Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Zlín : Kniha Zlín, [2013]
207 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7473-279-9 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001418792
PŘEDMLUVA // í // Dobrodružství zvané sbírání umění // 29 Osobní vhus // a rozhled // 45 Každý chce sbírat // současné uméní // 59 Kde na to brát // 75 Umění a peníze/ // Peníze a umění // 9r> Záludnosti // umělechého trhu // - Co sbôretele umônl pohônl? // - Co sblránf umönf sbóraielům pfinflSl // - Když se sbôratelstvl siane posedlosti // - Potôšonl vlastnil umônl // - Touha sdílet // - Vzestup soukromých výstavních prostor // - Význam osobního vkusu // - Umét se dívat // - Vyivoflt sl k umônl vztah // - Umônl a luxus // - Online trh se současným umônlm // - Podpora umôleckô tvorby // - Intelektuálni rozvoj // - Jak poznat pozoruhodné dílo // - Nákupy z přosvódčenl // - Nákupy dél začínajících umélců // - Jak budovat sbírku s omezenými prostředky // - Jak nakupovat zasvôcenô // - Spekulace na uměleckém trhu // - Cena Jako ukazatel umělecké hodnoty -Umônl Jako zboží // - Rozvoj trhu s uměním // - Trendy na trhu s uménlm // - Důvěra v autoritu trhu // - Jak sl zajistit přistup ? tomu nejlepilmu // - Investor, nebo sbéraiel? // - Jak nakupovat chytře // - Rozdílné přístupy ? Investicím do umônl // - Umônl Jako Investice: pro a proti // - Mezinárodni trh s uménlm // - Zkreslováni cen // - Geografické vlivy na tržní cenu // - Zastoupeni v galeriích // - Nabídka a poptávka // - Vliv prominentních sbératelů // - Váha osobnosti // ?5 Význam umělecké kritiky - Smysl kriliky
- Povaha kritické diskuse - Intormace a osvěta - Kritika zbaven« vlivu - Hodnotíc! kritika - Kritika dnes // 151 Veřejná prezentace umění a kurátorská praxe - Vzestup (enoměnu bienále - Kurátorská praxe a nezávislé kurátorovánl - Výkladní skffné současnosti - Bienále versus umělecké veletrhy - Pohled umělce - Příležitost ? akvizicím - Nástup nových muzei - Dočasné výstavy a výsiavnl sině // 153 Jak se vyznat na trhu s uměním - Význam komerčních galerii - Primárni trh s uménlm - Galerijní scéna ve dvacátém století - Obdiv ? novému - Sbíráni zavedených umélců - Sbíráni začínajících umělců - Jak poznat stěžejní galerie - Dobrá výstava v nesprávné galerii - Příležitost zhlédnout tvorbu jiných umélců - Mezinárodni veletrhy uménl - Sekundární trh - Začínajíc! výtvarnici v aukcích - Poznat, kdy přestat // 177 Jak vybudovat skvělou sbírku - Specializace sbírky - Námôl nebo konceptuálni rámec - Mecenášství a filantropie - Erudované názory - Šťastná trefa - Chvála zvédavostl - Navazováni osobních vztahů s umélcl - Učit se od umélců // DOSLOV ’97 PRAMENY I98 // DOPORUČENÁ LITERATURA REJSTŘÍK 202 // 201
cnb002647634

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC