Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
222 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5306-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 209-214 a rejstříky
České a anglické resumé
001419037
Obsah // OBSAH // Místo úvodu ... 9 // Počátky filosofického uchopení světa ... 10 // Platónův idealismus ... 11 // Aristotelova „fenomenologie“... 12 // Křesťanská filosofie ... 12 // Emancipace člověka ... 13 // Idealismus - materialismus ... 14 // Vláda vědy ... 14 // Fenomenologie a hermeneutika ... 15 // Nevědomí a složitost lidského světa, tři světy člověka... 16 // Co s morálkou dnes? ... 18 // 1 Filosofické základy lékařské etiky ... 21 // 1.1 Fenomén morálky ... 21 // 1.1.1 Morálka ve společnosti ... 21 // 1.1.2 Morálka jedince ... 24 // 1.1.3 Etika jako filosofická disciplína ... 26 // 1.2 Filosofické základy lékařské etiky ... 27 // 1.2.1 Postmoderní doba ... 28 // 1.2.2 Projekt moderny ... 28 // 1.2.3 Zdroje moderního myšlení ... 29 // 1.2.4 Moderní doba ve 20. století ... 34 // 1.2.5 Kritické reflexe moderní doby ... 34 // 1.2.6 Nástup postmoderny... 35 // 1.2.7 Zdroje postmoderního myšlení ... 37 // 1.2.8 Problém smyslu ... 39 // 1.2.9 Problém pravdy v současné epoše ... 41 // 1.3 Kdo je člověk a jaký je jeho svět ... 44 // 1.3.1 Martin Heidegger ... 47 // 1.3.2 Jan Patočka ... 57 // 1.3.3 Emmanuel Lévinas ... 69 // 1.4 Problém tělesnosti ... 72 // 1.4.1 Orientovanost a perspektiva ... 73 // 1.4.2 Psychosomatická situovanost ... 75 // 1.4.3 Duch a duše... 78 // 1.5 Fenomén zdravotní péče ... 87 // 1.5.1 Hermeneutická situace zdravotníku a pacientů ... 91 // 2 Historie a poslání lékařské
etiky... 97 // 2.1 Příběh lékařské etiky ... 97 // 2.2 Co je lékařská etika a jaké je její poslání ... 102 // 5 // Lékařská eiika // 2.2.1 Proměny ve vztahu lékaře a pacienta ... 103 // 2.2.2 Dehumanizace medicíny ... ?6 // 2.2.3 Nová dilemata objevující se v souvislosti // s technologickým pokrokem ... 108 // 2.2.4 Problém výzkumu ... U0 // 2.3 Význam a pracovní metody lékařské etiky ... HO // 2.4 Metody morálního rozvažování ... ?? // 2.4.1 Aristotelské fronésis a dialog ... 113 // 2.4.2 Konsekvencionalismus - zvažování důsledku ... 115 // 2.4.3 Principialismus v lékařské etice ... 116 // 2.4.4 Význam jednotlivých principů ... 118 // 2.4.5 Dobré principy ve sporu ... 122 // 2.4.6 Principy jako mantinely ... 127 // 3 Témata lékařské etiky... 129 // 3.1 Příbéh práv pacientů ... 129 // 3.2 Informovaný souhlas ... 134 // 3.2.1 Problém informování nemocného ... 138 // 3.2.2 Kompetence pacienta udélit souhlas // se zdravotnickým výkonem ... 141 // 3.2.3 Práce s nekompetentními pacienty... I44 // 3.2.4 Nekompetentní mladý pacient... 146 // 3.3 Rozhodování v závéru života ... I49 // 3.3.1 Advanced directives - dříve vyslovená přání či instrukce . 153 // 3.4 Eutanázie, dystanazie a paliativní péče... 159 // 3.4.1 Ponechání nemocného zemřít ... 161 // 3.4.2 Problém eutanázie ... 164 // 3.5 Etické problémy reprodukce - potrat, asistovaná reprodukce ... 166 // 3.5.1 Interrupce ... 166 // 3.5.2 Asistovaná
reprodukce... 169 // 3.5.3 Přírodní loterie a ideál rodičovské lásky ... 173 // 3.6 Etické aspekty klonování, získávání a využívání kmenových buněk // a výzkumu na lidských embryích... 175 // 3.7 Etické problémy genetiky ... 179 // 3.8 Etické aspekty transplantací orgánů a tkání ... 184 // 3.8.1 Smrt mozku ... 187 // 3.8.2 Souhlas nemocného s odběrem orgánů ... 188 // 3.9 Etická regulace výzkumu ... 191 // 3.9.1 Norimberský kodex ... 192 // 3.9.2 Helsinská deklarace ... 192 // 3.9.3 Bioetická konvence a Směrnice 2001/20/EC ... 194 // 3.9.4 Etické komise ... I95 // 3.10 Alternativní medicína ... 196 // 3.11 Enhancement ... 200 // 3.12 Konflikty zájmů v medicíně ... 202 // Obsah // 3.12.1 Ekonomizace medicíny ... 203 // 3.12.2 Lékaři a producenti farmak ... 205 // 3.12.3 Konflikty zájmů ve vědeckém výzkumu ... 207 // 3.12.4 Zdravotné průmyslový komplex ... 207 // Použitá literatura ... 209 // Jmenný rejstřík ... 215 // Věcný rejstřík ... 215 // Souhrn ... 219 // Summary ... 221 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC