Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Národní orgán pro koordinaci, [2015]
48 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7538-008-1 (brožováno)
Na obálce nad názvem: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Název z obálky
001419005
•OVINNÝ VÝT?» // Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 v kostce // Obsah // 1. Úvod...2 // 2. Historie čerpáni fondů v ČR - minulá programová období...3 // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // ...4 // ...4 // 3. Programové období 2014-2020... // // 3.1. Základní pravidla pro čerpání ? ESI fondů... // 3.1.1. Co je nového v programovém období 2014-2020 // // 3.2. // 3.3. // 3.4. // 3.1.2. Evropská legislativa - ESI fondy, rozpočet EU...4 // 3.1.3. Soulad s Evropskými a národními strategiemi - význam strategického řízení...6 // Dohoda o partnerství...7 // 3.2.1. Co je Dohoda o partnerství?.. // 3.2.2. Průběh zpracováni... // Programy ESI fondů.. // ...8 // Věcné priority a cíle ČR - Dohoda o partnerství a programy...9 // 3.4.1. Tematický cíl 1 - Posilováni výzkumu, technologického rozvoje a inovací...10 // 3.4.2. Tematický cíl 2 - Zlepšeni přístupu ? ICT, využití a kvality ICT...13 // 3.4.3. Tematický cíl 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků...15 // 3.4.4. Tematický cíl 4 - Podpora posunu směrem ? nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích... 18 // 3.4.5. Tematický cíl 5 - Podporováni přizpůsobení se změně klimatu, předcházeni rizikům // a jejich řízeni. // ••••••••••••••••• // // 3.4.6. Tematický cil 6 - Zachováni
a ochrana životního prostředí a Podpora účinného // využívání zdrojů...22 // 3.4.7. Tematický cil 7 - Podpora udržitelné dopravy a odstraňováni překážek v klíčových // síťových infrastrukturách...25 // 3.4.8. Tematický cil 8 - Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil...28 // 3.4.9. Tematický cíl 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci...30 // 3.4.10. Tematický cil 10 - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné // přípravy pro získání dovednosti a do celoživotního učeni...33 // 3.4.11. Tematický cíl 11 - Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů // a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy...37 // 3.5. Koordinační mechanismy - Synergie a komplementarity... // 3.7. Předběžné podmínky... // 3.8. Integrované přístupy a územní dimenze... // 4. institucionální systém pro programové období 2014-2020... // 4.1. Koordinace (Národní orgán pro koordinaci - NOK)... // 4.2. Řídicí orgány... //  •3» 3 I f I ? I aaaaaaaaataaaaaateaaaaataaaaaa*aaaaaaaaataaaaaaéaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 45 // 5. Jednotné metodické prostředí...46 // 6. Harmonogram zahájeni implementace programového období 2014-2020...47 // Seznam zkratek...48 // Všechna uvedená data platí ke dni 11.6. 2015. Jejich pravidelné aktualizace
naleznete na stránkách www.dotaceEU.cz // L L L ? - o L

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC