Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015
382 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-112-0 (Pavel Mervart ; vázáno)
ISBN 978-80-7285-185-0 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; vázáno)
Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities ; svazek 26
Obsahuje bibliografii na s. 331-344, bibliografické odkazy a rejstřík
Ruské a anglické resumé
001418275
Předmluva 11 // Tomáš Hermann - Miloš Zelenka Válečný spis Romana Jakobsona Mezi strukturální lingvistikou, slavistikou a politizující ideologií // 1 Roman Jakobson v Československu 19 // Příchod а postavení v Československu 19 // Pražský lingvistický kroužek 24 // Třicátá léta 28 // 2 Exil a vznik „Moudrosti starých Čechů“ 34 // Příchod do Spojených států a nové etablování strukturalismu 34 Československý exil a cesta к „Moudrosti starých Čechů“ 39 // Podoba a obsah knihy 45 // 3 Text mezi vědou a ideologií 49 // Jakobsonova projekce: bohemistická studia a vznik sémiotiky 50 Eurasijská teorie 55 // Byzantoslavistická studia a cyrilometodějská ideologie 58 // Literárněvědné strategie a vzestup „ideologické funkce“ 63 // Základy protiněmecké konfrontace - Bittner a Rádi 70 // Východiska v exilových sporech - Hromádka a Hostovský 74 // 4 Exilová polemika a poválečné dozvuky 82 // 5 Vztahy a kontakty v období poválečném 93 // 6 Závěr 103 // Roman Jakobson Moudrost starých Čechů Odvěké základy národního odboje // Úvod lil // 1 Deváté století: Velká Morava 116 // Nejstarší slovanské říše 116 // První československá báseň 118 // Vznik moravské mise dle místních dobových pramenů 121 // První slovanský spisovný jazyk 121 // Východní vliv na počátky československé kultury 122 // Západní sousedé Velké Moravy 125 // Ani Západ, ani Východ 129 // Světový
přínos moravské mise 131 // Podrývání kořenů 135 // Dějinný odkaz 140 // 2 Přemyslovské knížectví 142 // Desáté století: šíření velkomoravské tradice 142 // Jedenácté století: kapitola svatoprokopská 146 // České knížectví a Rusko 148 // Stopy kultury českého knížectví v zahraničí katolickém 152 // Zašlé slovanské kmeny 156 // Dvanáctý věk - léta hubená 159 // 3 Třinácté století: přemyslovské království 165 // Obrození tradice 165 // Domnělá zněmčilost 166 // Zájmová pospolitost slovanská 170 // 4 Čtrnácté století: věk lucemburský 174 // Rozvoj národního básnictví 174 // Básnické začátky doby lucemburské 177 // Časná polnice husitských bojů 181 // Dobrá rozprava o Němcích 188 // Předhusitský rozmach 195 // 5 Husitsko revoluce a její dědictví 200 // Společná rovnost 200 // Přirozený jazyk 208 // Neměnné smérnice 215 // Výstrahy věrných Čechů 223 // 6 Přílohy původního vydání 241 // Мара I: Velkomoravská říše na sklonku 9. století 241 // Mapa II: Český stát na sklonku 10. století 242 // Mapa III: Země Koruny české za vlády Přemysla Otakara II. 243 Mapa IV: Země Koruny české za vlády Karla IV. 244 // Vydavatelské údaje 245 // Exilová polemika o knize Romana Jakobsona // Stanislav Budín: Historické kořeny naší národní politiky 249 // Josef L. Hromádka: O čistotu druhého odboje 254 // Adolf Hoffmeister: Tři české knihy 268 //
Jiří Voskovec: Ať zvučí hlas všeliký... 272 // Eduard Goldstücken Moudrost starých Čechů 274 // Eduard Goldstücken Hromádka versus Jakobson - a Rádi v pozadí 277 Otakar Odložilík: Zrodila se nám ideologie 281 // Jiří Voskovec: Proč si tupit vlastní zbranč? 289 // Stanislav Budín: Nesahejte panu profesorovi na Němce! 293 // Josef L. Hromádka: Ke sporům o Moudrost starých Čechů 300 // Otakar Odložilík: Síla či mdloba? 304 // Přílohy // Řeč při převzetí čestného doktorátu Univerzity J. E. Purkyně 313 // O účastnících polemiky 315 // Ediční komentář 319 // Fotografie a vyobrazení - zdroje 327 // Prameny a literatura 331 // Obrazová příloha 345 // Резюме 357 // Summary 363 // Jmenný rejstřík 369
(OCoLC)908821235
cnb002678782

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC