Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:52x 
BK
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2015
696 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4331-8 (brožováno)
Psyché
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001418249
Obsah I // 2.3.6 // 2.3.7 // 2.3.8 2.4 // 2.4.1 // 2.4.2 // 2.4.3 // 2.4.4 // 2.4.5 // 2.4.6 // 2.4.7 2.5 // 2.5.1 // 2.5.2 // 2.5.3 // 2.5.4 // 2.5.5 // 2.5.6 // 2.5.7 // 2.5.8 2.6 2.6.1 2.6.2 // 2.6.3 // 2.6.4 // 2.6.5 // 2.6.6 // «•»«•««»»»••••• // ßjjika // V ... ... // léčebné intervence... // ZíMupd... // Zneužívaná řarmaka s psychotropním účinkem // Charakteristika Roriífení.. // Způsoby aplikace--- // Účinky... // CWvykacístav... // Rizika--- // Léčebné intervence... // Konopné drogy... // Charakteristika... // // «••••••••»«i»* // // // •••••••••••••••»•••••••••••»••»«»»?« // ••<¦••••«.• // Rozšíření // Způsoby aplikace... // WinÍy ??9 0? . ... // Odvykacísiav... // Rizika // léčebné intervence... // Zástuoci // ...«I... // // // // // 1... // 1. ... // Halucinogeny... // Charakteristika... // RoAlfrOÍ // Způsoby aplikace... // Účinky // Odvykacístav... // Rizika ... // a.a..a.. // ...a.. // > aa a...a... // // ... // •a...a.. // 2.6.7 // 2.6.8 2.7 // 2.7.1 // 2.7.2 // 2.7.3 // 2.7.4 // 2.7.5 // 2.7.6 // 2.7.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 // léčebné intervence // Zástupci... // Psychomotorická stimulancia... // Charakteristika... // Rozvíření... // •••»•¦••»••aaaaa.aa // •a.ataaaa.a* // ’* * MIII«iila ta // Způsoby aplikace.. // Odvykacístav... // Rizika... // léčebné intervence
// Zástupci // .aa.at.at.aa»«« // Tékavé látky... // Charakteristika... // Rozšíření ... // Způsoby aplikace... // ... 58 ..59 .. 59 // . 61 „61 // ... 63 ... 63 ... 63 // ..64 ..64 ..64 .. 65 .. 65 „65 „66 .66 .66 . 67 . 67 .67 .68 .68 .68 69 69 // 69 // 70 70 // 70 // 71 // 71 // 72 // 72 // 73 // 74 74 // 74 // 75 75 // 6 // ? ? // 2.8.4 // 2.8.5 // 2.8.6 // 2.8.7 // 2.9 // 2.9.1 // 2.9.2 // 2.9.3 // 2.9.4 // 2.9.5 // 2.9.6 // 2.9.7 // 2.9.8 // 2.10 2.10.1 2.10.2 // 2.10.3 // 2.10.4 // 2.10.5 // 2.10.6 2.10.7 // 3. // 3.1 // 3.2 // 3.2.1 // 3.2.2 // 3.2.3 // 3.2.4 // 3.2.5 // 3.2.6 // 3.2.7 3.3 // 4. // 4.1 // 4.1.1 // 4.1.2 // Účinky ... // Odvykacístav Rizika... // // // ... 76 // .._ 76 // ...76 // léčebné intervence... // MDMA a tanečni drogy...76 // Charakteristika...-...-...-...-...-...-...-...76 // RozSířeni...—...-...-...-...-...-...-...—...-...77 // Způsoby aplikace —...—...-...-...-...-...-...»...-...—...77 // Účinky...-...-...-...-...-...—...77 // Odvykacístav...-...-...-...-...-...-...—...—...78 // Rizika ...-...-...- -...-...-...- -...---—-78 // léčebné intervence...-...-...—...-...-...-...78 // 79 // Další zástupci - PMA // Tabák // // // Charakteristika... // Rozšířeni... // Způsoby aplikace. // // 79 // ••«••••#••••«•••••••• » * // ...-... 79 // Účinky ... // Odvykacístav...- // Rizika...-... // léčebné intervence... // ...i // // ...80 // ...
80 // 81 // ... 81 // ... 81 // Nové psychoaktivni látky [Martin Ku(har)... // Legislativní rámec... // Charakteristika.nových syntetických drog // Kathinony... // Fenetylaminy--- // Tryptaminy--- // Piperaziny... // Kanabimimetika... // Opioidniagonisté... // Disociativní anestetika Závér... // •••••••••••••••••••••••••••••••a // •••••••••••••••••• // 84 // 84 // // // // ...-..-...-... 86 // ... 87 // ___ 89 // ___-... 91 // ___ 93 // ...94 // ...95 // ČÁST 2 // Bio-psycho-socio-spirituálni model a jeho implikace pro odbornou péä [KamilKalina)...101 // Paradigmata v adiktologii...101 // Morální paradigma...-...-...- -...-...— - -  // Veřejnozdravotníparadigma...-..—...-...—...107 // 7 // Obsah // 4.1.3 Psyrholoqklté paradigma... // 4.1.4 Sociální paradigma... // 4.1.5 Psychologicko-soaální paradigma... // 4.1.6 Neorobiologické paradigma... // 4.1.7 Muliifakloriální paradigma...___ // 4.1.8 Bk>-p$yclx>-$ociální paradigma... // 4.2 Teorie závislosti v rámci multifaktoriálního paradigmatu // 4.3 Putování po Zinbergove trojúhelníku... // 4.3.1 Lidské potřeby a chemické fi procesuálni odpovédi... // 4.3.2 Mozek, výchova a učení... // 4.3.3 Id-funkceaEgo-řunkce... // 4.4 Životní etapy a vývojové úkoly... // 4.4.1 Dospívání..™... // 4.4.2 Raná dospělost___ // 4.4.3 Střední dospělost - .krize středního věku*___
4.4.4 Stárnuti a stá«___ // 4.5 Paradigmata a léčba... // 4.5.1 Na cestě ? integrované strategii úzdravy... // 4.5.2 Farmakoterapie a psychoterapie... // 4.5.3 Neurobehaviorismus a psychodynamický přístup... // 4.5.4 Abstinence a terapie... // 4.5.5 Změna, vztah a skupina___ // 4.6 Morální, spirituální a existenciálni rozměr... // ...-...102 // ... 103 // ...103 // - ..-...103 // - ...-... 104 // ...1W // ...105 // ...109 // - ...109 // ...111 // ... 113 // ...114 // ---114 // ...114 // ...45 // 115 // ... 116 // 116 // ...119 // ...-...120 // ... 121 // ...123 // // 5. // 5.1 // 5.2 // 5.3 // Genetické dispozice ? drogovým závislostem a epigenetika Wogdole/wSustková) .. // Faktor dědičnosti u drogových závislosti... // Výzkum genetických faktorů u drogové závislosti... // Epigenetika // // •... // // ... 129 // ... 131 ... 133 ... 136 // 6. // 6.1 // 6.2 // 6.2.1 // 6.2.2 // 6.3 // 6.3.1 // 6.3.2 // 6.3.3 // 6.4 // 6.5 // 6.6 // Neurobiologie závislosti {Magdalena Sustková)... // Význam neurobiologie pro porozumění závislostním poruchám... // Faktory relevantní pro vývoj drogových závislosti... // Vnějií faktory___ // Individuálni faktory___ // Základní neurobiologické mechanismy ? drogových závislosti... // Posilováni___ // Motivace a systém odměny... // Neuroadaptace___ // Výzkumné metody jako zdroje neurobiologických teorií... // Neuronálni okruhy drogových závislosti - dopamin a mozkový systém odměny Dopamin
a akutní odměňovací účinky návykových drog... // ...140 // ...140 // ...142 // — ...142 // ... 143 // ...144 // ...144 // ...146 // — ..146 // ...147 // ...152 // 8 // -ss // SE // ’II* // 1 // 2 I // s // ? // I // s. // sr // I // -3 // 1: // ! 1 * Í II // • • • iilj : : i ! Il // il: Š i ! // S 5 5 5 Š L Š // iC // Obsah I // 8.3 Psychopatologie komplikaci... // 8.3.1 Akumí intoxikace... // 8.3.2 Odvykacístav... // 8.3.3 Psychotická pocuchá... // 8.3.4 Amnestickýsyndrom ... // 8.3.5 Reziduálni stavy... // 8.4 Psychopatologie duálních diagnóz... // 8.5 Komprehenzivni model adiktologické dispozice // 9. // 9.1 // 9.2 // 9.3 // 9.4 // 9.5 // 9.6 // 9.7 // 9.8 // 9.9 // 9.9.1 // 9.9.2 // 9.9.3 // 9.9.4 // 9.9.5 // 9.9.6 // 9.9.7 // 9.10 // // // // // // // // Duální diagnózy a psychopatologické komplikace [KamilKalino, Jakub Mimik) // Duálni diagnózy: vymezeni pojmu a diagnostické problémy... // Prevalence duálních diagnóz... // Diagnostické profily... // Etiologické úvahy... // Léčebné nevýhody duálních diagnóz // Používané metody... // Modely léčby... // Předpoklady integrované strategie úzdravy... // Významné psychopatologické komplikace závislosti a procesu léčby či následné péče // Psychotické stavy... // Depresivnía úzkostné stavy Traumatické a stresové poruchy. // Poruchy příjmu potravy... // ADHD... // // —... // ..—... // Poruchy osobnosti... // Fenomén MP/VPAP... // Problematika
duálních diagnóz v dR.. // 10. // 10.1 // 10.2 // 10.2.1 // 10.2.2 // Somatické komplikace a komorbidita [Jakub Minaiík, Vratislav Řehák) // Úvod... // Etiopatogeneze somatických komplikaci // Fyzikálné-chemické vlivy... // 10.2.3 Specifické vlastnosti látky a způsob užíváni... // 10.2.4 Životní styl... // 10.3 Somatická poškozeni spojená s užíváním nelegálních drog // 10.3.1 Lokální komplikace spojené s aplikací drog... // 10.3.2 Hnisavé procesy... // 10.3.3 Orgánová a systémová poškození... // 10.3.4 Krví přenosné infekční choroby u injekčních uživatelů drog. // 10.4 Somatická poškození způsobená alkoholem... // ...232 // ...232 // ...233 // ...233 // ...233 // ...233 // -...234 // ...235 // ...235 // ...236 // ...237 // ---239 // ...242 // 10 // // n. // 11.1 // 11.2 // 11.3 // 11.4 // 11.5 // Integrativní přístup v léčebném kontinuu [Petr Jeřábek)... // Úvod... // Model integrativní léiby... // Struktura léčebného programu... // Dichotomie mezi kognitivné-behaviorálními a psychodynamickými přístupy... // Kontinuum léčby od časné nízkoprahové intervence po doléčování... // Význam souběžné psychofarmakologické léčby... // 247 // 247 // 247 // 249 // 250 // 252 // 253 // ČÁST3 // 12. // 12.1 // 12.1.1 // 12.1.2 // 13. // 13.1 // 13.2 // 13.3 // 13.4 // 14.1 // 14.2 // 14.3 // 14.4 // 14.4.1 // 14.4.2 // 14.4.3 // 14.4.4 // 14.5 // 14.6 // Selektivní a indikovaná primární prevence
{VeronikaPavlas Martanová)...261 // Primární prevence rizikového chováni...261 // Selektivní primárni prevence rizikového chováni —...-...- 265 // Indikovaná primární prevence rizikového chování...267 // Závěr...269 // Harm reduction {Barbara Jamková)... // Definice harm reduction... // Teoretická východiska... // Efektivita harm reduction intervencí... // Nízkoprahové / harm reduction služby... // ••••••••••••••••••••••••••t // •••••••••••••••••••••••••••••••••••a // •••••••••a // časná diagnostika a krátké intervence v adiktologii {MichalMiovský, LenkaCablová, // Lucie Juryslová)... // Hranice mezi prevenci a léčbou // Základní komunikační rámec pro aplikaci nástrojů časné diagnostiky a intervence časná diagnostika... // ••»••••••»«»•a // Krátká intervence... // Edukace pro klienty s nízkým rizikem a pro abstinenty... // Jednoduchá rada pro klienty v druhém rizikovém pásmu... // Intervence pro klienty ve tretim rizikovém pásmu... // // Intervence pro klienty ve čtvrtém rizikovém pásmu s pravděpodobností závrslostniho chování .. // Intervence s fokusem na odvykání kouření ? klientů užívajících alkohol a jiné návykové látky Krátká intervence v kontextu širšího pojetí psychoterapie závislostí... // „272 // ... 272 ... 274 ... 278 ...
280 // ... 286 // ...286 // ...287 // ...289 // ...291 // ... 292 // ..- 292 // ... 293 // ...294 // ...294 // ...296 // 15. Adiktologické poradenství {Petra Vondráčková) ... // 15.1 Úvod... // 15.2 Komponenty adiktologického poradenství... // 15.2.1 Obsah adiktologického poradenství... // 15.2.2 Vztah v adiktologickém poradenství...-.. // ... 301 // ... 301 ... 301 // ...302 // ...303 // 11 // Obsah // 15.2.3 fwmy dd*!ologkkého poradenství___ // 15.3 Proces adiktologického poradenství... // 15.3.1 ModeIPlISSIT___ // 15.3.2 Irrstupňový model pomáhajícího procesu___ // 15.4 Adiktologické poradenství v systému adiktologkkých služeb // 15.4.1 Adiktologické poradenství v nírtoprahových službách... // 15.4.2 Adiktologické poradenství v ambulantní a ústavní 1?___ // 15.4.3 Adiktologické poradenství v doléčování..._... // ...304 // ...308 // ... 308 // 309 // ...310 // ... 311 // ... 311 // 312 // 16. Motivační rozhovory {lan Soukup)... // 16.1 Poznatky o zrněné a o motivaci ke změně... // 16.2 Principy motivačních rozhovorů... // 16.2.1 Duch motivačních rozhovorů___ // 16.3 Základní techniky vedeni motivačního rozhovoru... // 16.3.1 Reílektivní naslouchání___ // 16.3.2 Otevřené otázky___ // 16.3.3 Oceňováni___ // 16.3.4 Shrnování___ // 16.3.5 Informování___ // 16.4 Strategie vedení motivačního rozhovoru... // 16.4.1 Řeč změny...___ // 16.4.2 Odpor ke změně a jeho zvládání___ // 16.5 Průběh motivačního
rozhovoru... // 16.6 Závěr... // 316 // ...316 // ...318 // ...319 // ...319 // 320 // ... 321 ... 321 ... 322 ... 322 // ...323 // 323 // .._... 324 // ...325 // 325 // 17. // 17.1 // 17.1.1 // 17.1.2 // 17.1.3 // 17.1.4 17.2 // 17.2.1 // 17.2.2 // Emergentní adiktologie 1 - akutní intoxikace WWvrtáček) // Úvod... // Obecná část... // (o je akutní intoxikace návykovou látkou___ // Závažnost intoxikací a komplikace... // Úmrtí jako důsledek intoxikace... // První pomoc při akutních intoxikacích___ // Speciální postupy při intoxikaci drogou... // Intoxikace s vyiším rizikem ohrožení života___ // Intoxikace s relativné nižíán potenciálem ohrožení žnomich funkcí.. // Shrnuti... // ... 327 // ... 327 ... 327 // ...327 // ...328 // ...329 // ...329 // ... 334 // - 335 // ...341 // ... 343 // 18. // 18.1 // 18.1.1 // Emergentní adiktologie 2 - odvykací stavy a jiné náhlé stavy v adiktologii (lín Dvořáček) // 0dv>ka(ís,avy...-...Zlil // Obecné o odvykacím stavu___ // 346 // 346 // 347 // 347 // 12 // :*?.?*? ?? ? ??-,??-, ?— // •• w Pvj — — // ccSS SöSSpSöS // ?? rw r J r J  -— —- — —• // 4». ř—» — // // Obsah I // . ?-- rN  //  /V rv-> /vS // ?? rs4 ??  // ?*? »— r>j // ?  ?? -?? // /V> ?? r* <-v // r-vj rNJ r>4 Osj r // // 23.5 // 24. // 24.1 // 24.2 // 24.2.1 // 24.2.2 24.3 // 24.3.1 // 24.3.2 // 24.3.3 // 24.4 // 24.5 // 24.5.1 // 24.5.2 // 24.5.3 // 24.6 // 24.7 // 25.1 // 25.2 // 25.2.1
// 25.2.2 // 25.3 // 25.3.1 // 25.3.2 // 25.4 // 25.4.1 // 25.4.2 // 25.4.3 // 25.5 // 25.6 // 25.7 25.7.1 // 26. // 26.1 // 26.1.1 // Integrované psychodynamicko/kognitivně-behaviofální terapie...428 // Skupinové terapie [KamilKalino)...432 // Charakteristiky skupinové psychoterapie s uživateli drog...432 // Historické metody skupinové psychoterapie se závislými...434 //  ynanonský’ encounter...-...- — —435 // Bonding...-...-...436 // Novodobé metody skupinové psychoterapie se závislými...437 // Modifikovaná psychodynamická skupinová terapie podle Khamziana...—...437 // Fokálni skupiny...—-...-—...—...438 // Integrované skupinové psychoterapie...-...-...439 // Genderové skupiny...439 // Jiné typy skupin ve strukturovaných programech...441 // Skupiny hodnotící...-...-...441 // Skupiny nácvikové...—-...-...-...—...-...441 // Skupiny psychoedukaí ni...—...-...441 // Motivační skupiny...442 // Skupiny s blízkými...443 // Terapeutická komunita v adiktologii (DavidAdomeiek, JosefRadimecký)...446 // Pojetí terapeutické komunity...446 // Historie a vývoj terapeutických komunit...448 // Původní, tzv. demokratické terapeutické komunity ...448 // Vývoj izv. hierarchických terapeutických komunit...449 // Terapeutické komunity pro závislé...450 // Cíle a prostředky terapeutické komunity ...-...4SI // Oalšicharakteristiky terapeutických komunit pro závislé...-...-...452 // Odborná péče v terapeutické komunité -
součásti strukturovaného programu...454 // ...454 // ... 454 // ___456 // Základni prvky... // ftád a struktura... // Jednotlivé aktivity programu v terapeutické komunité... // // ...«••••« // ... // Fáze léčby v terapeutické komunité...458 // Zapojování blízkých osob uživatelů drog do procesu léčby v terapeutické komunité...459 // Terapeutické komunity pro drogové závislé v (R...461 // Smíšený model... // Příloha... // // ...461 // ...466 // Základní prvky terapeutické komunity pro závislé... // // ÁfJy // >>».«»..•.*•••»« • v/vr // Následná péče a sociální rehabilitace [AmaliePavlovská, Pavla Makovská Dolanská)...469 // Vymezení a cíle následné péče...469 // Vymezení následné péče ...---...—...—...—-...- — 469 // ... // 15 // Obsah // 26.1.2 Cíle následné péče ... // 26.1.3 Následná péče x doléčování... // 26.1.4 íým programů následné péče ... // 26.1.5 Efektívna následné péče... // 26.2 Cílová skupina a indikace... // ...470 // ...471 // 26.2.1 Indikace do doléčovacího programu... // 26.3 Typy služeb následné péče... // 26.3.1 Doléčovací programy... // 26.3.2 Chránéné bydleni... // 26.3.3 Chránéné/podporované zaméstnání... // 26.4 Složky doléčovacího programu... // 26.4.1 (Podpůrná) psychoterapie // 26.4.2 Prevence relapsu... // 26.4.3 Sociální práce... // 26.4.4 Lékařská péče... // ~—... 471 // -...-...471 // ...472
// ... 472 // // // •••••••••••••• // •*••»•••«••••••••«• 473 // 473 // // ...—-...473 // - ...473 // ...474 // - ---474 // ---475 // 26.4.5 Práce s rodinnými pčísluiniky... // 26.4.6 Nabídka volnočasových aktivit... // 26.5 Praxe doléčování // ... 475 // --- 475 // ---475 // ---...475 // // 26.6 Návaznost v systému adiktologických služeb...477 // 27. Prevence a zvládáni relapsu (Amolie Pavlovská) // 27.1 Vymezeni základních pojmů... // 27.1.1 laps, relaps, recidiva... // 27.1.2 Příčiny relapsu___ // 27.1.3 Efekt poruSení abstinence/pravidla... // 27.1.4 Zdánlrvé bezvýznamná rozhodnutí... // 27.1.5 Self-eflkacy (pocit vlastní účinnosti).._... // 27.2 Prevence relapsu... // 27.3 Vybrané modely prevence relapsu // 27.3.1 Marlattův model... // ««••••••••••••••••• // ... // // ...*... // // 27.3.2 Presence relapsu založená na uvédoméní. // 27.3.3 CENNAPS model... // ••••••••••••••••••••••t»»*»»*»«»«»*»»«»«»**»«
**
* // // 27.3.4 Good lives Model... // 27.4 Vybrané techniky prevence relapsu // 27.4.1 Poradenské techniky (Millerová, 2011)___ // 27.5 Prevence relapsu v léčbé a následné péči... // ... // 28. Rodinná terapie a práce s blízkými {Stépdnko (trnóaá) // 28.1 Úvod: Obecné o rodinném přístupu v adiktologii... // 28.2 Historie rodinné terapie a
přehled jejich hlavních smérů... // 28.3 Rodinná terapie v adiktologii... // 492 // 492 // 493 496 // 16 // iiSSgiiSgggSiil // 28.4 // 28.4.1 // 28.5 // 28.6 // 28.6.1 28.6.2 28.6.3 28.7 // 28.7.1 // 28.7.2 // Indikace k rodinné terapii a předpoklady provádění...496 // Koniraindikace rodinné terapie...-...-...-...-...-...-... W // Drogy v rodiné, separace a individuace...498 // Rodinná terapie a práce s rodinou v různých typech adiktologických programů...500 // Ambulantní programy (adiktologická ambulance, denní stacionář, případné substituční program)...500 // Rezidenční léčebné programy...—...—...-...-...-...—...-...501 // Limity práce s rodinou v léčbé závislého...-...-...-...-...-...—...502 // Jiné metody práce s rodinnými přisluiniky...503 // Poradenství pro rodinné přisluiniky: individuální, párové a rodinné ...-...504 // Skupiny s členy rodiny a blízkými...-...— -...-...—...—• 505 // Závér obecné zásady pro práci s rodinou a rodinnými příslušníky...507 // sz // co // 1/1 // -Q // o // ČÁST 5 // 29. // 29.1 // 29.2 // 29.3 // 29.4 // 29.5 // 29.5.1 // 29.5.2 // 29.5.3 // 29.5.4 // 29.6 // 29.7 // Závislosti na procesech (Jaroslav Várek, Petra Vondráčková) ... // Úvod... // Vymezení pojmu... // Rozdélení závislostí na procesech... // Behaviocální závislosti v kontextu klasifikačních manuálů... // Společné znaky látkových a nelátkových závislosti... // Genetické charakteristiky...-...
// Neurobiologické charakteristiky... // Osobnostní charakteristiky...—...-...-... // Klinické charakteristiky..._...-...— // Výskyt a komorbidita nelátkových závislosti... // Terapie behaviorálních závislostí... // Závér... // 513 // 513 // 514 516 // ...517 // ...518 // ...518 // ... 519 // ...519 // ...520 // ...521 // 521 // 522 // 30. // 30.1 // 30.2 // 30.2.1 // 30.2.2 // 30.2.3 // 30.3 // 30.3.1 // 30.3.2 // 30.3.3 // 30.3.4 // 30.3.5 // Závislost na tabáku (Eva Králíková).. // Úvod... // Tabák, kouřeni a jeho rizika... // Formy tabáku... // Epidemiologie a rizika...-... // ••••••••••••••••••••••••••a // ••••••••• // Zdravotní důsledky kouření. // Prevence a kontrola... // Plány na ukončení tabákové epidemie. Ekonomkký pohled... // Rámcová úmluva o kontrole tabáku. Kontrola tabáku v ČR... // MPOWER // 17 // 30.4 Duální závislosti a psychiatrická komorbidita kuřáků... // 30.5 Diagnostika... // 30.5.1 Princip závislosti na tabáku... // 30.5.2 Abstinenční příznaky... // 30.6 Léčba závislosti na tabáku... // 30.6.1 Farmakoterapie závislosti na tabáku... // 30.6.2 Poznámka ? interakcím (nejen lékovým)... // 30.6.3 Minimální, krátká intervence... // 30.6.4 Motivace přestat... // 31. Specifika adiktologické péče v dětství a adolescenci {MarianKorando).. // 31.1 Počátky drogové kariéry... // 31.2 Vývojové etapy... // 31.3 Rodinné
vlivy... // 31.4 Signály, že dítě bere drogy, kouří či pije alkohol... // 31.5 Diagnostické a terapeutické problémy... // 31.6 Kvalifikované poradenství pro rodíte... // 32. // 32.1 // 32.2 // 32.3 // 32.4 // 32.5 // Gender a drogy (IlonaPreslwá)... // Úvod do genderové problematiky... // Specifika žen-uživatelek... // Specifika mužů... // Genderové vstřícné programy... // Uživatelé a děti... // ...535 // ...536 // ---536 // ...538 // ...538 // ...539 // - ...541 // ...542 // - ...543 // ...545 // ...545 // 33. Uživatelé návykových látek a trestná činnost související s drogami {Pavlína Gabrhelíková) // 33.1 Úvod... // 33.2 Trestná činnost související s drogami a její typologie... // 33.3 Pachatelé trestné činnosti související s drogami... // 33.4 Některé charakteristiky cílové skupiny klientů... // 33.4.1 .Myslím, že nemám problém se zákonem. Z toho nk nebude.’... // 33.4.2 Jo nemá cenu. Stejně půjdu seda*... // 33.4.3 .Vypadá to, že o léčbě neuvažuje. Má cenu s ním vůbec pracovat ?... // 33.4.4 .Nechci jít sedět. Řeknu, že se půjdu léčit.’... // 33.4.5 .Léčba ve vězeni? Do léčby rovnou z vězemT... // 33.4.6 .Drogy už mám pod kontrolou. Teti chci dohnat viechno!"... // 33.5 Způsoby práce s cílovou skupinou klientů... // 33.5.1 Včasná diagnostika... // 33.5.2 Realistické cíle... // 33.5.3 Nucená léčba___ // 33.5.4 Práce s nedobrovolným klientem... // 18 // Si§3ŠsS3S!äS2SŠ<§š
SSSSSs « ? « š s // ŕ-v // // // Obsah I // 35.2.3 Práce na problémech... // 35.3 Faktory úzdravy: co znamená změna?... // 35.3.1 Abstinence a životní styl... // 35.3.2 Kriminalita... // 35.3.3 Přátelské a intimní vztahy... // 35.3.4 Rodina a práce...—... // 35.4 Faktory na straně léčebného programu a zařízení.. // 613 // 613 // ...-...613 // ...614 // 614 // ...615 // 615 // 621 // 36. Supervize v adiktologii (MBroža)... // 36.1 Pojem .supervize"... // 36.2 Průběh supervize... // 36.2.1 Počátek supervize - úvodní dohoda... // 36.2.2 Klíčové zásady supervize... // 36.2.3 Supetvizní prostor ... // 36.3 Odpovědnost v supervizi... // 36.3.1 Odpovědnost supervízora... // 36.3.2 Odpovědnost supervidovaného... // 36.4 Cíle supervize... // 36.5 Supervizní formáty... // 36.5.1 Supervize případová... // 36.5.2 Supervize týmová... // 36.5.3 Supervize řízeni... // 36.5.4 Projektová supervize... // 36.6 Supervize v adiktologii... // 36.6.1 Vývoj supervize v adiktologii... // 36.6.2 Specifika supervize v adiktologii... // 36.6.3 Specifika supervize v terapeutických komunitách... // 36.6.4 Specifika supervize v terénních programech... // rem ... // Definice supervize na stránkách rezortů... // Odkazy na instituty poskytující vzdělání v supervizi // ...623 // ...624 // ...624 // ...625 // ... 625 // ...626 // ...626 // ...628 // ...628 // ...628 // ...628 // ...629 // ...629 // ..-...629 // ...629 // ...629 // ...630 // ...631
// ...631 // ... 632 // ...633 // ...633 // 37. // 37.1 // 37.2 // 37.3 // 37.4 // 37.5 // Case management - prostor pro sjednoceni zdravotní a sociální péče Viri Libro) Stručná historie péče o duševní zdraví do padesátých let 20. století. // Deinstitucionální hnuti... // Asertivní komunitní péče, rozvoj psychiatrické rehabilitace, // case management v sedmdesátých // a osmdesátých letech 20. století // Case management od devadesátých let 20. století... // Využití case managementu pro osoby zneužívající návykové látky ve Spojených státech, v západní Evropě a Austrálii... // .634 // .. 634 .. 636 // „ 637 .640 // . 642 // 20 // // 37.6 Case management v České republice...644 // 38. Epidemiologie návykových látek („drogová epidemiologie“) (TomaiZábranský, // Viktor MraWik)... // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a«** // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // 38.1 Úvod - o epidemiologii a epidemiologickém výzkumu...648 // 38.2 Základní typy kvantitativních epidemiologických indikátorů: prevalence a incidence...650 // 38.3 Typy kvantitativních epidemiologických studií...651 // 38.3.1 Kazuistiky a série kazuistik...-...—...-...651 // 38.3.2 Korelační (ekologické) studie...—...—...-...651 // 38.3.3 Průřezové
studie...-...-...-...652 // 38.3.4 Studie případů a kontrol... 652 // 38.3.5 Kohortové studie... // 38.3.6 Klinický pokus... // // // ...653 // ..._... 653 // 38.3.7 Terénní (kontrolované) studie...-...653 // 38.4 Monitorování situace v oblasti nelegálních drog - systém klíčových a nukleárních indikátorů...654 // 38.4.1 Průzkumy utfvání drog a souvisejkich postojů v populaci (drug use in the population)... 655 // 38.4.2 Problémové užívání drog (problem drug use)...656 // 38.4.3 Využívání specializované léčby a služeb (treatment demand)...657 // 38.4.4 Infekční nemoci související s užíváním drog (drug related infectious diseases)...-...659 // 38.4.5 Smrtelná píedávkování a mortalita uživatelů drog (fatal overdoses and overall mortality of drug users)...660 // 38.4.6 Trendy mezi mládeži...-...——...-...—...-...—...661 // 38.4.7 Drogová kriminalita...*...661 // 38.4.8 Sociální vyloučeni...-...662 // // 38.4.9 Dostupnost nelegálních drog... // 38.5 Monitorování situace v oblasti alkoholu, tabáku a v oblasti patologického hráčství. // ...-...662 // ...662 // // «i.<•<«•>.. // 39. Kvalitativní přístup a jeho přínos pro klinickou adiktologii (MkhalMiovský)...666 // 39.1 Kvalitativní přístup v rámci adiktologického výzkumu...666 // 39.2 Aplikační možnosti kvalitativního přístupu v klinické adiktologii...667 // ...669 // 670 // ...670 // ... 671 // ...671 // ... 676 // ...677 // ...677
// 39.2.1 Předvýzkum a orientační výzkum // 39.2.2 Ověření výsledků statistické analýzy na úrovni případových studií. // 39.2.3 .Podbarvem” výsledků statistické analýzy... // 39.2.4 Samostatný výzkumný projekt využívající především kvalitativních metod // 39.3 Kvalitativní přístup v evaluaci adiktologických intervencí a služeb... // 39.3.1 Evaluace přípravy... // 39.3.2 ívaluaceprocesu... // 39.3.3 Evaluace výsledku... // 39.4 // ...-...—... // // // ...••¦••••»... // •... // Další směr vývoje využití kvalitativního přístupu a metod v klinické adiktologii...679 // Příloha...684 // Grounded theory (zakotvená teorie)...—...684 // 21 // Obsah // ?
(OCoLC)918010461
cnb002697838

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC