Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015
251 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-187-9 (brožováno)
Studijní texty ; 65. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 219-239, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001419286
OBSAH // Úvodem | 9 // 1. Analýza politiky ve světle // dosavadních výzkumů | 13 // 1.1 Političtí aktéři I 21 // 1.1.1 Státní správa jako specifický typ politického aktéra | 24 // 1.1.2 Nevládní instituce | 28 // 1.2 Politický proces jako politický cyklus | 30 // 1.2.1 Fáze politického cyklu | 33 // 1.2.2 Výběr politicky relevantního problému (fáze iniciace, estimace, selekce) | 38 // 1.2.3 Přenesení problému do praxe (fáze implementace) | 42 // 1.2.4 Zhodnocení rozhodovacího procesu (fáze evaluace) | 47 // 1.2.5 Ukončení rozhodovacího procesu (fáze terminace) | 52 // 1.3 Vybrané problémy analýzy politického procesu | 53 // 1.3.1 Nastolování problému (agenda-setting) | 53 // 1.3.2 Informace a jejich získávání: lze uplatnit manažerský přístup // v politickém rozhodování? | 56 // 1.3.3 Navrhovaná řešení | 58 // 1.4 Politické sítě a politický prostor | 62 // 2. Význam působení aktérů v sítích // zaměřených na konkrétní otázky | 65 // 2.1 Případová studie: Proces schvalování kandidatury České republiky na zisk sídla GSA | 68 // 2.1.1 Vznik Evropské agentury pro globální navigační družicové systémy (GSA) | 73 6 I 2.1.2 Kandidatura České republiky | 74 // 2.1.3 Strategie a lobbing České republiky | 80 // 2.1.4 Rozhodovací proces na úrovni EU | 86 // 2.1.5 Aspekty rozhodovacího procesu v České republice | 89 // 2.2 Závěr I 94 // 3. Vliv a strategie nepolitických aktérů v politických
sítích | 99 // 3.1 Případová studie: Vliv neformálních aktérů na výslednou podobu novely zákona č. 13/1997 | 102 // 3.1.1 Příprava věcného záměru | 105 // 3.1.2 Legislativní proces a neformální aktéři | 107 // 3.2 Závěr I 117 // 4. Role politických aktérů na regionální úrovni | 123 // 4.1 Případová studie: Role a vliv politických aktérů při vzniku a financování krajů v ČR | 141 // 4.1.1 Vymezení politických aktérů | 141 // 4.1.2 Političtí aktéři v procesu vzniku krajů v ČR | 145 // 4.1.3 Finanční ne/samostatnost a role politických aktérů | 153 // 4.2 Závěr I 165 // 5. Role politických aktérů na komunální úrovni: volby a koalice v kontextu teorie analýzy politiky | 169 // 5.1 Případová studie: Komunální volby jinak - případ obce Nákří | 176 5.1.1. Význam specifik politických // systémů malých obcí | 177 // 5.1.2 Výběr a hledání případu | 178 // 5.1.3 Komunální volby v Nákří v letech 1994-2014: pohled „shora" | 182 // 5.1.4 Komunální volby v Nákří v letech 1994-2014: pohled „zdola" | 183 // 5.1.5 Anketa a přímá volba v Nákří: zhodnocení | 188 // 5.2 Případová studie: Strany jako aktéři tvorby koalic? Případ Prahy 10 | 191 // 5.2.1 Výběr a hledání případu | 192 // 5.2.2 Vymezení politického systému Prahy 10 | 193 // 5.2.3 Metody a design případové studie | 195 // 5.2.4 Političtí aktéři na Praze 10 | 196 // 5.2.5 Interakce aktérů a radniční koalice
| 202 // 5.2.6 Jak uchopit specifika politického systému Prahy 10? | 209 // 5.3 Závěr I 211 // Závěrem: Analýza politiky a inspirace ? dalším výzkumům | 213 // Seznam dokumentů a literatury | 219 // Dokumenty | 219 Literatura | 229 Internetové zdroje | 237 // Summary | 241 O autorech | 245 Věcný rejstřík | 247
cnb002686873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC