Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
EB
Praha : Galén, [2015]
148 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-164-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7492-173-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na straně 142 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001419166
Obsah // Seznam použitých zkratek 1 Ionizující zářeni a jeho vlastnosti 8 10 // 2 Radioaktivní přeměna 12 // 3 Účinky ionizujícího zářeni, dozimetrie a radiační ochrana 14 // 4 Principy skiagrafie a skiaskopie 16 // 5 Principy výpočetní tomografie 18 // 6 Principy ultrasonografie 20 // 7 Principy magnetické rezonance 22 // 8 Principy detekce ionizujícího zářeni v nukleární medicíně 24 // 13 // Mete // 14 // v raoioaiagnosuce 15 OO // Radiologický obraz poruch vývoje // pohybového systému 38 // 16 // Radiologický obraz poraněni // pohybového aparátu 40 // 17 // Radiologický obraz degenerativních a zánětlivých // 18 // Radiologický obraz metabolických, toxických a cirkulačních onemocnění skeletu...44 // 19 // Radiologický obraz nádorů a nádorům podobných afekci kosti...46 // 9 // Principy SPÉCT, PET a hybridních metod...26 20 // Radiologické metody u onemocněni plic, // 10 pleury a mediastina...48 // Kontrastní látky pro RTG, USG a MR...28 // 21 // 11 Metody zobrazeni plic v nukleárni medicíně...50 // Radiofarmaka...30 // 22 // 12 Obecné radiologické příznaky onemocnění // Radiologické metody zobrazení pohybového aparátu ... 32 plicního parenchymu...52 // 23 // Obecné radiologické příznaky onemocněni mediastina, pleurální dutiny a hrudní stěny...54 // 24 // Radiologický obraz zánětů a poruch // vzdušnosti plic...56 // 25 // Radiologický obraz intersticiálních // plicních onemocněni...58
// 26 // Radiologický obraz poraněni hrudniku a onemocnění pleury...60 // 27 // Radiologický obraz onemocněni malého oběhu...62 // 28 // Radiologický obraz nádorových onemocněni plic 64 // 29 // Radiologické metody zobrazení gastrointestinálního traktu...66 // 30 // Metody nukleární medicíny v gastroenterologii...68 // 31 // Radiologický obraz náhlých příhod břišních...70 // 32 // Radiologický obraz onemocněni jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva...72 // 33 // Radiologické metody zobrazení jater, // žlučových cest, pankreatu a sleziny...74 // 34 // Radiologický obraz onemocněni jater...76 // 35 // Radiologický obraz onemocnění žlučových cest...78 // 36 // Radiologický obraz onemocněni slinivky břišní...80 // 37 // Radiologické metody zobrazení ledvin, močových cest a retroperitonea...82 // 38 // Metody nukleární medicíny v nefrologii, urologii a gynekologii...84 // 39 // Radiologický obraz nenádorových onemocnění ledvin a vývodných cest močových...86 // 40 // Radiologický obraz nádorů ledvin, vývodných cest močových, varlat a prostaty...88 // 41 // Radiologický obraz onemocnění retroperitonea a nadledvin...90 // 42 // Radiologické vyšetřováci metody a základní patologické nálezy v gynekologii a porodnictví...92 // 43 // Radiologické vyšetřovací metody a základni obrazy onemocnění mléčné žlázy...94 // 44 // Radiologické metody zobrazení mozku, michy a kanálu páteřního...96
// 45 // Metody nukleární medicíny v neurologii...98 // 46 // Radiologický obraz vrozených onemocněni mozku a onemocnění mozku u novorozenců...100 // 47 // Radiologický obraz kraniocerebrálních // poraněni...102 // 48 // Radiologický obraz onemocněni mozku // cévního původu...104 // 49 // Radiologický obraz zánětlivých, metabolických a degenerativnich onemocnění mozku, obraz poruch cirkulace likvoru...106 // 50 // Radiologický obraz nádorů centrálni nervové soustavy...108 // 51 // Radiologický obraz degenerativnich a zánětlivých onemocněni páteře...110 // 52 // Radiologický obraz poraněni páteře...112 // 53 // Radiologický obraz onemocnění spánkové kosti a očnice...114 // 54 // Radiologický obraz onemocněni paranazálních dutin, dutiny ústní a krku...116 // 55 // Metody nukleárni medicíny u onemocněni // štítné žlázy a příštitných tělísek...118 // 56 // Radiologické metody zobrazeni tepen a žil...120 // 57 // Radiologický obraz onemocněni aorty a perifernich tepen...122 // 58 // Radiologický obraz onemocnění žil velkého oběhu a portálniho oběhu...124 // 59 // Radiologické zobrazovací metody srdce a věnčitých tepen...126 // 60 // Radiologický obraz onemocněni srdce a věnčitých tepen...128 // 61 // Metody nukleární medicíny v zobrazeni // myokardu...130 // 62 // Metody nukleární medicíny v onkologii...132 // 63 // Metody nukleární medicíny v detekci // zánětu...134 // 64 // Metody
intervenční radiologie v cévním // systému...136 // 65 // Metody intervenční radiologie u onkologických onemocněni...138 // 66 // Metody terapie v nukleární medicíně...140 // Summary...142 // Literatura...142 // Rejstřík...143
(OCoLC)918009208
cnb002690580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC