Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2015
182 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0812-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001418708
Obsah // Poděkování ... 7 // Úvod... 8 // Východiska pro individualizaci vzděláváni... 13 // 1 Vyjasnění pojmů a širších souvislostí... 14 // 1.1 Proměny vzdělávání v České republice... 14 // 1.2 Individualizace v RVP PV... 16 // 2 Charakteristiky vývoje dítěte předškolního věku... 22 // 2.1 Vývojové zvláštnosti předškolního období... 24 // 2.2 Individuální charakteristiky dětí předškolního věku... 28 // 2.2.1 Potřeby dětí předškolního věku... 29 // 2.2.2 Temperament... 32 // 2.2.3 Schopnosti o inteligence ... 41 // 2.3 Doporučení pro práci s dětmi předškolního věku... 44 // 3 Zákonitosti učení dítěte předškolního věku ... 48 // 3.1 Dětské prekoncepty a konstruktivismus ... 48 // 3.2 Způsoby učení dítěte předškolního věku... 52 // 3.2.1 Spontánní a záměrné učení ... 53 // 3.2.2 Prožitkové učení... 54 // 4 Vyhodnocování individuálních pokroků ... 58 // 4.1 Pozorování jako základní metoda zjišťování informací o dětech ... 60 // 4.2 Portfolio dítěte jako součást individualizace vzdělávání... 62 // Individualizace předškolního vzdělávání v praxi... 67 // 5 Podnětné prostředí - podmínka individualizace ... 68 // 5.1 Připravené prostředí v Montessori systému... 70 // 5.2 Centra aktivit v programu Začít spolu... 73 // 5.3 Prostředí pro seberealizaci dítěte v mateřské škole podporující zdraví 79 // 5.4 Vytváření bezpečného sociálního prostředí...
84 // 6 Vzdělávací a organizační strategie // podporující individualizad vzdělávání... 91 // 6.1 Organizační formy vzdělávání v M$... 92 // 5 // 6.2 Činnosti v MŠ z hlediska míry jejich řízení... 95 // 6.2.1 Řízené činnosti... 95 // 6.2.2 Spontánní činnost - dětská hra... 96 // 6.2.3 Nepřímo řízené samostatné činnosti - pedagogem připravená nabídka . 98 // 7 Projektování individualizovaného vzdělávání...102 // 7.1 Obsah předškolního vzdělávání podporující individualizaci...103 // 7.1.1 Vymezeni obsahu vzdělávání v RVP PV...103 // 7.1.2 Integrované bloky ve školních vzdělávacích programech ...108 // 7.2 Projektování na úrovni třídy...120 // 7.2.1 Vstřícný model projektováni v praxi ...124 // 7.2.2 Zprostředkující model projektováni v praxi...148 // 8 Individualizace ve spolupráci a komunikaci s rodiči ...163 // 8.1 První kontakty mateřské školy s rodinou...167 // 8.2 Komunikace mezi školou a rodiči...171 // 8.3 Rodiče ve třídě...177 // Závěr...181 // 6
cnb002698558

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC