Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2015
349 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2489-3 (brožováno)
Solečnost ; sv. 10
Obsahuje bibliografii na stranách 324-340, bibliografické odkazy a rejstříky
Český a slovenský text, anglické resumé
001419287
Obsah // Předmluva 11 // I— Teoretické zázemí výzkumu meziskupinových jevu 13 // (Sylvie Orafa Martina Hřebíčková) // 1.1 Meziskupinové a interindividuální chování 15 // 1.2 Charakteristiky meziskupinového chování 17 // 1.3 Sociální kategorizace 19 // 1.4 Vlastní členská skupina 21 // 1.5 Meziskupinové zkreslení 22 // 1.6 Meziskupinové postoje 24 // 1.6.1 Stereotypy 24 // 1.6.2 Předsudky 27 // 1.6.3 Diskriminace 28 // 1.7 Teorie meziskupinového kontaktu 31 // 1.7.1 Optimální podmínky meziskupinového kontaktu 32 // 1.7.2 Působení meziskupinového kontaktu 33 // 1.7.3 Kognitivní reprezentace skupin během kontaktu 35 // 1.8 Pétifaktorový model osobnosti 38 // 1.8.1 Pět dimenzí osobnosti 40 // 1.9 Shrnutí 42 // II— Metodologie výzkumu meziskupinových postojů a kontaktu 43 (Sylvie Graf Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová aAlicja Leix) // 2.1 Respondenti 46 // 2.1.1 Účastníci výzkumu stereotypů 47 // 2.1.2 Účastníci výzkumu meziskupinových postojů a kontaktu 47 // 2.2 Metody a postup výzkumu 50 // 2.2.1 NEO inventář (NEO-PI-R) pro sebeposouzení osobnostních vlastností 51 // 2.2.2 National Character Survey pro posouzení národních stereotypů a sebeposouzení 52 // 2.2.3 Inventář přídavných jmen (IPJ-R) pro sebeposouzení osobnostních vlastností 54 // 2.2.4 Emoční teploměry zjišťující meziskupinové postoje 56 // 2.2.5 Posuzování výjimečnosti národu 57 // 2.2.6 Kontakts příslušníky sousedních
národů 57 // 2.2.7 Identifikace s vlastním národem 58 // 2.3 Analýza dat 58 // 2.3.1 Přesnost národních a regionálních stereotypu 58 // 2.3.2 Analýza meziskupinových postojů 60 // 2.3.3 Kvantitativní obsahová analýza 63 // 2.3.4 Kvalitatívna (tematická) obsahová analýza (Česi a Nemci, Česi a Rakúšania, Česi a Slováci) 66 // 2.3.5 Kritická diskurzívna analýza 69 // 2.3.6 Kvalitativní analýza výpovědí sousedské dyády Češi-Poláci 70 // 2.4 Shrnutí 73 // III— Národní a regionálni stereotypy 75 (Martina Hřebíčková a Sylvie Graf) // 3.1 Metodologické souvislosti výzkumu přesnosti stereotypů 77 // 3.2 Zkoumání přesnosti národních stereotypů v mezinárodních studiích 80 // 3.3 Posuzování národních stereotypů v pěti středoevropských zemích 82 // 3.3.1 Konzistence a stabilita posuzování národních stereotypů 83 // 3.3.2 Přesnost národních stereotypů ve střední Evropě 89 // 3.3.3 Shoda při posuzování národních stereotypů v pěti středoevropských zemích 101 // 3.4 Posuzování regionálních stereotypů 108 // 3.4.1 Konzistence, přesnost a shoda regionálních stereotypů 110 // 3.4.2 Porovnání regionálních a národních stereotypů 112 // 3.5 Mechanismy vzniku a sdílení národních a regionálních stereotypů 120 // 3.5.1 Geografická blízkost při vytváření a sdílení stereotypů 120 // 3.5.2 Jazyková a kulturní blízkost při formování a sdílení stereotypů 121 // 3.5.3 Politický
vliv při sdílení auto- a heterostereotypů 122 // 3.5.4 Klimatické podmínky 123 // 3.5.5 Role ekonomické prosperity při vytváření stereotypů 124 // 3.5.6 Politické preference a religiozita při vytváření stereotypu 126 // 3.5.7 Polarizace/zrcadlení při vytváření stereotypů 126 // 3.5.8 Kompenzace při formování stereotypů 134 // 3.5.9 Model vlivů podílejících se na formování stereotypů 135 // 3.6 Shrnutí 138 // IV— Meziskupinové postoje 141 (Sylvie Graf) // 4.1 Postoje ? vlastnímu národu 144 // 4.1.1 Postoje ? vlastnímu národu v kontextu střední Evropy 146 // 4.1.2 Vliv individuálních faktorů na postoje ? vlastnímu národu 151 // 4.1.3 Vliv autostereotypů na postoje ? vlastnímu národu 154 // 4.1.4 Vliv podobnosti mezi sebeposouzením a posouzením vlastního národa na postoje ? vlastnímu národu 157 // 4.1.5 Vliv podobnosti mezi vlastním a nejbližším sousedním národem na postoje ? vlastnímu národu 162 // 4.2 Postoje ? sousedním národům 164 // 4.2.1 Preference sousedních národů v kontextu střední Evropy 165 // 4.2.2 Vliv individuálních faktorů na postoje ? nejbližšímu sousednímu národu 170 // 4.2.3 Vliv heterostereotypů na postoje ? nejbližšímu sousednímu národu 173 // 4.2.4 Vliv podobnosti mezi sebou a nejbližším sousedním národem 174 // 4.2.5 Vliv podobnosti mezi vlastním a nejbližším sousedním národem 175 // 4.3 Shrnutí 177 // V— Meziskupinový kontakt 181 (Sylvie Graf) // 5.1 Objektivní
aspekty meziskupinového kontaktu 185 // 5.1.1 Kvalita a kvantita kontaktu ve střední Evropě 186 // 5.1.2 Vliv kvality a kvantity kontaktu na meziskupinové postoje 188 // 5.2 Subjektivní aspekty meziskupinového kontaktu 191 // 5.2.1 Místo setkání 193 // 5.2.2 Kontext setkání 195 // 5.2.3 Blízkost kontaktu 197 // 5.2.4 Trvání kontaktu 199 // 5.2.5 Frekvence kontaktu 200 // 5.2.6 Jazyk komunikace 201 // 5.2.7 Makrosociální charakteristiky 202 // 5.2.8 Meziskupinové percepce 208 // 5.2.9 Hodnotící kategorie 209 // 5.3 Shrnutí 213 // VI— Kvalitatívna analýza vzájomného vnímania Čechov a ich susedov 217 (Magda Petrjánošová a Alicja Leix) // 6.1 Starší a mladší brat? Obraz suseda vo voľných výpovediach Slovákov o Čechoch a Čechov o Slovákoch (Magda Petrjánošová) 220 // 6.1.1 Ne-existencia rozdielov 221 // 6.1.2 Kde končíme MY a začínajú ONI? 223 // 6.1.3 O druhých len dobre? 226 // 6.1.4 Výhrady voči povýšenectvu a nacionalizmu 230 // 6.1.5 Skryté problémy a tabu v komunikácii 233 // 6.1.6 Súhrn 234 // 6.2 Pepiki a Pšonci - jak se vidí Češi a Poláci (Alicja Leix) 235 // 6.2.1 Společensko-kulturní kontext výpovedí polských respondentů 237 // 6.2.2 Obrazy Čechů v očích Poláků 239 // 6.2.3 Obrazy Poláků v očích Čechů 240 // 6.2.4 Komentár ? uvedeným obrazům 242 // 6.2.5 Příbuzenství mezi Čechy a Poláky 245 // 6.2.6 Vztah Čechů ? Polákům 246 // 6.2.7 Vztah Poláků ? Čechům 247 // 6.2.8 Širší
interpretační souvislosti uvedených výsledků 249 // 6.2.9 Souhrn 252 // 6.3 Česi a Nemci - „Čech bol veľmi zdvorilý a vedel výborne po nemecky“ 253 (Magda Petrjánošová) // 6.3.1 „Omlouvám se, ale žádný konkrétní zážitek s Němci si nevybavuji...“ 254 // 6.3.2 Obraz tých druhých - Nemci o Čechoch 256 // 6.3.3 Obraz tých druhých - Česi o Nemcoch 259 // 6.3.4 Podobní či rozdielni? 265 // 6.3.5 O čom sa zväčša nerozpráva 267 // 6.3.6 Súhrn 270 // 6.4 Česi a Rakúšania - „Nemám žádnou zkušenost s obyvatelem Rakouska, hovořila jsem pouze s Němkyní“ (Magda Petrjánošová) 270 // 6.4.1 „Nemám žádnou negativní ani zvláště pozitivní zkušenost“ 272 // 6.4.2 Obraz tých druhých - Rakúšania o Čechoch 273 // 6.4.3 Obraz tých druhých - Česi o Rakúšanoch 277 // 6.4.4 Podobní či rozdielni? 280 // 6.4.5 Ani čierni, ani bieli 282 // 6.4.6 Konfliktné témy alebo čo sa radšej ani nespomína 283 // 6.4.7 Súhrn 284 // 6.5 Jazyk v medziskupinovom kontakte Čechov s ich susedmi 286 (Magda Petrjánošová, Alicja Leix) // 6.5.1 Jazyk, identita a odlišnosť 287 // 6.5.2 Špecifiká komunikácie Slovákov a Čechov - „vždycky se nějak dorozumíme" 289 // 6.5.3 Specifika komunikace Poláků a Čechů - „mám rád Čechy a jejich jazyk“ 291 // 6.5.4 Špecifiká komunikácie Nemcov a Čechov - „němčinou se moc dobře nedomluvím, tak si s nimi nemám co říct" 295 // 6.5.5 Špecifiká komunikácie Rakúšanov
a Čechov - „paní mluvila pomalu a zřetelně, abych jí rozuměla" 298 // 6.5.6 Komunikace Čechů a jejich sousedů v širších souvislostech 300 // 6.5.7 Súhrn 305 // 6.6 Shrnutí 306 // VII—Češi a jejich sousedé 309 // (Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová a Alicja Leix) // Seznam literatury 324 Summary 341 Jmenný rejstřík 343 Věcný rejstřík 346

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC