Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Karolinum, 2015
455 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-246-3034-2 (vázáno)
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na straně 451-452 a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
001418161
Slovo na počátku ...9 // Dějiny spisovné češtiny (800-2000): schéma ...18 // Úvod ...19 // Jak pracovat s touto knihou - O jejím uspořádání a cílech ...23 // DÍL PRVÝ - STŘEDOVĚK (800-1500) // Pilotní kapitola úvodní - Prolog, Proglas Konstantina-Cyrila jako nadčasový vzor kultivace jazyka ...29 // Část prvá: Počátky kultivace národního jazyka (800-1300) ...41 // Kapitola 1. Čechy a tradice slověnská - „česko-slověnština“ ...42 // Kapitola 2. Kosmas a prostonárodní čeština v tradici latinské ...54 // Kapitola 3. Básnictví jako jazykový experiment, Píseň ostrovská „Slovo do světa stvorenie“ ...60 // Část druhá: Rozkvět jazyka a jazykového povědomí (1300-1500) ...69 // Kapitola 4. Kronika Dalimilova, První názory na jazyk a jeho společenské funkce ...70 // Kapitola 5. Klaret doby Karlovy, První krůčky jazykovědy české a jazykového úsilí evropeizačního ...81 // Kapitola 6. Hus jako reformátor jazykový, Náprava jazyka - prostředek k nápravě společenské i duchovní ...95 // Kapitola 7. Ke sklonku středověku, Kritické úvahy nad stavem jazyka a nápravou češtiny, její ekumenismus - Viktor in Kornel ze Všehrd, Lactifen Václav Písecký ...109 // DÍL DRUHÝ - DÍLO BIBLICKÉ (800-1800-2000) // Pilotní kapitola spojovací - Dialog, Češi a Evropa se učí rozmlouvat s Bohem skrze bibli ve svém jazyce ...121 // DÍL TŘETÍ - RANÝ NOVOVĚK (1500-1800) // Část třetí: Zlatý věk češtiny (1500-1620) ...207 // Kapitola 8. První kroky v jazykovém plánování českého standardu, Jan Blahoslav a jeho předchůdci ...208 // Kapitola 9. Daniel Adam z Veleslavína a zlatá éra českého slovníkářství ...226 // Kapitola 10. Právni a skutkové postavení češtiny v predvečer Bílé hory, První zákon na ochranu češtiny z r. 1615 ...232 // Část čtvrtá: Raná doba pobělohorská. Práce záchranné (1620-1700) ...239 //
Kapitola 11. Komenský a jeho koncept moderního slovníku - ztracený, či nalezený? ...240 // Kapitola 12. Thesaurus linguae bohemicae, Spolupráce Rosy a Komenského přes čas, prostor i náboženské bariéry ...247 // Kapitola 13. Čeština a statečný boj našich jezuitů za ni i za sebe samé ...263 // Část pátá: Pozdní doba pobělohorská - předdveří obrození (1700-1800) ...277 // Kapitola 14. Na přelomu století. Obrany jazyka a Slovář český ...278 // Kapitola 15. Předobrozenecké peripetie a inspirace českých gramatik. Odezva gramatiky Rosový (1672) a Doležalovy (1746) u Dobrovského (1809-19) ...289 // Kapitola 16. První profesor češtiny Pelcl čili loučení s minulostí ...304 // Pilotní kapitola závěrečná - Epilog, Jan Kollár (1793-1852) a jeho rodná českoslovenština jako nositelé tisícileté tradice ...320 // ABSOLUTORIUM - SYNOPSE TISÍCILETÝCH CEST // A1 Souhrn tisíciletých cest - Vývoj české jazykové mysli a její pojmy ...342 // A2 Synopse pojmů a slov pro tisícileté ideje ...349 // A3 Tisícileté děje české jazykové mysli v citátech jejích zvěstovatelů - proto-ekologů ...351 // A4 Chronologický průvodce dějinami české i jazykové mysli ...377 // Čechy - ohnisko Evropy, země, kde kultura je domovem než kdekoli jinde, Roman Jakobson ...397 // REJSTŘÍKY A PŘÍLOHY // Rt Rejstřík předmětů, pojmů a idejí - selekce ...402 // R2 Rejstřík jazyků ...420 // R3 Rejstřík jmen ...425 // Language - its Czech story (English summary) ...437 // Základní literatura ...451 // Obrazová dokumentace ...453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC