Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014
175 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-353-0 (brožováno)
Sociologická řada ; svazek č. 14
Obsahuje bibliografii na stranách 159-169, bibliografické odkazy
Anglické resumé
001419132
Předmluva 5 // 1 Úvod: Příběh českého venkova 7 // 2 Venkov jako sociologický pojem 11 // 2.1 Venkov a rurální sociologie 11 // 2.2 Inspirace sociologie venkova 12 // 2.3 Počátky a institucionalizace americké rurální sociologie 15 // 2.4 Poválečný vývoj sociologie venkova 20 // 2.5 Kulturní obrat a rurální sociologie na přelomu tisíciletí 25 // 2.6 Porevoluční příspěvky к české rurální sociologii 29 // 2.7 Spory o venkov a další témata rurální sociologie 33 // 3 Vývoj českého venkova před rokem 1989 a po něm 37 // 3.1 Český venkov před rokem 1989 37 // 3.2 Politika vůči venkovu na konci období normalizace 40 // 3.2.1 Venkov a města 42 // 3.2.2 Venkov a zemědělství 44 // 3.2.3 Funkce venkova 45 // 3.2.4 Alternativní diskurz? 47 // 3.3 Rozvod venkova a zemědělství 48 // 3.3.1 Změna v rozsahu a struktuře zemědělské výroby 49 // 3.3.2 Zaměstnanost v zemědělství a zemědělská produkce 52 // 3.4 Venkov a zemědělství po roce 1989 55 // 3.4.1 Etapy politických a ekonomických změn po roce 1989 ovlivňující vývoj českého zemědělství a venkova 55 // 3.4.1 Vývoj podpor zemědělské politiky // a její dopady na venkov 58 // 4 Definice, typologie a klasifikace venkova 61 // 4.1 Vymezení venkova 61 // 4.2 Typologie a klasifikace venkovského prostoru 63 // 4.3 Dostupnost jako nový aspekt při vymezování venkova 65 // 4.3.1 Vymezení
odlehlých a příměstských obcí na základě dostupnosti 66 // 4.3.1 Metodika určení odlehlého a příměstského venkova 69 // 4.3.1 Odlehlý a příměstský venkov: výsledky 71 // 4.3.2 Srovnání odlehlého a příměstského venkova na vybraných ukazatelích 74 // 4.3.3 Dostupnost jako faktor diferenciace venkova: diskuse 79 // 5 Vynalezení venkova po roce 1989 83 // 5.1 Vynalezení venkova v odborném diskurzu 86 // 5.1.1 Co znamená mluvit o odborném diskurzu venkova? 86 // 5.1.2 Odborný diskurz v ČR: mezi dvěma světy 89 // 5.1.3 Metodologie výzkumu 91 // 5.1.4 Výsledky: odborný diskurz v období transformace 94 // 5.1.5 Odborný diskurz a legitimita venkova 105 // 5.2 Vynalezení venkova v marketingu venkovských identit 107 // 5.2.1 Venkov jako marketingový nástroj 108 // 5.2.2 Komodifikace, kulturní ekonomika a regionální identita 108 // 5.2.3 Metoda LEADER a fungování MAS 115 // 5.2.4 Metodologie Studie 122 // 5.2.1 Výsledky případové studie 124 // 5.2.2 Komodifikace a konstrukce regionálních venkovských identit 137 // 5.3 Vynalezení venkova v soutěži Vesnice roku 139 // 5.3.1 Vizuální sebe-prezentace venkova 140 // 5.3.2 Venkovská idyla a její obrazy 140 // 5.3.3 Soutěž vesnice roku 143 // 5.3.4 Metodologie studie 145 // 5.3.5 Výsledky analýzy 146 // 5.3.6 Závěr: dobrá vesnice 150 // 6 Závěr: Vynalezení venkova a nové perspektivy 153 // 7 Zdroje 159 // Summary 170
(OCoLC)907524478
cnb002658613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC