Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Galén, [2015]
ix, 241 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-168-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001418305
OBSAH // AUTORSKÝ KOLEKTIV...V // 1. ÚVOD...1 // lose/ Vodička // 2. CHIRURGICKÁ ANATOMIE // HRUDNÍKU...3 // liti Valenta, Pavel Piala // 2.1. Hrudní sírna...3 // 2.2. Hrudní dulina...5 // 2.2.1. Plcurilní dutiny...7 // 2.2.2. Mediastinum...II // 3. POZNÁMKY K FYZIOLOGII // A PATOFYZIOLOGII OBÉHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY...19 // Jitka Šviglerová, Milan Štengl // 3.1. Obehová soustava...19 // 3.1.1. Srdcŕni cyklus...19 // 3.1.2. Poruchy srdeční Oinnosti...20 // 3.2. Dýchací soustava...21 // 3.2.1. Plieni ventilace...21 // 3.2.2. Poddajnost hrudníku a plic...23 // 3.2.3. Výmt’na kyslíku a oxidu uhličitého // mezi alveoly a krvi...24 // 3.2.4. Transport kyslíku a oxidu uhličitého // mezi plícemi a tkáněmi...24 // 4. PRÍČINY, KLASIFIKACE A NÁSLEDKY // PORANĚNÍ HRUDNÍKU...27 // Václav šimánek // 5. DIAGNOSTICKÉ POSTUPY // PRl PORANĚNÍ HRUDNÍKU...31 // 5.1. Anamnéza, klinické a laboratorní // vyJctření...31 // Josef Vodítka // 5.1.1. Anamnéza...31 // 5.1.2. Klinické vyjet reni...32 // 5.1.3. Laboratórni vyJctření...36 // 5.2. Zobrazovací metody...37 // Jiří Ferda // 5.2.1. Prostý snímek...37 // 5.2.2. Ultrasonografie...37 // 5.2.3. Výpočetní tomografie...38 // 5.2.4. Magnetická rezonance...40 // 5.2.5. Intervenční radiologie...40 // 5.3. Endoskopické metody...41 // 5.3.1. Bronchoskopie...41 // David Havel // 5.3.2. Ezofagoskopie...43 // Jan Geiger // 5.4. Funkční vyjet reni plic...45 // David Havel // 5.4.1. Spirometrie...45
// 5.4.2. Pulsni oxymelrie...45 // 5.4.3. Vyšetřeni krevních plynů...47 // 5.4.4. Posouzení plicních funkcí u nemocného léčeného umělou plieni ventilaci...47 // 6. PRVNÍ POMOC // PŘI TRAUMATU HRUDNÍKU...49 // Ivan Chytrá // 6.1. Předlékařská prvni pomoc...49 // 6.1.1. Tupá poraněni hrudníku...49 // 6.1.2. Otevřená poraněni hrudníku...50 // VII // 6.2. Frcdncmocniŕní lékařská pomoc ... // 6.2.1. Vyiclícní ztanŕného... // 6.2.2. Základni léčebně intervence... // 6.2.3. Léčebné postupy u vybraných // traumat... // 6.2.3.1. Hxkoriacc a kontuze hrudní stěny. // 6.2.3.2. Zlomenina jednoho ěi více žeber.. // 6.2.3.3. Zhmoždéní plic... // 6.2.3.4. Traumatický pneumotorax... // 6.2.3.5. Traumatický hemotorax... // 6.2.3.6. Pronikající poraněni hrudníku... // 6.2.3.7. Poraněni srdce a velkých cév... // 7. PROBLEMATIKA ANESTEZIE // Pftl PORANĚNÍ HRUDNÍKU... // Ivan Chyl ni // 7.1. Zajištěni dýchacích cest... // 7.2. Úvod a vedení anestezie... // 7.3. Pooperační analgezie... // 8. INTENZIVNÍ PÉCE O NEMOCNÉ // S PORANĚNÍM HRUDNÍKU... // Ivan Chylra // 8.1. Patofyziologické poznámky... // 8.2. Léčebné postupy u vybraných // traumat... // 8.2.1. Zlomeniny žeber... // 8.2.2. Traumatický pneumotorax... // 8.2.3. Poraněni dýchacích cest... // 8.2.4. Kontuze plic... // 8.2.5. Syndrom akutní dechové tísně... // 8.3. Ventilační strategie... // 8.3.1. Neinvazivni ventilace přetlakem... // 8.3.2. Invazivni
ventilace přetlakem... // 8.3.3. Volba ventilačních parametrů... // 8.3.4. Ventilační režimy... // 8.3.4.1. Objemově řízená ventilace... // 8.3.4.2. Tlakově řízená ventilace ... // 8.3.4.3. Asynchronní nebo synchronizovaná // intermitentnf ventilace... // 8.3.4.4. Tlakem podporovaná ventilace... // 8.3.4.5. Tlakem omezený, časem cyklovaný // ventilační režim... // 8.3.4.6. Vysokofrekvenční oscilační ventilace... // 8.3.4.7. Nezávislá plieni ventilace... // 8.3.4.8. Mimotělni membránová oxygenace ... // 8.3.4.9. Mimotělni eliminace oxidu // uhličitého... // 8.3.5. Závěry... // 9. TRACHEOTOMIE... // Vládán Unibi’. David Slouka // 9.1. Definice... // 9.2. Indikace tracheotomie... // 9.3. Nevýhody tracheotomie...72 // 9.4. Rozděleni tracheotomii...72 // 9.5. Provedeni tracheotomie...72 // 9.5.1. Chirurgická tracheotomie...72 // 9.5.2. Punkční dilatační tracheotomie...74 // 9.6. Komplikace tracheotomie...75 // 9.7. Zrušeni tracheotomie...76 // 10. PORANĚNÍ HRUDNÍKU // PAI POLYTRAUMATU...77 // lan Kolařík, Jan Schiitzner // 11. DAMAGE CONTROL SURGERY // PAI PORANĚNÍ HRUDNÍKU...83 // lose/ Vcliika // 12. OPERACE PRO PORANĚNÍ // HRUDNÍKU...87 // lose/ Vodítka // 12.1. Klasifikace a indikace torakotomii ... 87 // 12.1.1. Urgentní torakotomie...87 // 12.1.2. Akutní torakotomie...88 // 12.1.3. Odložená torakotomie...89 // 12.2. Operační přístupy do pleurálni // dutiny a mediastina...89 // 12.2.1. Torakotomie. sternotomic...89
// 12.2.2. Videotorakoskopie, videoasistované // výkony...93 // 13. PORANĚNÍ HRUDNÍ STĚNY...97 // Josef Vodítka // 13.1. Tupá poranění...97 // 13.1.1. Tupá poranění měkkých tkáni // hrudní stěny...97 // 13.1.2. Zlomeniny žeber...99 // 13.1.3. Zlomeniny sterna...109 // 13.2. Otevřená poranění...110 // 14. TRAUMATICKÝ PNEUMOTORAX ... 117 // Josef Vodítka // ¦ Hrudní drenáž...124 // 15. TRAUMATICKÝ HEMOTORAX...135 // Josef Vodítka // ¦ Hrudní punkce...140 // 16. TRAUMATICKÝ CHYLOTORAX...143 // Josef Vodítka // 17. PORANĚNÍ PLIC...149 // Josef Vodítka // 17.1. Kontuze plíce...149 // 17.2. Lacerace plíce...152 // 50 // 50 // 51 // 52 // 52 // 52 // 52 // 52 // 54 // 54 // 54 // 57 // 57 // 59 // 59 // 61 // 61 // 61 // 61 // 62 // 62 // 62 // 62 // 64 // 65 // 65 // 66 // 66 // 66 // 67 // 67 // 67 // 67 // 67 // 68 // 68 // 68 // 68 // 71 // 71 // 71 // Vlil TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU // 17.3. Traumatická plieni pseudocysta // a hematom...156 // 17.4. Poranení plic tlakovou vlnou // (blast syndrom)...157 // 18. PORANĚNITRACHEY A BRONCHU... 159 // tosef Vodička // 19. CIZl TĚLESA V DÝCHACÍCH // CESTÁCH...175 // Josef Vodička // 20. PORANĚNI SRDCE...179 // Tomai Hájek // 20.1. Tupá poranení srdce...179 // 20.1.1. Komoce (otřes) srdce...180 // 20.1.2. Kontuze (zhmoždřní) srdce...181 // ¦ Podpůrné srdcím systémy...184 // 20.1.3. Ruptura myokardu...184 // 20.1.4. Ruptura komorového septa...186 // 20.1.5. Poranéni srdečních
chlopni...187 // 20.2. Penetrujici poranéni srdce...188 // 21. PORANĚNI VELKÝCH CÉV // HRUDNÍKU...195 // Tomáš Hájek // 21.1. Tupé poranění hrudní aorty...195 // 21.2. Tupé poranění velkých cév // hrudníku...198 // 21.3. Penetrujici poranéni hrudní aorty // a velkých cév hrudníku...199 // 22. PORANĚNI V OBLASTI HORNÍ // HRUDNÍ APERTURY...201 // Jan Kolařík. Robert Usehke // 23. PORANĚNI JÍCNU...211 // Alexandr Pazdro // 23.1. Poleptáni jícnu...211 // 23.2. Cizí tělesa v jícnu...216 // 23.3. Perforace a ruptura jícnu...219 // 24. PORANĚNI BRÄNICE...227 // Jan Schiitzner // ZKRATKY...235 // REJSTŘÍK...237 // OBSAH IX
cnb002703728

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC