Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Brno : Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015
616 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-905336-7-7 (brožováno)
"Vychází péčí Středoevropského centra slovanských studií ve spolupráci s Ústavem slavistiky, Českou asociací slavistů a Slavistickou společností Franka Wollmana"--Rub titulní stránky
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně anglický, německý, polský, ruský, slovenský a ukrajinský text, česká, anglická, německá, polská, ruská, slovenská a ukrajinská resumé
001419274
OBSAH // I. Pospíšil // Střední Evropa: posuny důrazu ...9 // Filologicko-areálová studia // H. Voisine-Jechová // České a polské baroko - podobnosti a nepodobnosti...23 // M. Sole i man pour Has he mi // Ke komparaci nékolika českých a polských ranénovovékých literárních paralel .. 33 R. Ibler // Holocaustliteratur im mitteleuropäischen Kontext...43 // E.Borkowska // Obraz Európy w poezji Czeslawa Mifosza, Zbigniewa Herberta i Tadeusza Róžewicza...51 // V. Žemberová // Prozaické vyrovnávanie sa s empíriou a pamäťou...65 // I. Dorovský // Komu patří umělecké dílo?...73 // A.Koron // Srednja Evropa, avstrijska in slovenská literatura in slovenská literárna veda .. 83 M. J e s e n š e ? // Slovenskí jezik v Avstrijskem cesarstvu ...89 // L. Miodoňska-R<}czka // Z Vukiem - bez Vuka? Refleksyjnie o jazyku serbskim...99 // L. Michelčíková // Reflexia jazykovej politiky Európskej únie a jej vplyv na národné jazyky členských štátov ...111 // I. Lehocká // Jazykové vztahy v stredoeurópskom areáli. Sondy do slovensko-českých jazykových vzťahov ...119 // ?. ?. ??? // ??? ??? ???! ??? ? ???i? ???...129 // 137 // ?. ?. ??? ?? // ??? ???’? ? ???! ???!??!? ?. ?. ??? // ??? ??? ??? ??? ??? ? ???: // ??? ???...145 // P. Adamka // „Československý scenár" ako viacvrstvový jazykový precedent ...165 // M. Juŕíčková // Pojem „skandinávská literatura” jako myšlenkový konstrukt...171 // J. Szlufik // Tožsamošč šrodkowoeuropejska
- poj cie reálne czy utopijne? // Próba analizy na przykladzie najnowszych dziel literackich ...179 // R. Zmélík // Prostor jako jedno ze současných témat dnešního středoevropského literárněvědného (i obecně kulturního) diskurzu ...189 // A. Jensterle-Doležalová // Koncept střední Evropy v esejích slovinského spisovatele Draga Jančara_197 // M.Barányiová // Jedinečnosť Lajosa Grendela v kontexte strednej Európy...205 // F. Všetička // Proti jinému světu...215 // O. A. Zagorodniuk // Tadeusz Róžewicz and Ukrainian Literature: Some Aspects of Reception, Translation, Interpretation Since 70s Until Today...219 // V. Válková // Středoevropské slovanské a neslovanské metropole: případová studie o prostoru rakouského románu stillborn Michaela Stavariče a jeho českého překladu Mrtvorozená Eliška Frankensteinová Radky Denemarkov-é .231 // ?. ? ? m o h ? ? // ??? ? ??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ...239 // W. Szymonik // Wklad Jana Amosa Komeňskiego w Šrodkowo-Europejski i chrzešcijanski ethos pracy twórczej ...253 // 4 // J. Waldnero v á // Slovenský mafiánsky román - reflexia novej porevolučnej reality...275 // J. Kostincová // Autori ruské emigrace a strední Evropa ...281 // K. Celhofférová // „??, co vzdoruje formám, je vyloučeno ze světa." Forma jako středoevropská intence...287 // K. Benyovszky // Tri perspektívy vo výskume populárnej literatúr)’ v stredoeurópskom kontexte .. 295 M. B á t o r o v á
Stredná Európa v románovej reflexii súčasnej slovenskej literatúry ..303 // R. Bojničanová // Stredoeurópske myslenie Ivana Horvátha ...311 // R.Buchtová // Europa Andrzeja Stasiuka...321 // L. Paučová // Recepcia tvorby F. M. Dostojevského v českom a slovenskom prostredí .329 // I. J. Fedečko // Současná ukrajinská detská kniha v systému souřadnic střední Evropy.337 // M. H. ??? // ??? ??? ? ??? ??? ...345 // ?.-?. Hiemer // Przestrzenie w literaturze polsko-žydowskiej i niemiecko-žydowskiej. Regionalizacja a europeizacja...353 // M. I. Hnatiuk // Iwan Franko und A. Černý in der Entwicklung der modernen ukrainischen und tschechischen Druckmedien Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts („???-??? bícthhk“, „Slovanský přehled")...361 // M. ?. H ? ? ? ? ? // ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? .. 371 // Historie a kulturologie // W. Go rczyca // Ukraina i „peryferyjny” kontekst šrodkowoeuropejskiej Polski...383 5 // 5 // R. Vlček // Faktor slovanství a slovanské vzájemnosti při formování moderního českého národa (středoevropské kontury) ...395 // J . š a u r // ? jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček)...405 // ?. Marholeva // Comparing Hungarian and Polish Constitutionalism in Late XVIII Century ... 413 P. M h ? x // ??? ? ??? ? ??? ??? ???: // ??? ??? ? ??? ...421 // ?. ??? // ??? ??? ??? ??? ? ?? ??? ?? ???-??? ??? ??? XIX ??? XX ??? ...429 // A. Eliáš // Vývoj slovenského chápania stredoeurópskej kultúrnej
súnaležitosti na začiatku 21. storočia z hľadiska prekladovej recepcie inonárodných literatúr . .439 // R. Madecki // Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby...449 // M. B e r n a c k i // Czeslaw Milosz wobec projektu Mitteleuropy...463 // ?. ??? ? // ??? ??? ? ??? ???...473 // Németh Z. // Thee “Hermeneutic Turn" in Central European Studies. // Central Europeanness as a Historical, Cultural and Literary Tradition.483 // G. Ksi zek // Nowy punkt widzenia? Komentarz do sposobu prezentowania rzeezy wistošci w ksi<|žce Wyprawa 2013. Polska-Syberia ...493 // M.Ševečková // Kulturní a jazykový obraz dítěte v areálu střední Evropy (srovnávací aspekt) . .501 M. Sobotková -J. Fiala // Osvícenství na moravských vysokých školách v poslední třetině 18. století .. 509 M.Pokorný // Mezi středními Evropami. Poznámky k definici středu...517 // 6 // L. Pavelka // Koncepcia auditívnej kultúry. Koncept Nitrianskej recepčnej hudobnej estetiky a jej väzby na stredoeurópske myslenie o auditívnej kultúre.525 // T. Dunko // Rómska rodina ako faktor socializácie...533 // K. O. ??? // Kbíth ? ???’??? ??4???4 // (??? ???, ??? ?? ???)...543 // M. Grécka // Z historii badali rosyjskiej narodnickiej mysli spolecznej w Polsce.555 // M. Jeřábek // ? odkazu maďarského národohospodáře, myslitele a spirita agense středoevropského hnutí Eleméra Hantose (1880-1942)...563 // E. Gunišová // Vízia strednej Európy očami Milana Hodžu...575
// A. Filip // Umělecká výmena mezi Vídní, Mnichovem a zeměmi Koruny české // kolem roku 1900 ...581 // M. Čichá - T. Janečková // Proměny národní a kulturní identity ruských vysokoškolských studentů v České republice...591 // M.Szabóová // Povedomie študentov o vlastnej stredoeurópskej identite ...601 // M. B. ? ? n ? o // ??? ??? ???! ??? ? ??? ??? 3MI // (?? ???! ?? i «??? ???»)...609 // 7
(OCoLC)918016459
cnb002709087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC