Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Vydání třetí
Praha : Československý spisovatel, 1992
281 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 80-202-0365-6 (brožováno)
Orientace
Obsahuje bibliografické odkazy
001419331
OBSAH // PŘIROZENÝ SVĚT // JAKO FILOSOFICKÝ PROBLÉM 7 // Uvedení 9 // I. Položení problému 13 // 1. Svět naivního života a svět vědecký. // Jejich prvotní opozice. Jak obojí uvést // v soulad? ’ 15 // 2. Působení vědeckého pojetí světa // na náš životní pocit 17 // 3. Pokus historické typologie možných řešení problému. Berkeley, Reid, // Jacobi, Goethe. Moderní pozitivismus: Avenarius, Mach, ?. Russell, Carnap, Wittgenstein, fyzikalismus 20 // 4. Anticipace vlastního pokusu o řešení. Transcendentálni teorie zkušenosti je s to smířit domnělé protiklady. // Subjektivismus proti všem druhům objektivismu 32 // II. Otázka podstaty subjektivity // a jejího metodického vytěžení // 1. Descartovo cogito cogitans a cogito // cogitatum 37 // 2. Kantovo já transcendentálni apercepce // a já zkušenostní 39 // 3. Fichteho tvořivé já a já konečné. // Fichteho metoda subjektivní je // syntetická 45 // 4. Absolutní subjektivita a dialektická metoda. Je podstata subjektivity identická s já? Schelling // 5. Schellingův a Hegelův „absolutní skepticismus“. Provedení této myšlenky ve fenomenologické epoché a redukci // 6. Metoda fenomenologie je analytická // a deskriptívni. Redukce není metodou získání eidetických poznatků. Metoda vodítek. Konstituce a její problémy. Eidetický názor // 7. Námitka solipsismu. Transcendentálni inter subjektivita jakožto prozatím dosažená etapa subjektivní redukce
III. Přirozený svět // 1. Deskriptiva situace člověka na světě. Forma tohoto bytí na světě. Domov // a cizota. Časová dimenze světa. Náladová a subjektivní dimenze světa. // 2. Poukaz ? historickému vývoji problému. Kant, W. Humboldt, Dilthey, Simmel, Husserl, Heidegger atd. // 3. Subjektivní postoj. Pojmy aktové a horizontové intencionality // 4. Pojem horizontu již zahlédnut před Husserlem: Kant, Droysen // 5. Pokus o konstitutivní skicu geneze naivního světa. Čas jako konstitutivní základna. Původní čas odlišný od světového je podržením a tvorbou. Proces konstituce skandován procesem objektivace času. Postup: kvalitativnost, prostor, věc // 6. Základní tendence vedoucí artikulaci // zkušenosti jsou tendence dispoziční a komunikační 116 // IV. Skica ? filosofii jazyka a mluvy 124 // 1. Deskriptiva jazykového chápání, dispozice jazykem (mluvy) a zjevu // jazyka sama 126 // 2. Pokus ideální geneze jazyka. Jazyk možný jen na základě faktu, že člověk // žije jako svobodné já 135 // 3. Pasivní zkušenost a zmocňování se jí // myšlením pomocí jazyka 142 // 4. Jazyková smyslovost 146 // 5. Jazyk jakožto objektivní smysl: // myšlenkové schéma a jeho obrážení jazykem 152 // V. Závěr // Vlastní teorie možná teprve // na podkladě jazyka. Výhled na genezi // teorie a in specie moderní vědy 162 // „PŘIROZENÝ SVĚT“ // V MEDITACI SVÉHO AUTORA PO TŘIATŘICETI LETECH 167 // AUTORŮV DOSLOV
? FRANCOUZSKÉMU VYDÁNÍ „PŘIROZENÉHO SVĚTA“ 253 // Patočkův filosofický projekt // (Miroslav Petříček jr.) 269 // Ediční poznámka 281
(OCoLC)28561224
cnb000069361

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC