Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:11x 
BK
Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
146 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

ISBN 978-80-7435-424-3 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Poradenské centrum UHK, Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin
300 výtisků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové
001418525
Tyflopedie...6 // 1 Základní tyflopedické pojmy...7 // 2 Fyziologické aspekty vidění a funkční dopad zrakových vad... 11 // 2.1 Základní zrakové funkce a jejich poruchy... 11 // 2.2 Zrakové poznávání a jeho poruchy...14 // 2.3 Příčiny oslabení nebo ztráty zraku v proběhu života... 18 // 3 Cílové skupiny tyflopedie...21 // 4 Psychologické aspekty zrakového postižení...25 // 4.1 Tyflopsychologie...25 // 4.2 Specifika v poznávacích procesech...28 // 5 Specifika kvality života osob se zrakovým postižením...42 // 6 Specifika osob se zrakovým postižením v komunikaci...46 // 7 Tyflopedie jako vědní obor...52 // 8 Metody reedukace a kompenzace v tyflopedie...57 // 9 Specifika edukace jedinců se zrakovým postižením...62 // 9.1 Specifika podpory dospívajících a mladých dospělých...65 // 10 Podpůrné kompenzační a rehabilitační prostředky...71 // 10.1 Využití osobního počítače osobami se zrakovým postižením...72 // 10.2 Ostatní elektronické pomůcky...73 // 10.3 Nároky na práci s uživateli náročných kompenzačních pomůcek...74 // 10.4 Využiti internetu...74 // Seznam odborných pramenů a literatury část „Tyflopedie“...77 // Surdopedie...84 // 1 Základní pojmy v surdopedii...85 // 2 Fyziologické aspekty slyšení a druhy sluchových vad...88 // 2. I Základní sluchové funkce a jejich poruchy...88 // 2.2 Sluchové vnímání, řeč a paměť...90 // 2.3 Příčiny oslabení nebo ztráty sluchu v průběhu života...91 //
3 Heterogenita osob se sluchovým postižením...95 // 4 Psychologické aspekty sluchového postiženi...98 // 5 Komunikační systémy...101 // 5.1 Odezírání...102 // 5.2 Znakový jazyk...103 // 5.3 Znakovaný český jazyk...103 // 5.4 Prstová abeceda...104 // 5.5 Doporučení pro komunikaci s lidmi se sluchovým postižením...105 // 5.6 Tlumočení...106 // 6 Výchovně vzdělávací přístupy... 108 // 6.1 Orální přístup... 108 // 6.2 Přístup totální komunikace... 108 // 6.3 Bilingvální přístup...109 // 7 Specifika edukace osob se sluchovými postižením...111 // 7.1 Novorozenecké a kojenecké období...111 // 7.2 Předškolní období...111 // 7.3 Školní období...112 // 7.4 Specifika podpory dospívajících a mladých dospělých...114 // 8 Ucelená rehabilitace osob se sluchovým postižením...116 // 8.1 Sociální rehabilitace...116 // 8.2 Pedagogická rehabilitace...118 // 8.3 Pracovní rehabilitace...118 // 9 Podpůrné kompenzační a rehabilitační prostředky... 120 // 10 Hluchoslepota... 124 // 10.1 Definice hluchoslepoty...124 // 10.2 Klasifikace osob s hluchoslepotou...125 // 10.3 Komunikace osob s hluchoslepotou...126 // 10.4 Institucionální zajištění péče o osoby s hluchoslepotou... 129 // Seznam odborných pramenů a literatury část „Surdopedie"...132 // Souhrnný seznam odborných pramenů a literatury...138
(OCoLC)904580613
cnb002661929

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC