Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.08.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Argo, 2015
520 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-257-1399-0 (vázáno)
Historické myšlení ; svazek 68
němčina
Obsahuje bibliografii na straně [486]-514, bibliografické odkazy a rejstřík
001418530
овѕлн // PODĚKOVÁNÍ 9 // ÚVOD 11 // Československá cesta ke stalinismu 11 // Historická diskurzivní analýza: pojem a metoda 15 // Od osvobození Československa do února 1948: badatelská diskuse 19 // Tisk třetí republiky: Zrcadlo Národní fronty nebo "čtvrtá velmoc"? 25 // Prameny 28 // Struktura práce 29 // 1. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A ŘÁD SPOLEČNOSTI 33 // Německá okupace a prožitek války v českých zemích 1938/1939-1945 33 // Československo v roce 1945: systém a aktéři 39 // Evropská krize 48 // Tradice a revoluce u Edvarda Beneše 57 // Dědictví a tradice 1: Masaryk 64 // Dědictví a tradice II: první republika 74 // Lidová demokracie 82 // Demokracie a socialismus 96 // "Národní" socialismus 97 // Sociální reforma versus revoluce: Katolická vize sociální společnosti 101 // Kolik revolucí potřebuje socialismus? 107 // Československý socialismus 119 // 2. HRANICE NÁRODA 123 // Válka a zkušenost odlišnosti 123 // Druhá strana republiky: česká konfrontace se Slovenskem 126 // Tiso a zanedbaná revoluce 131 // Vysídlení 139 // Němci jako konsenzuální téma Národní fronty 142 // Obzory a zacházení s Němci 147 // Obzory a svoboda tisku 153 // Hranice vysídlování - hranice národa 157 // Němečtí antifašisté 158 // Němečtí nebo čeští Židé? 164 // "Smíšené rodiny" 173 // Národní čistota a hospodářská síla 180 // Závěr vysídlování - konec "očisty národa"? 188 // Exkurz: Dopisy mrtvému příteli 192 // 3. POHRANIČÍ 199 // Politický a národní projekt "pohraničí" 201 // Diskurz o pohraničí po roce 1945 204 // Pohraničí v literatuře 207 // Společnost v pohraničí 212 // Pohraničí - vnitrozemí 220 // Periférie republiky? 226 // 4. MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM 233 // Východ viděný z Čech 233 // Nemecko jako "existenční otázka" Československa 236 // Nové slovanství 242 // Ruská přítomnost I 246 //
Slavíkovo Rusko neboli Říjnová revoluce a ruské dějiny 252 // Říjnová revoluce a Československo 257 // Symbióza Východu a Západu 265 // Česká kultura mezi Východem a Západem: Václav Černý I 274 // Setkání se sovětským uměním 281 // Umění a politika: Václav Černý II 284 // Ruská přítomnost II: Leningradští 289 // Rozdělení Evropy a Marshallův plán 299 // "Druhý Mnichov"? 305 // Výhled do "jubilejního roku 1948" 311 // 5. KRIZE LIDOVÉ DEMOKRACIE 315 // Stranictví a jeho nešvary 320 // Únor 1948: Gottwaldův krizový management 331 // 6. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 337 // Od lidové demokracie ke stalinismu 337 // SEZNAM ZKRATEK 351 // POZNÁMKY 353 // SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY 485 // JMENNÝ REJSTŘÍK 515
cnb002698537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC