Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd ; Brno : Doplněk, 2013
227 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87404-47-8 (FSV UK ; brožováno)
ISBN 978-80-7239-310-7 (Doplněk ; brožováno)
Knihy dokumenty
Obsahuje bibliografii na straně 195-220, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001418339
Obsah // 1 Úvod...II // 1.1 Téma, přcdmét a časové vymezení...II // 1.2 Výzkumné otázky a způsob odpovčdi na ně... 14 // 1.3 Struktura výkladu... 17 // 1.4 Obecná metodologická poznámka... 19 // 1.5 Poznámka o dosavadním bádáni a zdrojích...21 // 2 Programové debaty 1. Průřez chronologický...27 // 2.1 První kolo...27 // 2.1.1 Debata o novém základním programu začíná...27 // 2.1.2 Sjezd ČSDSD v r. 1927 ... 37 // 2.2 Druhé kolo...41 // 2.2.1 Spor o Hendrika de Mana a etický socialismus...41 // 2.2.2 Spor o vstup ČSDSD do vlády...46 // 2.3 Třetí kolo...47 // 2.3.1 Pokračováni debaty o novém základním programu...47 // 2.3.2 Sjezd ČSDSD v r. 1930 ... 53 // 2.3.3 Debata o Masarykovi a sociální demokracii...57 // 2.4 Čtvrté kolo...63 // 2.4.1 Boj proti hospodářské krizi a jeho souvislost // se socialistickými cíli...63 // 2.4.2 Hendrik de Man podruhé, tentokrát jinak...71 // 2.4.3 Pokračováni debaty o Masarykovi...78 // 2.5 Dozvuky a protínání oddálených debat...82 // 2.6 Shrnutí první...86 // 3 Programové debaty II. Průřez strukturální...89 // 3.1 Vnéjší kontext a jeho vliv na podobu debaty...90 // 3.1.1 Rozkol v ČSDSD počátkem dvacátých let a existence KSČ 90 // 3.1.2 ČSDSD v opozici (1925-1929)... 95 // 3.1.3 Velká hospodářská krize třicátých let...96 // 3.2 Institucionální podmínky diskuse...97 // 9 // 3.2.1 Tiskoviny...98 // 3.2.2 Překladová produkce...104 // 3.2.3 Zájem o teoretickou literaturu...113
// 3.2.4 Teoretická průprava kádrů...115 // 3.3 Profil diskutujících...118 // 3.3.1 Inteligence a dělnictvo ...118 // 3.3.2 Teorie a praxe... 120 // 3.3.3 Mladi a staří... 126 // 3.4 Shrnutí druhé... 131 // 4 Programové debaty- III. Průřez obsahový... 135 // 4.1 Založeni socialismu... 136 // 4.1.1 Tradicionalisté... 136 // 4.1.2 Revizionisté... 138 // 4.1.3 Progresivisté... 146 // 4.2 Role inteligence v socialistické strané... 151 // 4.2.1 Tradicionalisté... 151 // 4.2.2 Revizionisté... 153 // 4.2.3 Progresivisté... 155 // 4.3 Vztah ke státu a podílu na vládě... 157 // 4.3.1 Tradicionalisté... 157 // 4.3.2 Revizionisté... 161 // 4.3.3 Progresivisté... 163 // 4.4 Cesty k socialismu... 168 // 4.4.1 Tradicionalisté, revizionisté a progresivisté... 168 // 4.4.2 Revizionisté kontra progresivisté: sociální politika... 171 // 4.4.3 Revizionisté kontra progresivisté: sociální podnikatel 175 // 4.5 Shrnutí třeli... 129 // 5 Závěr... 183 // Přílohy... 187 // Seznam pramenů a literatury... 195 // Archívy... 195 // Prameny...195 // Literatura... 216 // Abstract...221 // Keywords...221 // ** Rejstřík...223 // 10
(OCoLC)876341276
cnb002538560

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC