Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
První vydání
Opava ; Kielce : STON 2, 2015
434 strany ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-904126-8-2 (Libor Martinek ; vázáno)
ISBN 978-83-7273-842-4 (STON2 ; vázáno)
Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Libor Martinek Literature & Sciences
Obsahuje bibliografii na stranách 399-431, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně polský text, české a anglické resumé
001419232
ÚVOD // TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST // 1. SKUPINOVÉ IDENTITY NA ČESKÉM TĚŠÍNSKU // 1.1. Paradigmata identity // 1.2. Transformace literárního života spisovatelů českého Těšínska po roce 1990. Hlavní teze KULTURNĚ HISTORICKÁ ČÁST // 2. LITERATURA TĚŠÍNSKA A JEJÍ POZICE NA STYKU KULTUR // 2.1. Poláci na území českého Těšínska // 2.2. Literatura Těšínska jako projev specifického kulturního vědomí // 2.3. Nástin dějin polské literatury Těšínska do roku 1989 // 2.4. Otázky periodizace vývoje literatury českého Těšínska // 2.5. K literárnímu životu na českém Těšínsku v letech 1945-1989 // 2.6. K zapojování představitelů literárních generací do literárního života regionu // 2.7. K některým jevům literárního života na českém Těšínsku po roce 1989 // 3. NÁSTIN VÝVOJE LITERATURY TĚŠÍNSKA DO ROKU 1920 // 3.1. Ke stavu dosavadního výzkumu české a polské literatury Těšínska // 3.2. Nástin vývoje literatury Těšínského Slezska do roku 1920 // 3.3. Obrození na Těšínsku a romantismus // 3.4. Vztah těšínských obrozenců к Adamu Mickiewiczovi // 4. NÁSTIN VÝVOJE LITERATURY ČESKÉHO TĚŠÍNSKA V LETECH 1920-1945 // 4.1. Přehled vývoje literatury českého Těšínska od r. 1920 do druhé světové války // 4.2. Pawel Kubisz a jeho boj za uznání slezské „literární“ republiky // 4.3. Ke vztahu Pawla Kubisze к Petru Bezručovi // 4.4. K poměru Pawla Kubisze a Óndry Lysohorského // 4.5. Pawel Kubisz a problémy poezie psané v nářečí // 4.6. K problémům vývoje poezie Pawla Kubisze a ohlasům na jeho tvorbu // 4.7. Óndra Lysohorsky a jeho koncepce lašského národa // 4.8. Problémy kritické recepce díla Óndry Lysohorského // 4.9. „Rozmytá“ identita Adolfa Fierly // 4.10. K některým otázkám současného hodnocení meziválečné literatury Těšínska //
5. NÁSTIN VÝVOJE LITERATURY TĚŠÍNSKA PO ROCE 1945 // 5.1. K estetickému a axiologickému kontextu vývoje literatury Těšínska po válce // 5.2. K obtížnému překonávání dědictví slezského regionalismu po válce // 5.3. Henryk Jasiczek - lokální patriot, nebo uvědomělý intemacionalista? // 5.4. K specifičnosti postavení Jasiczkovy poezie v regionální literatuře Těšínska // 5.5. K problematice sacrum a profanum v Jasiczkově lyrice // 5.6. Poměr sebe-identity ke skupinové identitě v pamětech Henryka Jasiczka // 5.7. Ke krizi sebe-identity v díle Henryka Jasiczka // 5.8. Generace almanachu Pierwszy lot - pokus o vymanění se z pout regionalismu // 5.9. Wladyslaw Sikora - kontinuátor těšínské avantgardy // 5.10. Evropeizace a univerzalizace literatury Těšínska // 5.11. Wilhelm Przeczek - básník kulturních protikladů // 5.12. Gustaw Pyszko - básník ticha a mýtu // 5.13. Jindřich Zogata - kronikář života beskydských horalů // 5.14. Literární skupina ’63 - pokus o aktivizaci literárního života regionu // 5.15. Doteky času básníka Gabriela Palowského // 5.16. Básník krize současné civilizace Gustaw Sajdok // 5.17. Básník slezské otčiny a aforista Janusz Gaudyn // 5.18. Básník a překladatel z Potoků Jan Pyszko // 5.19. Básník každodennosti Piotr Horzyk // 5.20. Básník lidského těla Tadeusz Wantula // 5.21. Průzkumy „topografie času“ v poezii Jana Daniela Zolicha // 5.22. Básník filozofických paradoxů Franciszek Nastulczyk // 5.23. Básník, aforista a překladatel Lech Przeczek // 5.24. Čtyři období lásky básnířky a překladatelky Lucyny Waszkové // 5.25. Literatura Těšínska a situace přechodu к postmoderně // 5.26. Intertextualita v díle Renaty Putzlacherové a Bogdana Trojaka // 5.27. Nejmladší generace autorů z českého Těšínska - generace bez národnostního komplexu //
5.28. Problémy literárního kánonu českého Těšínska // 5.29 K problematice jazykové orientace spisovatelů českého Těšínska 5.30. Závěrem к otázkám identit v literatuře českého Těšínska po roce 1945 // KULTURNĚ SÉMIOTICKÁ ČÁST // 6. LITERATURA TĚŠÍNSKA JAKO LITERATURA POHRANIČÍ // 6.1. K chápání literatury Těšínskajako literatury pohraničí // 6.2. Kompenzační funkce literatury těšínského pohraničí // 6.3. Symbolika mostu v těšínské poezii // 6.4. Symbolika řeky v těšínské poezii // 6.5. Symbolika hor v těšínské poezii // 6.6. Topos domu a domova v poezii Těšínska // 6.7. Stylizace a identita v díle Renaty Putzlacherové // 6.8. Hrdinové literatury pohraničí // 6.9. Kulturní identita v díle starší a mladší generace těšínských autorů // 6.10. Otázky vztahu literatury pohraničí ke kulturnímu centru (kulturním centrům) // 6.11. Problémy etnické identity v díle Kazimierze Kaszpera // 6.12. Polská literatura českého Těšínskajako literatura pohraničí, nebo literatura kresová? // 6.13. K „situaci pohraničí“ v literatuře Těšínska // ZÁVĚR RESUMÉ ABSTRACT JMENNÝ REJSTŘÍK LITERATURA // A. Literatura primární // B. Literatura sekundární // C. Elektronické zdroje // Z posudku Bogustawa Bakuly na habilitační práci Libora Martinka
(OCoLC)913563990
cnb002686547

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC