Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vydanie
Bratislava : Archa, 1991
357 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7115-022-3 (brožováno)
němčina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Český a částečně slovenský text
001418364
OBSAH // PREDSLOV...11 // DUŠE A KULTURA...21 // HISTORISMUS...38 // Statické a dynamické myšlení...3 8 // IDEOLOGIE A UTOPÍ E...55 // I. PRVNÍ NÁSTIN PROBLÉMU...55 // Sociologický pojem myšlení_5 5 // Moderní kategorie myšlení...5 9 // Původ moderních noetických, psychologických // a sociologických způsobů zkoumání.6 6 // Kontrola kolektivního nevčdomí jako problém naší doby...84 // II. IDEOLOGIE A UTOPIE...105 // Vnitrní souvislost obou zkoumání.105 // Nejprve je nutné vyjasnit pojmy..10 9 // ? déjinám významových promén pojmu ideologie.113 // Totální pojem ideologie pochybuje o noologické sféře vědomí...116 // Problém „falešného védomf‘...121 // Vznik dialekticky nové situace expanzí pojmu ideologie...125 // Nehodnotící pojem ideologie...131 // Sklouzávání nehodnotícího pojmu ideologie v hodnotící...134 // Charakteristika dvou typicky ontických rozhodnutí, jež mohou být v pozadí nehodnotícího pojmu ideologie...136 // Opétovné vynoření problému „falešného védomf ‘...13 9 // V myšlence ideologie a utopie se hledá skutečnost.14 2 // III. JE MOŽNÁ POLITIKA JAKO VĚDA?...157 // Proč dosud neexistovala politická véda?.15 7 // Doložení teze, že poznání samo je politicky a sociálné vázáno... 164 // Problém syntézy...188 // Problém nositelů syntézy...19 5 // O svéráznosti politického védéní..204 // O sdélitelnosti politického védéní.212 // Tři cesty sociologie védéní...224
// IV. UTOPICKÉ VĚDOMÍ...236 // Pokus o vyjasnění základních fenoménů: utopie, ideologie // a problém skutečnosti...236 // Proměna podoby utopického vědomí a jeho stupně // v novodobém vývoji...25 2 // Pr\’nípodoba utopického vědomí: orgiastický chiliasmus novokřtěnců...252 // Druhá podoba utopického vědomí: liberálně humanitní // idea...25 7 // Třetí podoba utopického vědomí: konzervativní idea...266 // Čtxrtá podoba utopického vědomí: socialis tic ??-komunistická utopie.273 // Současná konstelace...280 // V. SOCIOLOGIE VĚDĚNÍ...298 // Podstata a dosah sociologie včdčnf...298 // Definice a členění sociologie vědění...298 // Sociologie vědění ? nauka o ideologiích...299 // Dvě části sociologie vědění...3 01 // Sociologie vědění jako teorie o spjatosti vědění s bytím...301 // Nauka o fakíicitěspjatostis bytím...301 // Struktura a výkonný charakter sociologie vědění...311 // Noetické konsekvence sociologie vědění...317 // Kritická část...320 // Vykázání partikulárnosti dominujícího noetického přístupu...3 22 // Pozitivní úloha sociologie vědění...3 24 // Problémy pracovních technik historicko-sociologického // bádání v sociologii vědění...338 // Stručný přehled dějin sociologie vědění...341 // POZNÁMKA EDIČNÍ // A PŘEKLADATELSKÁ..344 // SEZNAM PRACÍ K. MANNHEIM A.346 // SLOVNÍČEK VYBRANÝCH // VÝRAZŮ..350 // JMENNÝ REJSTŘÍK.354

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC