Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Galén, [2014]
xi, 246 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-112-4 (vázáno)
Zubní lékařství
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001418250
Obsah // 1___ // Úvod...i // ___2___ // Pravidelný chrup...? // ___3___ // Klasifikace ortodontických anomálií... 9 // 3.1 Anomálie v postavení jednotlivých // zubů ...9 // 3.2 Anomálie zubních skupin 12 // 3.3 Okluzální diagnostika 13 // 3.4 Skeletální diagnostika 17 // 3.4.1 4 Velikost čelistí 18 // Růst a vývoj 21 // 4.1 Prenatální vývoj 21 // 4.2 Vývoj chrupu 23 // 4.2.1 Dočasný chrup 23 // 4.2.2 První etapa výměny chrupu 24 // 4.2.3 Druhá etapa výměny chrupu 26 // 4.2.4 Stálý chrup 28 // 4.2.5 Vývoj prostoru pro zuby souhrnně ... 29 // 4.3 Růst čelistí 30 // 4.3.1 Způsob růstu lebky a čelistí 30 // 4.3.1.1 Růst z chrupavky 30 // 4.3.1.2 Růst v suturách 31 // 4.3.1.3 Apozice a resorpce kosti...31 // 4.3.2 Bazelební...31 // 4.3.3 Horní čelist...32 // 4.3.4 Dolní čelist...33 // 4.3.5 Intenzita růstu čelistí...35 // 4.4 Dentoalveolární kompenzační // mechanismus...35 // 4.4.1 Tlak jazyka, rtů a tváří...36 // 4.4.2 Vliv artikulace antagonistů a kontakt // sousedních zubů...37 // 4.4.3 Normální »erupční schopnost« zubů... 37 // _5 // Vyšetření a dokumentace // u ortodontického pacienta ...41 // 5.1 Anamnéza ...41 // 5.1.1 Rodinná anamnéza ...41 // 5.1.2 Osobní anamnéza ...41 // 5.2 Aspekce ...42 // 5.2.1 Extraorálně ...42 // 5.2.2 Intraorálně ...42 // 5.3 Palpace ...44 // 5.3.1 Extraorálně ...44 // 5.3.2 Intraorálně ...44 // 5.4 Všeobecné stomatologické // vyšetření ...44 // 5.5 Měření
na chrupu ...44 // 5.5.1 Intraorální měření ...44 // 5.5.2 Analýza modelů ...45 // 5.5.2.1 Další měření na modelech ...48 // 5.5.3 Okluzogram, diagnostický set-up... ...49 //  ¦- DENTÁLNÍ VÝROBKY 3IVI Ullltek // Vlil // ortodonci’e // 5.6 Rentgenové vyšetření...50 // 5.6.1 Rentgenové vyšetření chrupu...50 // 5.6.2 Kefalometrický rentgenový snímek... 50 // 5.6.2.1 Technické podmínky... 50 // 5.6.2.2 Vyhodnocení kefalometrického snímku... 51 // 5.6.2.3 Význam a využití kefalometrie...56 // 5.6.3 Rentgenový snímek ruky se zápěstím ... 58 // 5.6.4 Jiná rentgenová vyšetření...61 // 5.7 Fotografie intraorální // a extraorální...61 // 5.8 Vyšetření na jiných odděleních..61 // ___Č___ // Význam a cíle ortodontické léčby...65 // 6.1 Důvody ortodontické léčby...65 // 6.1.1 Estetika...65 // 6.1.2 Předprotetická léčba...66 // 6.1.3 Úrazy zubů...67 // 6.1.4 Retinované zuby...67 // 6.1.5 Kazivost...67 // 6.1.6 Parodont...67 // 6.1.7 Žvýkací funkce...68 // 6.1.8 Nucený skus...68 // 6.1.9 Řeč...68 // 6.2 Indikace a kontraindikace // ortodontické léčby...68 // 7___ // Vhodný věk pro ortodontickou léčbu... 71 // 7.1 Interceptivní léčba...73 // ___S___ // Etiologie ortodontických anomálií. // možnosti prevence...75 // 8.1 Dědičnost...76 // 8.1.1 Úvod...77 // 8.1.2 Vliv dědičnosti u některých // ortodontických anomálií...78 // (Jaroslav Racek) // 8.1.2.1 Čelistní anomálie...78 // 8.1.2.2 Retence
zubů z hlediska molekulární // biologie a genetiky...78 // 8.1.2.3 Rozštěpové vady orofaciální // oblasti ...79 // 8.1.2.4 Molekulární genetika ... 79 // 8.2 Příčiny působící během // intrauterinního vývoje ...80 // 8.3 ď \ď • ? ? * * ? V| Pricmy působící behem // postnatálního vývoje ...81 // 8.3.1 Odchylky a poruchy růstu čelistí... ...81 // 00 k> Konzistence potravy ...82 // 8.3.3 Zlozvyky ...83 // 8.3.4 Ústní dýchání ... 84 // 8.3.5 Předčasná ztráta dočasných // zubů ...85 // 8.3.6 Ztráta stálého zubu ...85 // 8.3.7 Úrazy ...86 // 8.3.8 Hormonální vlivy ...86 // 8.3.9 Závěr ...86 // 8.4 Možnosti prevence a profylaxe // ortodontických anomálií ...86 // 8.4.1 Další prostředky ...91 // 2 // Obecná charakteristika // ortodontické terapie ..95 // 9.1 Tkáňové změny při ortodontické // terapii ..96 // 9.1.1 Tkáňové změny v zóně tlaku ..96 // 9.1.2 Tkáňové změny v zóně tahu ..98 // 9.1.3 Tkáňové změny obecně ..98 // 9.1.4 Reakce zubního cementu ..98 // 9.1.5 Další tkáňové změny při ortodontické // léčbě ..99 // 9.2 Způsob a rychlost pohybu // zubu 100 // 9.2.1 Způsob pohybu zubu 100 // 9.2.1.1 Sklánění zubu 100 // 9.2.1.2 Rotování zubu kolem jeho // podélné osy 100 // 9.2.1.3 Tělesný posun 101 // 9.2.1.4 Torze zubu 101 // 9.2.1.5 Intruze, extruze 101 // 9.2.2 Struktura parodontu a alveolárních // vybezku 102 // 9.2.3 Velikost povrchu kořenů 102 // 9.2.4 Trvání
síly 102 // 9.2.5 Velikost síly 103 // 3M Unitek (5ps> // — dentálni’ výrobky // OBSAH // IX // 9.3 Stabilita výsledku ortodontické 11.2.1.1 Nerezavějící ocel obecně , 140 // léčby 104 11.2.1.2 Mechanické vlastnosti drátu . 141 // 9.3.1 Napětí periodontálních vláken 104 11.2.1.3 Materiály z jiných slitin . 143 // 9.3.2 Interkuspidace a artikulace 104 11.2.1.4 Srovnání vlastností drátů // 9.3.3 Vliv svalstva 105 z jednotlivých slitin , 145 // 9.3.4 Růst čelistí 106 11.2.2 Nekovové materiály . 145 // 9.3.5 Retence výsledku 106 11.2.2.1 Elastické tahy . 145 // 11.2.2.2 Alastikové tahy a moduly . 146 // 1Q_ 11.3 Etapy léčby fixním aparátem . 146 // 11.3.1 Nivelizace . 146 // Plán léčby 113 11.3.2 Posuny zubů a jejich skupin . 148 // 11.3.3 Zakotvení . 149 // 10.1 Podklady pro plán ortodontické 11.3.3.1 Kotvení v horním oblouku . 150 // terapie 113 11.3.3.2 Kotvení v dolním oblouku . 150 // 10.1.1 Faktory, které ohraničují možnosti 11.3.4 Finishing . 150 // ortodontické léčby 114 11.3.5 Sejmutí aparátu, retence . 151 // 10.1.2 Extrakce z ortodontických 11.4 Jednotlivé techniky fixních // důvodů 115 aparátů . 152 // 10.2 Sestavování plánu ortodontické 11.4.1 Aparáty uložené vestibulárně . 152 // léčby 116 11.4.1.1 Metody edgewise (standard), techniky // 10.2.1 Etapy při plánování léčby 116 straight-wire . 152 // 10.2.2 Plánování pro dolní zubní oblouk... 116 11.4.1.2 Segmentální
technika . 153 // 10.2.2.1 Zakotvení 119 11.4.1.3 Beggova metoda, tip-edge . 154 // 10.2.3 Plánovaný vztah molárů 11.4.2 Aparáty uložené lingválně . 155 // a rozhodnutí o extrakcích v horním 11.4.2.1 Lingvální oblouk . 155 // zubním oblouku 120 11.4.2.2 Lingvální aparát, lingvální technika.. . 156 // 10.2.3.1 Vztah molárů - klíč okluze 120 11.5 Extraorální aparáty // 10.2.3.2 Vztah Špičáků 121 # v ortodontické léčbě . 157 // 10.2.3.3 Symetrie 121 (Miloš Špidlen) // 10.2.4 Plánování extrakcí konkrétních 11.5.1 Uzda (headgear) . 157 // zubů v jednotlivých kvadrantech 122 11.5.2 Obrácený tah . 158 // 10.2.5 Plánovaný aparát a jeho konstrukční 11.6 Biomechanika v ortodoncii . 158 // prvky 123 (Miloš Špidlen) // 10.3 Sériové extrakce 124 11.6.1 Koncepce mechaniky v ortodoncii.. . 159 // 11.6.2 Ekvivalentní systém sil . 160 // 11 11.6.3 Statická rovnováha . 160 // 11.6.4 Typy pohybu zubu . 161 // Fixní aparaty 129 11.6.5 Teorie ohybu V (V-bend theory) . 161 // 11.6.6 Biomechanika extraorálního // 11.1 Principy a součásti fixních aparátů. .. .129 aparátu .163 // ii.i.i Kroužky 129 11.6.6.1 Uzda (Headgear) . 163 // 11.1.2 Zámky a kanylky 131 // 11.1.2.1 Zámky lepené na sklovinu . 133 // 11.1.3 Oblouky 135 1 ?* // 11.1.4 Pružné intraorální tahy 138 Snímací ortodontické aparáty .169 // 11.2 Materiály pevných aparátů // a jejich vlastnosti 140 12.1 Úvod . 169 // 11.2.1 Kovové materiály 140 (Magdalena
Koťová) // ÓPS) // ---DENTÁLNÍ VÝROBKY // 3M Unitek // x // ORTODONCIE // 12.2 Deskové aparáty...170 // (Magdalena Koťová) // 12.2.1 Konstrukční prvky deskových // aparátů... 170 // 12.2.1.1 Báze...170 // 12.2.1.2 Stabilizační a kotevní prvky snímacích // aparátů...170 // 12.2.1.3 Labiální oblouk...171 // 12.2.1.4 Ortodontický šroub...171 // 12.2.1.5 Pružiny...172 // 12.2.2 Základní postup při zhotovování // deskového aparátu...173 // 12.2.3 Základní typy deskových aparátů...173 // 12.2.3.1 Horní/dolní deska...173 // 12.2.3.2 Deska s protruzním segmentem...173 // 12.2.3.3 Expanzní patrová deska...174 // 12.2.3.4 Y-deska...174 // 12.2.4 Deskové aparáty s mezičelistním // účinkem...175 // 12.2.4.1 Deska s nákusným válem // (nákusná deska)...175 // 12.2.4.2 Dvojdesky...176 // 12.3 Mezičelistní aparáty...177 // (Magdalena Koťová) // 12.3.1 Postup při zhotovování // mezičelistních aparátů...177 // 12.3.2 Typy mezičelistních aparátů...177 // 12.3.2.1 Aktivátor...177 // 12.3.2.2 Mezičelistní aparáty se skeletovanou // bází...178 // 12.3.2.3 Bionátor (Balters) ...178 // 12.3.2.4 Elastický otevřený aktivátor // (Klammt)...178 // 12.3.2.5 Bimlerův aparát...178 // 12.3.2.6 Aparáty s bází ve vestibulu...179 // 12.4 Jiné snímací aparáty...180 // (Magdalena Koťová) // 12.4.1 Clony...180 // 12.4.2 Pozicionátor...180 // 12.5 Snímací ortodontické aparáty // a zevní tah...180 // (Magdalena Koťová)
// 12.5.1 Aktivátor podle Teuschera...181 // 12.6. Termoplastické fólie // v ortodontické léčbě...181 // (Ivo Marek) // 12.6.1 Použití v ortodoncii...181 // 12.6.2 Vývoj tepelného zpracování...181 // 3M Unitek <dps> // DENTÁLNI VYROBKY // 12.6.3 Termoplastické fólie ? posunu // zubů...182 // 12.6.3.1 Systém fólií Essix...182 // 12.6.3.2 Systém Invisalign...182 // ___u___ // Symptomatologie a léčba // některých typických anomálií...185 // 13.1 Angle II, 1. oddělení...185 // 13.1.1 Dočasný chrup...186 // 13.1.2 Smíšený chrup...186 // 13.1.2.1 Extraorální tah na 6+6...186 // 13.1.2.2 Snímací aparát + extraorální tah..186 // 13.1.2.3 Mezičelistní funkční aparát...186 // 13.1.2.4 Fixní aparát 4 x 2...187 // 13.1.2.5 Odblokování artikulace nákusnou // deskou apod...187 // 13.1.2.6 Jiné metody...187 // 13.1.3 Stálý chrup...187 // 13.2 Stěsnání zubů...189 // 13.2.1 Dočasný chrup...189 // 13.2.2 Smíšený chrup...189 // 13.2.3 Stálý chrup...190 // 13.3 Obrácený skus. Angle III, // zákus horních řezáků...190 // 13.3.1 Zákus jednotlivého zubu...190 // 13.3.2 Obrácený skus...191 // 13.3.3 Plán léčby v jednotlivých obdobích // chrupu a růstu...191 // 13.3.3.1 Dočasný chrup...191 // 13.3.3.2 Smíšený chrup...192 // 13.3.3.3 Stálý chrup do konce růstu // postavy...192 // 13.3.3.4 Dospělý pacient...193 // 13.4 Otevřený skus...193 // 13.4.1 Léčba otevřeného skusu...194 // 13.4.1.1 Dočasný chrup...194
// 13.4.1.2 Smíšený chrup...194 // 13.4.1.3 Stálý chrup...195 // 13.5 Hluboký skus...197 // 13.6 Zkříženýskus...198 // 13.6.1 Přehled léčby zkříženého skusu...199 // 13.6.1.1 Dočasný chrup...199 // 13.6.1.2 Smíšený chrup...199 // 13.6.1.3 Stálý chrup...200 // 13.7 Retinované zuby...200 // OBSAH // XI // 13.7.1 Retinovaný Špičák...200 // 13.7.1.1 Profylaxe retence horního // Špičáku...201 // 13.7.1.2 Léčba retinovaného Špičáku...201 // 13.7.2 Retinovaný řezák...204 // 13.7.2.1 Léčba retinovaného řezáku...204 // 13.8 Převislý skus...205 // 13.8.1 Léčba převislého skusu...205 // 13.8.1.1 Dočasný chrup...205 // 13.8.1.2 Smíšený chrup...205 // 13.8.1.3 Stálý chrup...206 // 13.9 Chybějící zuby7 mezioborová // spolupráce při řešení...206 // (Ivo Marek) // 13.9.1 Ageneze horního laterálního // řezáku...207 // 13.9.1.1 Mezializace Špičáku - uzávěr mezery // při agenezi laterálního řezáku...208 // 13.9.1.2 Distalizace Špičáku - otevření mezery // na náhradu nezaloženého laterálního řezáku...209 // 13.9.1.3 Náhrada nezaloženého laterálního // řezáku implantátem...209 // 13.9.2 Ageneze druhých dolních // premolárů...211 // 13.9.2.1 Léčebné možnosti ageneze dočasného // premolárů...212 // 13.9.3 Úrazy u dětí a ortodontická terapie // jejich následků...213 // 14___ // Ortodontická léčba dospělých...219 // (Magdalena Koťová) // ___15___ // Rozštěpy...223 // (Irena
Klímová) // 15.1 Etiologie...223 // 15.2 Prevence rozštěpů...223 // 15.3 Embryonální vývoj čelistí // a patra...224 // 15.4 Klasifikace rozštěpů...224 // 15.5 Morfologie rozštěpových stavů..225 // 15.6 Léčba pacientů s rozštěpem...226 // 15.7 Léčebný protokol...226 // 15.8 Porozštěpové ortodontické // anomálie...228 // 15.9 Ortodontická léčba...228 // ___1Ů___ // Ortodonticko-chirurgická spolupráce při řešení velkých čelistních anomálií...231 // 16.1 Konzultace před zahájením // týmové spolupráce...232 // 16.2 Ortodontická predoperační léčba... 232 // 16.3 Plán operace, modelová operace... 233 // 16.4 Operace a mezičelistní fixace..234 // 16.5 Pooperační ortodontická léčba..235 // 16.6 Distrakce...237 // 16.7 Kortikotomie...237 // Rejstřík ...241 // Pokud v obsahu není uvedeno jméno autora, jsou autory kapitoly Milan Kamínek a Marie Štěrková. // (3PS) // DENTÁLNI VYROBKY // 3M Unitek
(OCoLC)890260759
cnb002592712

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC