Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:12x 
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015-2016
2 svazky ; ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5147-4 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-247-5148-1 (2. díl ; brožováno)
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
1. díl. 2015. 240 stran -- 2. díl. 2016. 318 stran
001419170
Obsah // Obsah // 6.7 Dávky ze systému sociálních služeb 9 // 6.7.1 Příspěvek na péči ze systému sociálních služeb 20 // 6.7.2 Služby sociální péče 27 // 6.7.3 Sociální pojištění pečujících osob 46 // 6.7.4 Sociální lůžko ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 50 // 6.7.5 Sociální pracovníci 53 // 6.8 Zdravotní péče 65 // 6.8.1 Druhy zdravotní péče 67 // 6.8.1.1 Hospicová péče 70 // 6.8.1.2 Dlouhodobá péče 74 // 6.8.1.3 Použití omezovačích prostředků 77 // 6.8.2 Informovaný souhlas pacienta 78 // 6.8.2.1 Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez jeho souhlasu 82 // 6.8.3 Funkce zdravotních pojišťoven 83 // 6.8.4 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 86 // 6.8.4.1 Pojistné a vyměřovací základ u zaměstnance 86 // 6.8.4.2 Pojistné a vyměřovací základ u OSVČ 87 // 6.8.4.3 Pojistné a vyměřovací základ u osob bez zdanitelných příjmů (tzv. samoplátci) 88 // 6.5.4.4 Pojistné a vyměřovací základ u "státního pojištěnce" 88 // 6.8.5 Práva a povinnosti pojištěnců 90 // 6.8.6 Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění 94 // 6.8.7 Úkony nehrazené nebo hrazené ze zdravotního // pojištění jen za určitých podmínek 98 // 6.8.8 Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci 99 // 6.8.9 Regulační poplatek ve zdravotnictví 100 // 6.9 Osoby zdravotně postižené na trhu práce 101 // 5 // Sociální péče-2. díl // 6.9.1 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 104 // 6.9.2 Zájemce o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání 104 // 6.9.3 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 105 // 6.9.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 109 // 6.9.4.1 Osoba zdravotně znevýhodněná 110 //
6.9.5 Příspěvky zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby zdravotně postižené 112 // 6.9.5.1 Příspěvek na podporu zaměstnávání // OZP 114 // 6.9.6 Zákoník práce ve vztahu k osobám se zdravotním postižením 115 // 6.9.6.1 Fond kulturních a sociálních potřeb 135 // 6.9.6.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 137 // 6.9.7 Zaměstnanecká karta a modrá karta 150 // 6.10 Pomoc obětem trestných činů 153 // 7 Sociální péče o děti a mládež 161 // 7.1 Nezaopatřené dítě 161 // 7.2 Vzdělávání zdravotně postižených dětí 164 // 7.2.1 Vzdělávání zdravotně postižených dětí, žáků a studentů 168 // 7.2.2 Studenti se speciálními potřebami na vysokých školách 182 // 7.3 Sociální péče a sociální dávky pro nezaopatřené děti 188 // 7.3.1 Zdravotní pojištění a zdravotní služby 188 // 7.3.2 Důchodové pojištění 195 // 7.3.2.1 Sirotčí důchod 195 // 7.3.2.2 Invalidní důchod v mimořádných případech 196 // 7.3.3 Nemocenské pojištění 197 // 7.3.3.1 Peněžitá pomoc v mateřství 198 // 7.3.3.2 Ošetřovně 201 // 7.3.4 Státní sociální podpora 202 // 7.3.4.1 Přídavek na dítě 202 // 6 // Obsah // 7.3.4.2 Porodné 203 // 7.3.4.3 Příspěvek na bydlení 204 // 7.3.4.4 Rodičovský příspěvek 205 // 7.3.4.5 Pohřebné 207 // 7.3.5 Dětská skupina 207 // 7.3.6 Dávky sociální péče a sociálních služeb 209 // 7.3.6.1 Příspěvek na péči ze systému sociálních služeb 209 // 73.6.2 Zařízení sociálních služeb pro děti 211 // 7.3.63 Sociální péče pro zdravotně postižené děti 218 // 7.3.7 Lékařská posudková služba 221 // 7.3.8 Pomoc v hmotné nouzi 227 // 7.3.9 Sociálně-právní ochrana dětí 228 // 7.3.9.1 Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí 241 // 7.3.9.2 Náhradní rodinná péče 245 // 7.3.9.3 Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče 250 //
7.3.9.4 Osvojení (adopce) 251 // 7.3.9.5 Poručenství 254 // 7.3.9.6 Pěstounská péče a její formy 255 // 7.3.9.7 Dávky pěstounské péče 260 // 7.3.9.8 Ústavní výchova 265 // 7.3.9.9 Průběh zprostředkování náhradní rodinné péče 267 // 7.3.9.10 Péče o dítě po rozvodu manželů 269 // 7.3.9.10.1 Výlučná péče jednoho z rodičů 271 // 7.3.9.10.2 Střídavá péče o dítě 271 // 7.3.9.10.3 Společná péče o dítě 275 // 7.3.9.10.4 Výživné na nezaopatřené dítě 275 // 7.3.9.10.5 Výživné mezi rozvedenými manželi 276 // 7.3.9.11 Opatrovník 278 // 7.4 Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte 280 // 7 // Sociální péče 2. díl // 7.4.1 Mladiství zaměstnanci 283 // 7.4.2 Úrazy dětí 285 // 8 Probační a mediační služba 289 // Seznam právních předpisů podle data vydání 299 // Literatura 305 // Seznam použitých zkratek 309 // Rejstřík 313
(OCoLC)928738907
cnb002723414

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC