Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Brno : Cesta, [2015]
194 stran : ilustrace, portréty, 1 plán, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7295-194-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 179-186, bibliografické odkazy a rejstřík
001418817
Obsah // Předmluva: Slovo ke čtenářům... 9 // I. Masarykova čtvrť mezi světovými válkami... 13 // A. Vznik a rozvoj Masarykovy čtvrti ... 16 // Stavební družstvo Úřednická čtvrť... 17 // Brněnští architekti a funkcionalismus v Masarykově čtvrti . . 19 // B. Osobnosti Masarykovy čtvrti... 23 // Jaroslav Marcha (1880-1961)... 24 // Jiří Mähen (1882-1939) ... 25 // Jaroslav Král (1883-1942)... 25 // Josef Kudela (1886-1942) ... 28 // Robert Konečný (1906-1981)... 29 // C. Život obyvatel Masarykovy čtvrti... 30 // Spolková a politická činnost... 30 // Činnost živnostenská... 31 // Vzpomínky z dětství aneb jak se zde žilo... 31 // II. ? počátkům nové farnosti... 39 // A. Opatství svátého Tomáše v Brně... 39 // Řád augustiniánů v Čechách a na Moravě... 39 // Opatství svátého Tomáše na Moravském náměstí... 40 // Augustiniáni a Staré Brno... 42 // B. Rozdělení duchovní správy augustiniánů... 44 // Stavba kostela a vyfaření Starého Lískovce s Bohunicemi ... 45 Stavba kostela a zřízení duchovní správy v Masarykově čtvrti . 46 // C. Kostel sv. Augustina... 49 // Autor architektonického řešení stavby a interiéru kostela ... 49 // Řešení exteriéru... 52 // Interiér... 53 // Obrazová výzdoba... 57 // D. Vhled do situace katolické církve v českých zemích za první // republiky ... 60 // Od krize ? obnově... 6? // Katolická charita... 6i // Katolická akce ... 62 // Dílo šíření víry...
63 // Péče o duchovní život věřících... 65 // Dobové periodikum „Hlas sv. Petra“ 1938... 66 // Celostátní sjezd katolíků 1935... 66 // ?. Farnost v letech 1938-1948... 71 // A. Život křesťanského společenství před 2. svět. válkou... 71 // Duchovní správa a kněží ve farnosti žijící a působící... 71 // Bohoslužby a slavení liturgického roku... 74 // Laická hnutí ve farnosti... 78 // B. Řeholní komunity a církevni školská zařízení na území farnosti 83 // Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova... 83 // Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje... 85 // Řádové dívčí československé gymnasium v Brně... 85 // Kongregace Těšitelů Božského srdce z Gethsemane... 90 // Těšitelé a Cyrilometodějská smírná kaple v Jeruzalémě ... 91 // Sušilova kolej... 93 // Biskupské gymnasium v Brně... 96 // C. Období válečné a poválečné... 99 // Farnost za protektorátu... 100 // Život ve válce...104 // Poválečné tříletí...108 // IV. Čtyřicet let nesvobody...117 // A. Nástup totality a padesátá léta...118 // Situace ve farnosti po únoru 1948...119 // Perzekuce věřících...121 // Poslední veřejné projevy víry...124 // Kostel - centrum náboženského života...127 // Odchod augustiniánů...129 // B. Duchovní správa a farnost v letech 1961-1967...131 // P. Dr. František Kraus (1961-1963)...132 // P. Antonín Uher (1963-1966)...133 // P. Karel Onuca (1966-1967)...135 // C. Od pražského
jara po sametovou revoluci... . . . 138 // P. Josef Vítek (1968-1974)...138 // P. Bohumil Pavlů (1974-1990)...143 // V. Nový začátek. Období 1990-2012...151 // A. Rok 1990-2005...151 // Duchovní správa, kněží a řeholní společenství ve farnosti ... 151 // Náboženský život farnosti...153 // Kostel jako místo setkávání...156 // Společenství věřících...157 // Církevní školy...160 // Radio Proglas...161 // B. Rok 2005-2012...162 // Nové tradice...163 // Významné události roku 2009...168 // Masarykova čtvrť dnes...171 // Závěrem...175 // Seznam ulic farnosti sv. Augustina a vývoj jejich názvů...177 // Seznam pramenů a literatury...179 // 1) Prameny...179 // 2) Literatura...182 // 3) Internetové zdroje... 185 // Seznam obrázků...187 // Seznam zkratek...189 // Jmenný rejstřík...191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC