Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2014
279 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-495-5 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na straně 263-270, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001418563
Obsah // Slovo úvodem 7 // Úvod 9 // Nástin vývoje bádání v oblasti historie československého exilu po roce 1948 se zaměřením na Ústav Edvarda Beneše v Londýně - přehled vybrané odborné literatury, historické publicistiky a vědeckých studií 10 // Memoárová literatura 18 // Archivní materiály 24 // Analýza pramenů a použité metody historické práce 21 // Oral history - svědkové událostí 27 // Ostatní zdroje 30 // Československý poúnorový exil a vznik Ústavu Edvarda Beneše 31 // Nástin poměrů v poúnorovém exilu v souvislosti se vznikem Ústavu 31 // Ideová východiska pro založení Ústavu a osudy Benešova soukromého archivu 38 // Jaromír Smutný a soukromý archiv Edvarda Beneše v letech 1946-1948 42 // Vznik Ústavu v Londýně v roce 1950 a jeho zakladatelé 48 // Činnost Ústavu Edvarda Beneše v letech 1950 až 1964 57 // Počátky Ústavu v letech 1950-1952 a tvorba jeho organizační struktury 57 // Snahy vedení Ústavu o stabilizaci jeho aktivit v letech 1953-1954 80 // Omezování činnosti Ústavu a jeho zánik v letech 1955-1964 92 // Jaroslav Stránský a Jaromír Smutný a jejich další aktivity související avem 101 // Archiv Ústavu 113 // Charakteristika fondu 113 // Materiály к poválečným československým dějinám, zejména к únoru 1948 113 // Memoárové texty a úvahy Jaromíra Smutného 117 // Osobní vzpomínky Jaromíra Smutného na Edvarda Beneše a Jana Masaryka 119 // Výstřižkový archiv 125
// Doklady a rozpravy 126 // První část Dokladů a rozprav - tištěné přednášky 127 // Sborníky vydané v Dokladech a rozpravách 140 // Samostatné texty a studie zveřejněné v Dokladech a rozpravách 156 // Biogramy 167 // Členové Kuratoria Ústavu 167 // Spolupracovníci Ústavu 178 // Závěr 207 // Seznam příloh 211 // 281 // Přílohy 213 // Seznam použitých zkratek 249 // Jmenný rejstřík 251 // Místní rejstřík 259 // Seznam použitých pramenů a literatury 263 // Summary 273 // Die Zusammenfassung 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC