Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
358 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2025-1 (brožováno)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
1. dotisk 1. vydání 2013
Vročení je chybné, správně má být: 2012
Obsahuje bibliografii na straně 349-352, bibliografické odkazy a rejstřík
Učební text pro 1. lékařskou fakultu UK
001418251
OBSAH // PŘEDMLUVA (M. Tuček)... 9 // 1. HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE. DEFINICE, HISTORIE (Af Tuček, V. Bencko)... 13 // 2. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGICKÉ POJMY (Af. Tuček M. Schejbalová)... 17 // 3. VZTAH PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ ČLOVĚKA (V Bencko, M. Tuček) ... 29 // 4. ZÁTĚŽ, FAKTORY PROSTŘEDÍ... 33 // 4.1 Prach a luhč aerosoly (K Bencko. M Tuček)... 33 // 4.2 Chemické lálky a jejich po/dni účinky (? Bencko, ľ. Rössner)... 36 // 4.3 Hluk (J. Rameš)... 50 // 4.4 Vibrace (J. Romei) ... 56 // 4.5 Abnormálni barometrický tlak (?/. Tuček) ... 59 // 4.6 Klimatické faktory (J. Romei)... 60 // 4.7 Ionizující’ zářeni ( V. Bencko)... 62 // 4.8 Neionizující záření, U V záření, osvčtlcní, lasery (J. Romei L Pekárek)... 66 // 4.9 Fyzická zátéz. (M. Tuček)... 80 // 4.10 Psychosociální faktoty ( ? Bencko)... 88 // 4.11 Biologická agens (M Tuček)... 92 // 5. MONITOROVÁNÍ FAKTORŮ PROSTŘEDÍ, BIOLOGICKÝ MONITORING (V Bencko)... 105 // 6. OVZDUŠÍ A ZDRAVÍ (V. Bencko)... 109 // 7. VODA A ZDRAVÍ (A Slámová. F. Kožíšek)... 117 // 7.1 Voda... 117 // 7.2 Voda v organismu ... 117 // 7.3 Pilná voda ... 118 // 7.4 Vliv pitné vody na zdraví človčka... 125 // 7.5 Balené vody... 128 // 8. ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z ODPADŮ A PŮDY (V Bencko)... 131 // 9. VÝŽIVA A ZDRAVÍ (L. Kudlová)... 139 // 9.1 linergie a živiny... 139 // 9.2 Druhy potravin a jejich význam ve výživé... 149 // 9.3 Toxické látky v potravinách ... 152 // 9.4 Význam mikroorganismů
v potravč ... 155 // 9.5 Výživová potřeba a doporučení v nižných obdobích života... 156 // 9.6 Alternativní výživa ... 160 // 9.7 Hodnoceni výživového slávu ... I6i // 9.8 Ponichy výživového stavu... 163 // 9.9 Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb... 165 // 9.10 Problematika potravinových systémů... 169 // 10. PRÁCE A ZDRAVÍ [M. Tuček) ... ,73 // 10.1 Zdrávi pri práci ... I73 // 10.2 Analýza rizik při práci (principy hodnocení rizik) ... I75 // 10.3 PracoviStč. pracovní místo a pracovní Činnost ... 178 // 10.4 Kategorizace prací... 180 // 10.5 Principy prevence ... 183 // 10.6 Zátéže pracovního prostředí ... I85 // 10.7 Principy posuzováni zdravotní způsobilosti ? práci ... 217 // 11. BUDOVY A ZDRAVÍ (/. Hofcátová) ... 221 // 12. ZDRAVÍ DÉTÍ, MLADISTVÝCH A SENIORŮ (A. Slámová, E. Kudlová)... 231 // 12.1 Deli a dorost ... 231 // 12.2 Stáří...237 // 13. EPIDEMIOLOGICKÁ METODOLOGIE (Z Šmerhovský) ... 239 // 13.1 lipidemiologic. definice oboru a néktcré souvislosti... 239 // 13.2 Hodnocení úéinku. méřeni asociace a populaéniho dopad... 243 // 13.3 Epidemiologické studie... 253 // 13.4 Validita obscrvaénich epidemiologických studii... 268 // 13.5 Kauzalita v observačním výzkumu... 273 // 14. EPIDEMIOLOGIE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (A Kmeťová)... 277 // 14.1 Atcrosklcróza... 277 // 14.2 Jednotlivé typy KVO... 279 // 14.3 Rizikové faktory KVO ...i””!"".!. 282 // 14.4 Psychosociální
faktory, deprese, stres... 288 // 14.5 Konzumace alkoholu... 289 // 14.6 Výživa...289 // 14.7 TCIcsná aktivita... 290 // 14.8 Další rizikové faktory... 290 // 14.9 Doporučované postupy v prevenci kardiovaskulárních onemocnéní... 292 // 15. EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ (M. Schejbalová)... 293 // 15.1 Proces šířeni nákazy ... 293 // 15.2 Metody boje s nákazami ... 302 // 15.3 Dekontaminace ... 304 // 15.4 Nozokomiálni (ncmocniCní) nákazy (NN) ... 308 // 16. EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ (/. Ho/cátová) ... 313 // 17. EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTÍ (E. Králíková)... 319 // 17.1 Závislost na drogách... 319 // 17.2 Závislost na tabáku ... 323 // 18. ETICKÉ PROBLÉMY EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ (V. Bencko)... 333 // 19. MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH (E. Králíková)... 337 // 20. OČKOVÁNÍ (VAKCINACE) (A Slámová. M. Schejbalová)... 339 // LITERATURA + WWW... 345 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ + NORMY... 349 // REJSTŘÍK... 353
(OCoLC)817048359
cnb002390098

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC