Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015
223 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-700-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 124-157, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001418238
Obsah // Předmluva // Resilience dnes 11 // Definice a historický vývoj resilience 11 // Obecné charakteristiky resilience 12 // Přístupy к chápání a výzkumu resilience 15 // Zdroje resilience 21 // Problémy s přizpůsobením 32 // Charakteristiky prostředí ústavní péče 36 // Základní charakteristiky ústavní péče 36 // Vývojová rizika spojená s prostředím ústavní péče 38 // Představuje ústavní péče pouze riziko? 48 // Resilience v prostředí ústavní péče 50 // Cíle studie 54 // Východiska: současný stav poznání 54 // Cíle studie 55 // Metodologie 56 // Limity studie 64 // Jak na tom dospívající jsou? 66 // Zdroje resilience 66 // Negativní vývojové důsledky 74 // Shrnutí 80 // Jak se dospívající liší? 81 // Rozdíly v závislosti na prostředí 81 // Rozdíly mezi pohlavími 84 // Rozdíly v závislosti na etnické příslušnosti 86 // Shrnutí 88 // Jaký je vztah mezi rcsiliencí a vývojovými důsledky? 89 // Zdroje resilience 89 // Vztahy mezi zdroji resilience a problémy s přizpůsobením 92 // Vztah dalších proměnných к zdrojům resilience a problémům s přizpůsobením 100 Shrnutí 101 // Jak resilience ovlivňuje problémy s přizpůsobením dospívajících? 103 // Shrnutí 111 // 5 // Závěr: jsou dospívající resilientní? 113 // Souhrn 116 // Summary 120 // Literatura 124 // Příloha: statistické výsledky 159 // Seznam zkratek 207 // Seznam tabulek a grafů 210 // Jmenný rejstřík 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC