojové vady CNS...187 // 10.11. Přehled drah centrálního nervového // systému...187 // Rastislav Draga // ? fednoneuronové a víceneuronové
// dráhy...188 // ¦ Funkční děleni drah - senzitivní, // motorické...188 // ¦ Název dráhy...188 // ¦ Uspořádáni drah ...188 // 10.11.1. Senzitivní dráhy...189 // ¦ Organizační principy míšních // a kmenových senzitivních drah...189 // ¦ Lemnjskálni systém...189 // ¦ Anterolaterálni systém...|91 // ¦ Dráhy spinocerebcllámi. // tr. spinocerebellares...192 // ? Senzitivní dráhy hlavových nervů...192 // 10.11.2. Dráhy míšních a hlavových reflexů...193 // 10.11.3. Motorické dráhy...195 // ¦ Motorické korové dráhy...195 // ¦ Motorické kmenové dráhy...199 10.11.8. Spoje limbického systému...216 // ¦ Cleném’ motorických mßnich systémů... 200 ¦ Spoje gyrus cinguli...216 // 10.11.4. Dráhy smyslových orgánů...200 ? Spoje gyrus parahippocampalis ...216 // ¦ Zraková dráha...200 ¦ Spoje hippokampální formace...216 // ¦ čichová dráha...206 ¦ Spoje amygdaly...216 // ¦ Chuťová dráha...209 10.11.9. Komisurálni korové spoje...216 // ¦ Sluchová dráha...210 10.11.10. Asociační korové spoje...216 // ¦ Vestibulárni dráha...211 10.11.11. Déleni drah podle exprese mediátorů // 10.11.5. Spoje bazálních ganglii...214 (chemické dráhy)...216 // ¦ Striatum (nucleus caudatus, putamen).214 ¦ Cholinergní systém...216 // ¦ Globus pallidus...214 ¦ Monoaminergni systém...218 // 10.11.6. Spoje mozečku...215 ¦ Histaminergni systém...220 // ¦ Aferentni spoje mozečku...215 ¦ Glutamátový systém...220
? Eferentni spoje mozečku...215 ¦ GABAcrgní systém...220 // 10.11.7. Spoje retikulárni formace...216 ¦ Peptidové systémy...220 // ? Aferentni spoje...216 ¦ Neurony exprimující oxid dusnatý..220 // ¦ Eferentni spoje...216
cnb002662579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC