Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
V Praze : C.H.Beck, 2014
xxvi, 432 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-279-3 (vázáno)
Academia iuris
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001418267
Přehled obsahu // sir. m. č. // O autorech...V // Předmluva...VII // Obsah...XI // Seznam použitých zkratek...XXV // Kapitola 1. Civilní proces, pojem, prvky a zásady...I // I. Pojem civilního procesu...1 i // II. Pojmové prvky civilního procesu...9 // III. Civilnčprocesní právo...)0 15 // IV. Právo na spravedlivý proces a principy civilního procesu...16 19 // Kapitola 2. Procesní subjekty...41 // I. Pojem...41 45 // II. Zvláštní procesní subjekty...42 47 // III. Soud jako procesní subjekt...45 51 // IV. Účastníci řízeni...57 65 // Kapitola 3. Procesní úkony...75 // I. Pojem procesních úkonů...75 88 // II. Další proccsnčprávní skutečnosti...76 90 // III. Procesní úkony účastníků řízení...79 // IV. Procesní úkony soudu...83 // Kapitola 4. Činnost soudu před zahájením řízení...115 // I. Smírčí řízení...115 139 // II. Zajištění důkazu...119 142 // III. Předběžná opatřeni... 122 143 // Kapitola 5. Procesní podmínky a jejich zkoumání, překážky postupu řízení...135 // I. Procesní podmínky...I35 147 // II. Překážky postupu řízení a vady řízení...154 165 // Kapitola 6. Dispozice řízením a jeho předmětem...159 // I. Žaloba...159 170 // II. Zpětvzetí žaloby, změna žaloby, soudní smír, vzájemná žaloba, uznání nároku.179 194 // Kapitola 7. Řízení před soudem prvního stupně...197 // I. Průběh nezkráceného (standardního) řízení před soudem prvního stupně...197 206
// ?. Odchylky od standardního projednání věci...213 223 // III. Koncentrace civilního sporu...234 232 // Kapitola 8. Dokazování v civilním sporu...243 // I. Pojem a předmět procesního poznávání...243 235 // II. Procesní dokazování...244 // III. Formování skutkových zjištění...245 237 // IV. Tvorba a prověřování skutkových zjištění...246 // Přehled obsahu // // V. Úkony soudu a účastníků omezující předmčt procesního dokazování...251 // VI. Rozvržení břemene tvrdit a prokazovat v civilním sporu...255 246 // VII. Procesní vývoj povinnosti tvrdit a prokazovat...259 // Vili. Míra důkazu. Využití zásady non liquet (není zřejmé)...263 250 // IX. Dokazováni versus hodnotové právní normy...265 251 // X. Omezení procesního dokazování prostřednictvím procesních institutů // neupravujících dokazování...267 // XI. Dokazování procesních skutečností...268 253 // XII. Tzv. částečná řízeni...271 255 // XIII. Exekuční tituly vydané mimo rámec procesního zjišťování...272 257 // XIV. Zvláštnosti dokazováni ve vykonávacím řízení...273 // XV. Součinnost soudu s účastníky. Poučovací povinnost soudu...274 258 // XVI. Jednotlivé důkazní prostředky...283 262 // Kapitola 9. Soudní rozhodnutí...297 // 1???...297 273 // II. Vlastnosti soudního rozhodnutí...298 274 // III. Dčlení soudních rozhodnutí...300 // IV. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí...324 // Kapitola 10. Náklady řízení...341
// I. Pojem a význam nákladů řízení v civilním soudním řízeni...341 308 // II. Druhy nákladů řízení...342 // III. Placení nákladů řízení...349 3)0 // IV. Hrazení nákladů řízení...351 317 // V. Rozhodnutí o nákladech řízení...358 319 // Kapitola II. Náprava vadných rozhodnutí...361 320 // 1 p°jem...361 // II. Opravné a jiné prostředky nápravy vadných rozhodnutí...362 // III. Opravné systémy...354 323 // IV. Odvolání...?... 364 324 // V. Žaloba na obnovu řízení...387 333 // VI. Žaloba pro zmatečnost...394 336 // VII. Dovolání...405 340 // Resumé...42 j // Summary...423 // Seznam použité literatury...425 // Vécný rejstřík...429
(OCoLC)894844994
cnb002615219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC