Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání 1.
Semily : Geum, 2015
173 stran : barevné ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87969-13-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 155-173
001419326
Úvod ...11 // 1 Teorie débridementu - obecná část ...12 // 1.1 Historie débridementu ...12 // 1.2 Definice débridementu ...13 // 1.3 Klinický obraz nekrózy ...15 // 1.4 Postavení débridementu v procesu přípravy spodiny rány ...18 // 1.5 Aktivní přístup ? débridementu rány ...19 // 1.6 Ranná intékce, biofilm a débridement ...19 // 1.7 Pozitivní efekt débridementu rány ...25 // 1.8 Indikace a kontraindikace débridementu rány ...27 // 1.9 Strategie prováděni débridementu rány ...28 // 2 Metody débridementu rány ...30 // 2.1 Autolytický débridement ...34 // 2.1.1 Patofyziologie autolytického débridementu ...35 // 2.1.2 Způsob použití autolytického débridementu ...35 // 2.1.3 Indikace autoljlického débridementu ...36 // 2.1.4 Kontraindikace autolytického débridementu ...37 // 2.1.5 Zkušenosti z klinických studií s autolytickým débridementem ...37 // 2.2 Osmotický débridement ...37 // 2.2.1 Patofyziologie použití osmotického débridementu ...37 // 2.2.2 Způsob použití osmotického débridementu ...38 // 2.2.3 Indikace osmotického débridementu ...38 // 2.2.4 Kontraindikace osmotického débridementu ...39 // 2.3 Enzymatický débridement ...39 // 2.3.1 Enzymatické masti a gely ...39 // 2.3.2 Medicinální med ...40 // 2.3.2.1 Patofyziologie débridementu medem ...40 // 2.3.2.2 Způsob použití medu ...40 // 2.3.2.3 Indikace débridementu medem ...41 // 2.3.2.4 Kontraindikace débridementu medem ...41 // 2.3.2.5 Klinické studie a medicinální med ...41 // 2.4 Larvální débridement ...42 // 2.4.1 Patofyziologie larvoterapie ...42 // 2.4.2 Způsob použití larvoterapie ...43 // 2.4.3 Indikace ? larvoterapii ...45 // 2.4.4 Kontraindikace ? larvoterapii ...45 // 2.5 Chemický débridement ...46 // 2.5.1 Způsob použití chemického débridementu ...46 // 2.5.2 Indikace chemického débridementu ...46 // 2.5.3 Kontraindikace chemického débridementu ...47 // 2
2.6 Chirurgický a ostrý débridement ...47 // 2.6.1 Charakteristika chirurgického débridementu ...49 // 2.6.2 Rozsah chirurgického débridementu ...50 // 2.6.3 Klasifikace chirurgického débridementu ...51 // 2.6.4 Indikace chirurgického a ostrého débridementu ...52 // 2.6.5 Kontraindikace chirurgického a ostrého débridementu ...52 // 2.6.6 Ošetření rány po chirurgickém débridementu ...52 // 2.6.7 Klinické studie a chirurgický débridement rány ...53 // 2.7 Mechanický débridement ...53 // 2.7.1 Formy mechanického débridementu ...54 // 2.7.2 Způsob použití mechanického débridementu ...54 // 2.7.3 Indikace mechanického débridementu ...55 // 2.7.4 Kontraindikace mechanického débridementu ...55 // 2.8 Nové techniky débridementu ran ...55 // 2.8.1 Ultrazvukový débridement ran ...56 // 2.8.1.1 Indikace ultrazvukového débridementu ...56 // 2.8.1.2 Kontraindikace ultrazvukového débridementu ...56 // 2.8.2 Terapie rány kontrolovaným podtlakem ...57 // 2.8.3 Hydrochirurgický débridement ...57 // 2.8.3.1 Charakteristika přístroje ? hydrochirurgickému débridementu .. 57 // 2.8.3.2 Způsob použití hydrochirurgického débridementu ...59 // 2.8.3.3 Indikace hydrochirurgického débridementu ...60 // 2.8.3.4 Kontraindikace hydrochirurgického débridementu ...61 // 2.8.3.5 Zkušenosti z klinických studií s hydrochirurgickým // débridementem ...62 // 2.9 Volba vhodné metody débridementu v praxi a jeho načasování ...63 // 2.10 Problematika débridementu dle zásad Evidence Based Medicine ...64 // 2.11 Aktivní přístup ? uzávěru rány - débridement (ulcerektomie), podtlaková // terapie, kožní náhrady, režimová opatření (odlehčení) ...66 // 3 Farmakoekonomika léčby ran a débridemenu ...68 // 3.1 Farmakoekonomika léčby ran vlhkou metodou ...68 // 3.2 Farmakoekonomika débridementu ...70 // 3.3 Nové technologie a hospodárnost lokální terapie ran ...72 //
4 Specifikace jednotlivých materiálů a technologií débridementu ...73 // 4.1 Hydrokoloidy ...73 // 4.2 Transparentní polyuretanové filmy ...74 // 4.3 Hydrogely ...74 // 4.4 Hydroaktivní krytí se superabsorpčním jádrem ...76 // 4.5 Hydrofiber ...77 // 4.6 Pěny ...78 // 4.7 Algináty ...78 // 4.8 Med ...80 // 4.9 Enzymy v masti ? lokální aplikaci ...82 // 4.10 Mast s cadexomerem jodu ? lokální aplikaci ...82 // 4.11 Hydrofóbní antimikrobiální krytí ...84 // // 4.12 Biologický débridement, Bioknife ...85 // 4.13 Zkušenosti s hydrochirurgickou metodou Versajet ...86 // 5 Možnosti débridementu ran se zřetelem na hlavní diagnózu ...88 // 5.1 Specifika terapie a débridementu ulceraci syndromu diabetické nohy ...88 // 5.1.1 Chirurgické postupy v péči o pacienty se syndromem diabetické nohy .. 90 // 5.1.2 Klinické nálezy indikované ? provedení débridementu u SDN ...91 // 5.1.3 Diabetická angiopatie, angiopatický vřed ...92 // 5.1.4 Débridement angiopatických ulceraci syndromu diabetické nohy ...93 // 5.1.5 Diabetická polyneuropatie, neuropatický vřed ...94 // 5.1.6 Débridement neuropatických ulceraci syndromu diabetické nohy ...95 // 5.1.7 Smíšená etiologie vředu ...96 // 5.1.8 Débridement ulceraci v oblasti paty ...97 // 5.1.9 Infekce a diabetes mellitus ...98 // S.l.lOTerapie infekce u syndromu diabetické nohy ...99 // 5.1.11 Specifika débridementu infikovaných ulceraci syndromu // diabetické nohy ...99 // 5.1.12 Amputace u diabetiků ...100 // 5.1.13 Débridement ulceraci syndromu diabetické nohy ve světle // klinických studií ...101 // 5.2 Specifika débridementu ulceraci na bérci ...108 // 5.3 Specifika débridementu pooperačnich ranných dehiscencí ...109 // 5.4 Specifika débridementu dekubitů ...110 // 5.5 Specifika débridementu popálenin ...111 // 5.6 Specifika débridementu maligních ulceraci ...111 //
6 Débridement rány v legislativních souvislostech ...113 // 6.1 Nelékařské profese ...113 // 6.2 Lékařské profese ...114 // 7 Débridement v praxi ...116 // 7.1 Kazuistiky pacientů se syndromem diabetické nohy ...116 // 7.1.1 SDN - angiopatický vřed, autolytický débridement ...116 // 7.1.2 SDN - ošetření apikální suché gangrény - chirurgický débridement ...118 // 7.1.3 SDN - ischemická gangréna prstů chodidla ...120 // 7.2 SDN - rána po amputaci III. prstu postiženého vlhkou gangrénou ...122 // 7.3 Débridement neinfikované nekrotické ulcerace na patě ...124 // 7.4 SDN - hluboká infekce chodidla ...126 // 7.5 Fournierova gangréna - débridement perinea ...128 // 7.6 Ranné dehiscence ...130 // 7.6.1 Dehiscence operační rány v třísle - autolytický débridement ...130 // 7.6.2 Dehiscence laparotomie ...132 // 7.6.3 Dehiscence operační rány v třísle - aktivní přístup ...134 // 7.6.4 Porucha hojení rány po fasciotomii - hydrochirurgický débridement ...136 // 7.7 Débridement trochanterického dekubitu III. stupně ...138 // 7.8 Larvální débridement ...140 // 7.8.1 Larvální débridement ulcerace na bérci ...140 // 7.8.2 Macerace okolí rány vzniklá ve spojitosti s larválním débridementem ...142 // 7.9 Débridement ulcerace žilní etiologie na bérci ...144 // 7.9.1 Žilní bércový vřed s povrchní infekcí - autolytický débridement..144 // 7.9.2 Stagnující žilní bércový vřed s povrchní infekcí, efekt // antiseptického krytí a kompresivní bandáže ...146 // 7.10 Débridement ulcerace smíšené etiologie ...148 // 7.10.1 Bércový vřed smíšené etiologie - kombinovaný přístup // ? débridementu ...148 // 7.10.2 Bércový vřed smíšené etiologie - aktivní přístup ...150 // 8 Závěr ...152 // 9 Seznam použitých symbolu a zkratek ...153 // 10 Seznam použité literatury a pramenů ...155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC