Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2014
178 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-180-0 (Sociologické nakladatelství (SLON) ; brožováno)
ISBN 978-80-7330-259-7 (Sociologický ústav AV ČR ; brožováno)
Studie ; 113. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 169-173, bibliografické odkazy a rejstříky
001419288
Obsah // // Na úvod 9 // Poděkování 11 // Kapitola I Kde, jak a proč hledat stopy sociologie 13 // 1. O čem vlastně sociologie je a jak blízko ? ní mají jiné obory 13 // 2. Od kterého historického období začít? 18 // 3. Klíče ? hledání stop sociologie 23 // Kapitola II „Umění" sociologie ve vědách o umění 35 // 1. Uměnovědné obory v proudu času 36 // 2. Střet osobností a dějin na poli (českého) umění 42 // 3. Jakým způsobem je strukturováno zkoumání umění 51 // Na okraj memoárové literatury 66 // 4. Empirická sonda: Intervence sociologie do kritiky umění // a aktivit umělecké avantgardy první republiky 71 // Krátký exkurz do beletrie 104 // Kapitola III Sociologie v etologii: zjevná i skrytá 109 // 1. Zmatky v terminologii 110 // 2. Čtyři faktory indikující sociologii a princip analogie 112 // Exkurz: K<fyž ještě etologie nebyla 120 // 3. Fenomén Veselovský 127 // Kapitola IV Archeologie sociologii příbuzná i vzdálená 129 // Kapitola V Závěrečná diskuse 1 133 // Kapitola VI Závěrečná diskuse 2 141 // Přílohy 144 // Příloha 1: Reklama a plakát 144 // Příloha 2: Z memoárové a příbuzné literatury 150 // Příloha 3: Z prací kritiků umění první republiky 154 // Příloha 4: Doplněk ke Krátkému exkurzu do beletrie 162 // Příloha 5: Schéma „etologie bez sociologie" 167 // Literatura a prameny 169 // Věcný rejstřík 175 // Jmenný rejstřík 177 // 8
cnb002662156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC