Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
1. vydání
Opava : Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012
29 stran ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7248-794-3 (brožováno)
čeština
Nad názvem: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky
Sborník abstrakt příspěvků z konference "Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity" pořádané 9.11.2012 v Opavě Ústavem veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
100 výtisků
Souběžný český a anglický text, částečně slovenský text
001418446
Obsah // Kvalita života a evropský rok senioru - Šance pro CSR... // Quality of life and european Year of seniors - a chance for CSR... // Lucie Kamrádová... // Kvalita života a plán rozvoje sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji // Quality of life and plan for the development of social services for seniors... // in the Moravian-Silesian Region... // Sona Harasimová... // Kvalita života a pocítacová gramotnost senioru... // Quality of life and seniors and Their Computer Literacy... // Adam Kožaný... // Kvalita života a aspekty senioru ve výkonu trestu odnetí svobody... // Quality of life and aspects of older people in prison... // Igor Hendrych... // Kvalita života a príklady dobré praxe v oblasti aktivního stárnutí... // Quality of life and good Praxis in the Field of Active Ageing... // Adam Kožaný ... // Kvalita Života a sociální služby pro seniory v Ceské republice... // Quality of life and social services for senior citizens in the Czech Republic. // Jana Žácková... // Systém sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku... // The system of social care for the elderly in Slovakia... // Lubomíra šoková... // Governance stárnutí populace - prípadová studie Ostrava... // Governance of ageing - case study Ostrava... // Iva Tichá... // Ageismus jako spolecenský problém... // Ageism as a social problem... // Zdislav Dolecek... // Osoby seniorského veku z pohledu speciální pedagogiky... // Senior citizens from
the perspective of special pedagogy... // Petra Krížkovská... // Ako zmenit „striebornú výzvu na zlatú príležitost"... // (vybrané výsledky projektu SiGold)... // Turning the silver challenge into the golden opportunity... // ..7 // ..7 // ..7 // ..8 // ..8 // ..8 // ..8 // ..9 // ..9 // ..9 // 10 // 10 // 10 // 11 // 11 // 11 // 12 // 12 // 12 // 13 // 13 // 13 // 14 14 14 16 16 16 17 17 // 17 // 18 18 18 // (Project SiGold - selected results)...18 // Nataša Urbancíková...18 // Jana Knežová...18 // Podpora senioru v Moravskoslezském kraji...20 // Supporting Seniors in the Moravian-Silesian Region...20 // Ivana Loucková...20 // Learning dividends jako prevence ageismu...23 // Learning Dividends As the Prevention of Ageism...23 // Kamil Jam’s ml...23 // Seniori na trhu práce...24 // Older people on the labour market...24 // Pavel Kaczor...24 // Pojetí stárí napric romskou kulturou...25 // The koncept of cross-age Roma culture...25 // Markéta Zahradníckové...25 // Analýza lokace domovu pro seniory v Ostrave...26 // Analysis of location homes for the elderly in Ostrava...26 // David Nadažy...26 // Koncepce kulturní politiky ve statutárním meste Opave...27 // The Conception of Cultural Policy in the Statutory Town of Opava...27 // Michaela Davidová...27 // Spolecenské bariéry v prožívání aktivního stárí...28 // The social barriers in enjoying of active old age...28 // Lucie Rybáková...28 // Programové prostredí pro kvantitativní výzkumy...29
// Software environment for quantitative research...29 // Michal Snehota...29
(OCoLC)837503323
cnb002439176

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC