Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
EB
Příručka
První vydání
Praha : Galén, [2015]
237 stran : ilustrace ; 19 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-7492-162-9 (brožováno)
ISBN 978-80-7492-175-9 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na straně 216-217 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001418255
Předmluva ...9 // 1. Historie lidské sexuality ...11 // 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje ...11 // 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou ...16 // 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor ...20 // 2. Mýty a pověry o sexu ...21 // 3. Sexuální funkce u muže: erekce a ejakulace ...26 // 3.1. Anatomie mužských pohlavních orgánů ...26 // 3.2. Erekce ...29 // 3.3. Ejakulace ...31 // 4. Sexuální funkce u ženy ...32 // 4.1. Anatomie ženských pohlavních orgánů ...32 // 4.2. Sexuální funkce ženy ...34 // 5. Sexuální dysfunkce u muže: // erektilní a ejakulatomí dysfunkce ...37 // 5.1. Erektilní dysfunkce: etiologie, diagnostika, léčba ...37 // 5.2. Předčasná ejakulace ...63 // 5.3. Retardovaná ejakulace, retrográdní ejakulace // a anejakulace ...71 // 5.4. Ostatní sexuální dysfunkce u mužů: dyspareunie, // algopareunie, chronická pánevní bolest ...73 // 6. Ženské sexuální dysfunkce ...75 // 6.1. Porucha sexuální apetence ...75 // 6.2. Porucha vzrušivosti ...75 // 6.3. Anorgasmie ...76 // 6.4. Ztráta sexuální satisfakce ...77 // 6.5. Dyspareunie, algopareunie, vaginismus ...77 // 6.6. Diagnostika a terapie ženské sexuální dysfunkce ...78 // 7. Infertilita ...80 // 7.1. Mužská reprodukce ...80 // 7.2. Ženská reprodukce ...83 // 7.3. Metody asistované reprodukce v řešení párové infertility ...84 //
8. Sexuální poruchy u nemocných se srdečně-cévními chorobami ...87 // 8.1. Erektilní dysfunkce jako důsledek kardiovaskulárního onemocnění ...87 // 8.2. Erektilní dysfunkce jako predikce závažného kardiovaskulárního onemocnění včetně ICHS ...88 // 8.3. Diagnostika se zaměřením na kardiovaskulární riziko 89 // 8.4. Léčba erektilní dysfunkce nemocných // s kardiovaskulárním onemocněním ...93 // 8.5. Další sexuální poruchy u mužů s kardiovaskulárními onemocněními ...96 // 8.6. Sexuální poruchy u žen s kardiovaskulárním onemocněním ...96 // 8.7. Prevence vzniku erektilní dysfunkce // a kardiovaskulárních onemocnění ...97 // 9. Sexuální poruchy u diabetiků, diabetická sestra a její role // v sexuologické edukaci ...100 // 9.1. Erektilní dysfunkce u nemocných s diabetes mellitus 101 // 9.2. Další sexuální poruchy u diabetiků ...103 // 9.3. Sexuální dysfunkce u diabetiček ...105 // 9.4. Sestra v diabetologické ordinaci a její role // v sexuologické edukaci ...105 // 10. Sexuální poruchy u onkologicky nemocných ...109 // 10.1. Vliv onkologického onemocnění na sexualitu ...109 // 10.2. Kolorektální karcinom a sexuální dysfunkce ...111 // 10.3. Karcinom prostaty a poruchy sexuálních funkcí ...120 // 10.4. Nádory varlat ...123 // 10.5. Karcinom penisu ...125 // 10.6. Karcinom prsu a jeho vliv na sexuální funkce ...127 // 10.7. Nádory děložního čípku, dělohy, vaječníků, // vulvy a vaginy ...130 // 10.8. Sestra na onkologii, gynekologii, urologii, // komunikace s onkologicky nemocnými ...133 //
11. Sexuální poruchy u nemocných s roztroušenou sklerózou a dalšími neurologickými chorobami ...136 // 11.1. Roztroušená skleróza ...136 // 11.2. Ostatní choroby s neurologickým postižením s vlivem na sexuální funkce ...142 // 12. Poúrazové sexuální dysfunkce - poranění míchy a pánve ...145 // 12.1. Poranění míchy ...145 // 12.2. Poranění pánve ...155 // 13. Sexuální deviace ...163 // 13.1. Sexuální deviace v aktivitě ...163 // 13.2. Sexuální deviace v objektu ...166 // 13.3. Poruchy pohlavní identifikace a preference ...167 // 13.4. Incest ...168 // 14. Homosexualita ...169 // 14.1. Etiologie homosexuality ...169 // 14.2. Historie postojů к homosexualitě ...170 // 14.3. Homosexualita, prevalence a incidence v ČR ...171 // 14.4. Coming out ...171 // 14.5. Zákony týkající se homosexuality ...172 // 14.6. Homosexualita a zdravotnické konsekvence ...172 // 14.7. Registrované partnerství ...173 // 14.8. Problematika rodičovství homosexuálů ...174 // 15. Sexuálně přenosné choroby ...175 // 15.1. Infekce virem HIV ...175 // 15.2. Další sexuálně přenosné choroby s důsledkem // poškození sexuálních funkcí ...176 // 16. Sexuální potřeby pacientů, postoj sestry, zásady komunikace ...179 // 16.1. Vztah sestra-pacient ...179 // 16.2. Vnímání prostoru kolem sebe, intimní zóna ...181 // 16.3. Komunikace verbální, neverbální, paraverbální, překročení osobní zóny ...181 // 16.4. Komunikace při sexuálním napadání pacientem (verbální i neverbální) ...182 //
17. Řešení sexuálních dysfunkcí v ordinaci // praktického lékaře, úloha sestry ...184 // 17.1. Role sestry ...184 // 17.2. Problémy komunikace sestra-pacient ...185 // 17.3. Základní otázky cílené na problematiku // sexuálních dysfunkcí ...186 // 18. Sexualita seniorů a pacientů v zařízeních // sociální péče, úloha zdravotnického personálu ...189 // 18.1. Změny sexuality ve stáří ...189 // 18.2. Sexualita seniorů v ústavech sociální péče ...193 // 18.3. Senioři jako objekt domácího násilí a sexuálního násilí ...195 // 18.4. Zásady komunikace se seniory ...195 // 19. Sexuální život sestry v třísměnném provozu ...197 // 20. Sexuální zdraví, bezpečnější sex, // antikoncepce, rizikový partner ...199 // 20.1. Sexuální zdraví ...199 // 20.2. Antikoncepce ...201 // 20.3. Úrazy genitálu u žen ...204 // 20.4. Sexuální násilí ...205 // 20.5. Rizikový partner ...205 // 21. Zdravý životní styl, péče o sebe sama, obezita ...207 // 21.1. Životospráva, zdravý životní styl ...207 // 21.2. Péče o tělo, pleť, vlasy a nehty ...208 // 21.3. Obezita ...208 // 21.4. Wellness pobyty a dovolená ...210 // 21.5. Životní rovnováha ...211 // 22. Syndrom vyhoření ...212 // 22.1. Příznaky syndromu vyhoření ...212 // 22.2. Příčiny syndromu vyhoření ...213 // 22.3. Terapie syndromu vyhoření ...214 // 22.4. Prevence syndromu vyhoření ...215 // Literatura ...216 // Sexuologický slovníček ...218 // Souhrn ...225 // Summary ...227 // Seznam zkratek ...229 // Rejstřík ...233
cnb002690620

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC