Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:4x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2014
281 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-210-7608-2 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 247-260 a rejstříky
České a anglické resumé
001418408
Úvod 5 // 1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA // 1.1 Inkluzivní vzdělávání ...9 // 1.2 Inkluzivní didaktika a inkluzivní vyučování ...14 // 1.3 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami // v inkluzivním prostředí školy ...17 // 1.4 Informační a komunikační technologie // ve školských dokumentech ...29 // 2. MULTIMEDIÁLNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI SE ZŘETELEM NA ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ // 2.1 Možnosti využití informačních a komunikačních technologií // při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ...35 // 2.2 Využití multimediálních technologií při výuce // žáků se specifickými poruchami učení ...45 // 2.3 Mediální kompetence ve vzdělávacím plánu // podpůrné školy v Badenu-Wůrttembergu ...53 // 2.4 Využití digitálních a multimediálních technologií // a interaktivního softwaru v inkluzivní škole ...58 // 3. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POČÍTAČŮ VE VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V NĚMECKU // 3.1 Rámcová opatření v inkluzivní třídě ...69 // 3.2 Specifika využití počítačů ve výuce // žáků s mentálním postižením ...73 // 3.3 Integrace počítače do vyučování ...74 // 3.4 Počítač jako nástroj ...78 // 4. VÝZKUMNÝ PROJEKT I // 4.1 Výzkumný projekt ...85 // 4.2 Sociodemografická část výzkumu ...90 // 4.3 Problematika vzdělávání žáků ...97 // 4.4 Vybavenost škol jako determinanta edukační práce ...108 // 4.5 Využití digitální techniky respondentem ...125 // 4.6 Počítač ve výuce žáků se speciálními // vzdělávacími potřebami ...137 // 4.7 Analýza celorepublikových statistik ...148 //
5. ZÁVĚRY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ I // 5.1 Vyhodnocení stanovených hypotéz ...153 // 5.2 Závěry výzkumu ...159 // 5.3 Doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi ...164 // 6. VÝZKUMNÝ PROJEKT II // 6.1 Výzkumný projekt ...167 // 6.2 Analýza kategorií a vztahů ...171 // 6.2.1 Motivace pedagogů ...171 // 6.2.2 Překážky ve využití tabletu ...180 // 6.2.3 Zkušenosti s využitím tabletů ...185 // 6.2.4 Zapojení žáka do kolektivu a komunikace ...193 // 6.2.5 Možnosti využití tabletu ve formálním // a neformálním vzdělávání ...196 // 6.2.6 Motivace žáků ...204 // 6.2.7 Zpřístupnění učiva a výuky žákovi // se speciálními vzdělávacími potřebami ...208 // 6.3 Grafické znázornění selektivního kódování (kauzální sítě) ...213 // 7. ZÁVĚRY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ II // 7.1 Vyhodnocení výzkumných otázek ...217 // 7.1.1 Obecný pohled na tablet jako zařízení ...217 // 7.1.2 Tablet ve vzdělávání ...218 // 7.1.3 Výuka a práce žáků s tabletem ...220 // 7.2 Diskuse ...222 // 7.3 Doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi ...229 // Závěr 233 // Resumé 243 // Summary 245 // Seznam použité literatury a zdrojů 247 // Seznam obrázků, tabulek, grafů a schémat 261 // Jmenný rejstřík 267 // Věcný rejstřík 273 // 4
cnb002698449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC